fps health belgium banner

Wat zijn de huidige maatregelen?

Huidige maatregelen

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen op lokaal niveau: raadpleeg de website van uw stad of gemeente.

Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vindt u hier.

Deze maatregelen zijn geldig tot en met 30 september. Meer informatie over de maatregelen vanaf 1 oktober vind je hier.

Je verplaatsen

In België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Je moet een mondmasker of een sjaal over je mond en neus dragen. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
 • De nachtwinkel is open tot 22 uur ‘s avonds
 • De wekelijkse markt in je stad of gemeente kan doorgaan.
 • Je moet een mondmasker dragen in winkels en op de markt. Het is verplicht.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je winkel veilig te openen. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten, winkelcentra, kermissen, bioscopen,…
 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.
  • Reserveer best vooraf.
  • Je kan alleen op café of restaurant met jouw gezin (of personen met wie je samenwoont) en jullie 5 nauwe contacten
  • Blijf aan tafel zitten.
  • Je moet een mondmasker dragen. Het is verplicht. Zit je aan tafel? Dan is een mondmasker niet nodig.
  • Je geeft je contactinfo.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie en de sectorgids voor horecazaken met tips om je café of restaurant veilig te openen.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. 1,5 meter afstand is niet nodig.
 • Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Alles is open, bijvoorbeeld een bibliotheek, pretpark, binnenspeeltuin of casino.
 • Ga je naar een officieel georganiseerd evenement (bijvoorbeeld dorpsfeest, sportwedstrijd of culturele voorstelling)?
  • Er is een maximaal aantal aanwezigen: maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten.
  • Elke organisatie heeft specifieke regels. Check de website.
 • Je moet een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar). Het is verplicht op deze plaatsen:
  • winkels en winkelcentra,
  • winkelstraten,
  • drukke plaatsen,
  • openbare gebouwen,
  • markten,
  • het openbaar vervoer,
  • bibliotheken,
  • bioscopen,
  • musea,
  • theater-, concert- en conferentiezalen,
  • auditoria,
  • de kermis,
  • gebedshuizen.
 • Je geeft je contactinfo als je gaat naar:
  • wellnesscentra
  • sportlessen in een club
  • zwembaden
  • casino’s
  • feest- en receptiezalen
 • Organiseer jij een evenement ? Doe een scan van je evenement met het COVID Event Risk Model, om te bekijken of jouw evenement in alle veiligheid kan doorgaan.
 • Kinderen mogen op kamp.

Wat kan nog niet ?

 • Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
 • Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Sport

 • Zit je in een sportclub? Dan mag je sporten met maximum 50 personen.
 • Je kan sporten in een fitnesscentrum, sportclub of zwembad.
 • Je kan naar een sauna of wellnesscentrum gaan. Publiek toegankelijke jacuzzi’s, hammams en stoomcabines blijven gesloten.

Religie

 • Erediensten gaan door.
  • Er mogen maximaal 200 personen zijn.
  • Fysiek contact mag niet.
  • Je moet een mondmasker dragen vanaf 12 jaar. Het is verplicht.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Je school geeft je meer info over het schooljaar.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  De Nationale Veiligheidsraad van 23 september heeft beslist geleidelijk te evolueren naar een risicobeheer waarbij de zes gouden regels centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

   1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
   1. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
   1. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen via volgende link: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf;
   1. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
   1. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.
   1. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • Is er een reglementair kader voorzien voor het organiseren van activiteiten of openhouden van een zaak?

  Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

  • Georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
  • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. . In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
  • Het wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te telewerken.
 • Wat betekent de federale fase voor de lokale overheden?

  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied. Desalniettemin, en naar aanleiding van de lokale heropflakkeringen die in ons land vorm krijgen, is het Ministerieel Besluit aangepast om de gouverneurs en de burgemeesters in staat te stellen aanvullende maatregelen te nemen die de gezondheidssituatie oplegt en met inachtneming van de volgende voorwaarden:

   1. Wanneer de burgemeester beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten.
   1. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
   • Moet hij de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
   • Informeert hij hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten;
   • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn. De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad,… ?
  In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden. De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst. De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres.
 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen worden gevolgd?
  Er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt ?
  De gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015. Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.
 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving ?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemene geldende principes voor de economie?

  Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.

  Telewerken blijft sterk aanbevolen indien mogelijk. Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

  Voor activiteiten die zijn hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld, indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.

  In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be geplaatst.

  Als er voor een subsector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Welke ondernemingen zijn open?

  Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

  Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :

  • discotheken en dancings;
  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

  Meer info voor ondernemingen:

 • Onder welke voorwaarden mogen ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten openen?

  Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten;
  • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
  • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

  De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

 • Welke regels gelden er voor klanten?

  Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en elke private- of publieke druk bezocht plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

  Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels… In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing. In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 • Welke regels gelden er voor handelsbeurzen (met inbegrip van salons)?

  De organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, mogen hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig het protocol dat werd vastgelegd door de bevoegde minister in overleg met de sector. De handelsbeurzen worden georganiseerd volgens de volgende voorwaarden:

  • Er worden de nodige maatregelen genomen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking ;
  • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd ;
  • Er wordt niet meer dan één bezoeker per 10m² ontvangen. Op een handelsbeurs is het verplicht om een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar.
 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?
  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de regels van social distance en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
  Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
  Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.
 • Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en speelautomatenhallen?
  Ja, ze mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.
 • Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?
  Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen uit hetzelfde huishouden of die deel uitmaken van “de nauwere contacten” . Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol. Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.
 • Vallen bemanningswissels van zeelieden onder dezelfde regeling als die voor essentiële diensten?
  Ja, dezelfde regeling is van toepassing.
 • Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

  Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

  Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Via volgende link kan u de lijst raadplegen die een overzicht geeft van de toegelaten biociden en de specifieke voorwaarden voor gebruik: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag

 • Wat met de horecasector?

  Elke klant van een horecazaak is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol, en minstens volgens de volgende voorwaarden:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan.
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
  • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

  Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

  Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven ( https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige ). De discotheken en dancings blijven gesloten.

  Meer info voor de zelfstandige ondernemingen:

 • Mogen markten en andere ambulante activiteiten nog plaatsvinden?

  Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
  • De social distance regels worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of jaarmarkt bedraagt 400 personen.
  • Marktkramers en kermiskramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden).
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramersstellen eveneens handgels ter beschikking.
  • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

  Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?
  Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.
 • Mag een onderneming, als zij onder druk staat van de Covid-19 maatregelen, andere activiteiten uitoefenen dan diegenen die zijn verklaard in de Kruispuntbank van Ondernemingen?
  Ja, een bedrijf kan zijn activiteiten tijdelijk op een andere manier uitvoeren zonder enige administratieve stappen ten opzichte van de KBO en zonder kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een traiteur die als een restaurant wil werken of voor een discotheek die als een bar wil functioneren. Uiteraard moeten deze nieuwe activiteiten worden uitgevoerd volgens de regels van het protocol dat als gevolg van toepassing is.
 • Hoe zit het met de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen?
  Op de site van het FAVV staat informatie ter verduidelijking voor consumenten en operatoren in de voedselketen. http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp
 • Wat zijn de algemene principes voor ondernemingen?

  Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen. De algemene principes zijn de volgende:

  Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

  • Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.
  • Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
   • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
   • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
  • Als er gewerkt wordt in ploegen en teams:
   • Beperk de grootte van de teams;
   • Beperk de rotatie in de samenstelling van de teams.

  In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

  • richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

  en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

  • Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

  • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

  Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

  Meer info voor de bedrijven: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor Meer info over de steunmaatregelen voor bedrijven: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-corona-crisis Meer info voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen Informatie aanvragen voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/contact/informatie-aanvragen Economie in Brussel: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE

 • Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?

  De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

  • de wellnesscentra;
  • de gemeenschappelijke sportlessen;
  • de zwembaden;
  • de casino’s en de speelautomatenhallen;
  • de feest- en receptiezalen;

  De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

 • Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?

  Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bij houdt.

  Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

  • Identificatiegegevens; Verblijfplaats in België;
  • Telefoonnummer;
  • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

  De registratieplicht geldt niet voor:

  • Grensarbeiders;
  • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur. Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, (Zie vraag: “Wanneer moet ik het Passenger Locator Form invullen?” van het deel internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten. Voor meer details kan u zich wenden tot artikel 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze verplichting is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

  Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
  • op handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
  • voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • voor zaal- en keukenpersoneel in de horeca;
  • voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
  • in winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, de markten met inbegrip van brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
  • in bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
  • in casino’s en speelautomatenhallen;

  Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichtingen.

  Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

  • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
  • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishoudenof onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  • Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand;
  • Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

  Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
  https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

  Voor meer information over de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

  Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

  Meer informatie over mondmaskers:

 • Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?
  Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger,…).
 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Zijn er speciale maatregelen genomen in ziekenhuizen?

  De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

  De afgelopen maanden heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier te organiseren. Het doel is dat iedereen op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

  Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

 • Is bezoek toegelaten in ziekenhuizen?

  De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

  Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen van kracht. De modaliteiten over het bezoek aan het gezin gelden voor alle patiënten. Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek.

 • Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

  Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

  Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

 • Wie wordt momenteel getest?

  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano:

  https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

  Of via https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

 • Welke versoepelingen werden doorgevoerd met betrekking tot de quarantaine?

  De quarantaine werd ingekort en de procedure veréénvoudigd.

  • Bij symptomen, moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in isolatie. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
  • Bij asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5de dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7de dag.

  Wat betreft de quarantainemaatregelen na terugkeer van een reis naar het buitenland, verwijzen wij u naar de rubriek “Internationaal” van deze FAQ.

 • Vragen over contactopvolging ?
  Op de website van Sciensano vind je een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

Onderwijs

 • School Scholen kinderen kinderopvang opvang crèche kinderdagverblijf onthaalmoeder les lessen leerstof leerling leerlingen leerkracht juf meester klas toetsen taken studenten opleiding examen stage examens blok stages afstuderen diploma preteaching ouderschapsverlof middelbaar secundair kleuter lager basisschool hoger universiteit hoge school hogeschool
 • Hoe zit het met het volgende schooljaar?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september: Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus
 • Wat is de situatie voor het hoger onderwijs?
  Instellingen voor hoger onderwijs kunnen de lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • En voor volwassenenonderwijs ?
  De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
 • Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
  De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar de sociale afstand is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. De sociale afstand moet wel strikt gerespecteerd worden door de ouders.
 • Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
  U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke versoepelingen werden doorgevoerd met betrekking tot de quarantaine?”
 • Wat is de maximale capaciteit van een auditorium of aula?

  Vanaf 1 september 2020 mogen maximaal 200 personen een les in een auditorium bijwonen. Deze limiet kan overschreden worden :

  • indien een protocol van de bevoegde overheden een hogere ontvangstcapaciteit voorziet;
  • of wanneer er een toelating is gegeven door de gemeentelijke overheid in akkoord met de bevoegde minister(s) na raadpleging van een viroloog en met in achtneming van het geldende protocol. De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.
 • Mogen professionele opleidingen hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.
 • Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?
  Deze instellingen blijven open en mogen hun activiteiten en lessen hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.
 • Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.
 • Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?
  Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.
 • Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?
  De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

  Volgens de beslissingen van 09 en 23 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra, winkelstraten markten (inclusief rommelmarkten en brocantes), kermissen en elke private- of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de lokale overheid, handelsbeurzen (met inbegrip van salons), bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en horeca-inrichtingen (behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten).

  In deze locaties mag het masker worden verwijderd door de persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

  Naast de hierboven opgesomde plaatsen, is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

  Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

  Discotheken en dancings blijven gesloten. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

  Buiten de uitzonderingen vermeld in het ministerieel besluit zijn samenscholingen van meer dan tien personen (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegeteld) blijven echter verboden.

 • Wat met sociale contacten?

  Wat de sociale contacten betreft:

  • mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd de veiligheidsafstand van 1,5m respecteren en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen.
  • moeten de nauwere contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden zoveel mogelijk worden beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.

  Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle bijeenkomsten (uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten), ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

 • Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

  De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

  Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

  De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?
  De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

 • Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

  Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

  Voor het Vlaams Gewest: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in-voertuigen.

 • Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?
 • Welke sporten zijn toegestaan ?

  Alle sportactiviteiten kunnen kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

  Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

  • Deze activiteiten mogen worden uitgeoefend maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

  Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): Deze activiteiten kunnen plaatsvinden:

  • maximum met 50 personen ;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

  Sportcompetities Competities mogen plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt ;
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt .

  Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt ;
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt .

  Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 10 personen groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

  Het is voor toeschouwers verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

  Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

  Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

  De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

  Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Is de registratie van contactgegevens van de deelnemers verplicht bij een sportwedstrijd- of toernooi?
  De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien. Gezien de aan sportclubs verbonden cafetaria’s de regels van toepassing op de horeca dienen te volgen geldt de registratieplicht van klanten ook voor hen.
 • Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
  Ja, deze mogen hun activiteiten uitoefenen volgens het geldende protocol.
 • Zijn kampen en speelpleinwerking toegestaan?

  Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het kamp elk een afzonderlijke bubbel. Alle activiteiten worden per bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

  Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

  Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels in Vlaanderen vind je op: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkregels-werkjaar

 • Mogen de reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?
  Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum 50 personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.
 • Wat met toerisme?
  Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied. Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden met een maximum van 10 personen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar) waarbij iedereen waakt over het naleven van de aanbevelingen omtrent “de nauwere contacten”. De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.
 • Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

  Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

  Deze activiteiten die plaatsvindent in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:

  • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum 50 personen zijn.

  Voorstellingen met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de sociale distance maatregel van 1,5 meter tussen elke persoon.

  Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

 • Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

  Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

  Voor éénmalige voorstellingen op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen ;
  • 400 personen buiten.

  De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

  Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

  Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Naast deze plaatsen, is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

  In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

  In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

 • Mogen amateuropnames plaatsvinden?

  Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

  • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
  • met een groep van maximum 50 personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
  Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.
 • Mogen algemene vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?
  Een algemene vergadering van mede-eigenaars wordt beschouwd als professionele activiteit, waarvoor er geen maximum aantal deelnemers geldt. Er wordt echter met aandrang gevraagd om de regels inzake afstand en hygiëne strikt na te leven, zoals gepreciseerd in de sectorgids van de beroepsfederatie. Het aantal deelnemers kan ook worden beperkt via volmachten, indien nodig. Tot slot kan worden bevestigd dat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toelaat dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.
 • Hoe zit het met evenementen?

  Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

  Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen ;
  • 400 personen buiten .

  Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

  • Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:

  • Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

   • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
   • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
   • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
   • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
   • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

  Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

  Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

  • Eenmalige evenementen Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

   • Op de openbare weg:

    • CERM is verplicht
    • Sector- en CERM protocollen van toepassing
    • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
   • Niet op de openbare weg:

    • CERM aanbevolen
    • Acht minimale regels van toepassing.
  • Evenementen op regelmatige basis Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES. De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

 • Mag een conferentie georganiseerd worden?
  Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Bovendien kunnen seminaries van bedrijven voor hun werknemers georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als de conferenties. Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd. Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing. In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.
 • Hoe zit het met betogingen?

  Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

  Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?

  De geldende regels verschillen naargelang het gaat over gezeten recepties of banketten al dan niet verzorgd door een professionele catering/traiteur.

  Volgende regels zijn van toepassing voor recepties en banketten die niet verzorgd worden door een professionele catering/traiteur:

  • Recepties en banketten met privékarakter zonder catering/traiteur kunnen plaatsvinden voor maximum van 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen). Dit geldt voor etentjes onder vrienden, familie,…

  Regels van toepassing voor gezeten recepties en banketten die verzorgd worden door een professionele catering/traiteur:

  Voor gezeten recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur gelden geen beperkingen voor het aantal genodigden, zolang volgende horecaregels gevolgd worden:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan ;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven;
  • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

  Bovendien moeten de catering/traiteurszaken die gezeten recepties en banketten organiseren, verplicht te waken over:

  • het tijdig informeren van de klanten en werknemers over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
  • het ter beschikking stellen aan het personeel en de klanten van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
  • het nemen van de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • het zorgen voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • het aanduiden en bekendmaken van een contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

  Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksrecepties, buurtfeesten, sponsordiners/spaghettiavonden, bedrijfsrecepties,… verzorgd worden door een professionele catering/traiteur. Recepties en banketten die georganiseerd worden in een restaurant of een hotel worden ook beschouwd als ‘verzorgd door professionele catering/traiteur onderneming’. Daarentegen is het verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en is dansen op deze recepties en banketten in dit stadium nog steeds niet toegestaan, met uitzondering van huwelijksfeesten waar het enkel het pasgetrouwde koppel is toegestaan om een traditionele openingsdans uit te voeren.

  Bovendien, wanneer gezeten banketten en recepties georganiseerd worden op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. Bijkomend mag er geen banket of receptie gehouden worden tussen één uur ’s ochtends en zes uur ’s ochtends.

 • Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

  Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen per gebouw
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang
  • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen en in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.
 • Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?
  Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
 • Mag men op een andere plaats (vb. buiten) een ceremonie organiseren?
  Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 200 personen, ongeacht of dit binnen of buiten gebeurt.
 • Wat met begrafenissen en crematies?

  Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

  Het is toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 50 personen mits naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector. Als deze koffietafel verzorgd wordt door een professionele catering/traiteur mag een ongelimiteerd aantal deelnemers aanwezig zijn. In dit geval moeten de regels van de gezeten recepties en banketten, zoals hierboven vermeld, gevolgd worden.

 • In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

  Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

  • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;

  • betogingen;

  • sportcompetities

   • met meer dan 200 deelnemers;
   • of op de openbare weg;

  Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Kan ik reizen vanuit België?

  Het is mogelijk om te reizen vanuit België. De binnenkomst in het land van bestemming hangt echter ook af van de toestemming van het land in kwestie.

  Het COVID-19-virus is wereldwijd aanwezig in meer of mindere mate. Een kleurencodesysteem toont de gradatie van risico aan binnen elke zone. Bovendien leggen landen mogelijks ook zelf beperkingen op aan reizigers afkomstig uit België. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken in een kaart aangevuld met reisadviezen per land. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
  Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

  De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land. Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen. Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

  • Rood: reizen naar deze landen/zones wordt ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF de autoriteiten van het land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België.
  • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar er wordt door de Belgische autoriteiten een verhoogde waakzaamheid geadviseerd, gezien de ongunstige epidemiologische situatie
  • Licht Oranje: reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op.
  • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

  De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

 • Ben je Belg of onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een familielid van hiervoor genoemde personen?

  Ben je Belg of onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een familielid van hiervoor genoemde personen?

  Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek. In het geval van een heropflakkering van het virus is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking zullen treden wanneer u uit bepaalde zones terugkeert.

  De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België. Deze zones kan je terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be. Klik op de regio waaruit je reist en een tekstvak met de te volgen regels zal verschijnen.

  • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.

  Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.

  Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

  • Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.

  Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

  • Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

  Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing. Alle reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

 • Ben je geen Belg, maar resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

  Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen. U kan de tabel raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

  De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio, waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België. Deze zones kan je terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be. Klik op de regio waaruit je reist en een tekstvak met de te volgen regels zal verschijnen.

  Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen naar België vanuit de landen gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

 • Ben je geen Belg, maar resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die niet vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België ?

  Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden. U kan de lijst raadplegen op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

  Deze landen worden gezien als rode zones:

  • Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.

  Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.

  Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

  De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

  • De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

  • De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;

  • De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;

  • De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;

  • De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, van personeel van de Federale Politie, personeel van de civiele bescherming, personeel van de openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;

  • Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;

  • Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:

   • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
   • bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
   • reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont
   • reizen in het kader van co-ouderschap
   • reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
   • reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
  • De professionele verplaatsingen van zeevarenden;

  • Personen die om humanitaire reden reizen;

   • Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; *Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
   • Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
  • De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

  OPGELET: Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden. Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20België.aspx

  Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in quarantaine moeten. Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

  Alle reizigers die naar België reizen moeten een “Public Health Passenger Locator Form” invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing vanaf 1 september, maar is onderhevig aan enkele voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

  • 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;
  • Ofwel , bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren; waarbij zij elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen. Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de covid maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek;
  • Ofwel , een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

  Ten vroegste 48u voor de aankomst in België dienen de personen het Passenger Locator Form in te vullen alsook verplichte quarantaine van 14 dagen en testing uit te voeren bij terugkeer uit een rode zone.

 • MAATREGELEN VERBONDEN AAN VERPLAATSINGEN
  Afhankelijk van het land of de regio, waaruit je reist, gelden andere maatregelen na terugkeer in België. Deze kan je terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Klik op de regio waaruit je reist en een tekstvak met de te volgen regels zal verschijnen. Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.
 • Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” (PLF) invullen?

  Sinds 1 augustus 2020, dienen ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passenger Locator Form” in te vullen, uitgezonderd wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

  • Uitzondering: Reizigers die gebruik maken van een openbare of private luchtvervoerder of een openbare of private zeevervoerder, dienen ALTIJD het PLF-document in te vullen om te kunnen boarden, ongeacht de tijdsduur van het verblijf in het buitenland of België. Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Echter, indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form (e-PLF), is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form te gebruiken.

  Het PLF-document is beschikbaar op de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten.

  Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het “Public Health Passenger Locator Form” is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

  Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruikt maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

  • A. Indien de reiziger gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of boot): De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan het instappen, een Passenger Locator Form hebben ingevuld. Bij gebrek aan het PLF-document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

   • Elektronische versie Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport per email een ontvangstbewijs over aan de reiziger, zijnde een PDF-document met QR-code. De reiziger toont dit document bij vertrek aan de vervoerder.

  Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

  Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen. Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

  • B. Indien de reiziger geen gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of bus) en met een ander vervoermiddel naar België komt (trein, bus, auto, fiets …): De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

   • Elektronische versie Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport na goede ontvangst een QR-code over aan de reiziger.

  Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

  • Papieren versie Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF)te downloaden, in te vullen en te ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

  Zo snel mogelijk bij aankomst in België (binnen de 12 uur) dient de reiziger het PLF-document over te maken. Dit kan via email naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passenger Locator Form.

 • Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?

  Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het “Public Health Passenger Locator Form”. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten. De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:
  • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).

   • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
   • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Bezoek van externen is niet toegestaan.

  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.

  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten. Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

  • Dringende medische zorgen;

  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;

  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

  • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

 • Wat is het verschil tussen quarantaine en zelfisolatie?

  Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie (“rode zone”), of in een oranje zone, waar je deelnam aan “risicovolle activiteiten” zoals familiebezoeken of het nachtleven.

  Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.
 • Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?

  Quarantaine is een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten. Meer informatie hierover kan u op de website van de gefedereerde entiteiten vinden.

  A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

  B. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID19-test verplicht voor reizigers uit uit rode zones. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

  Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarnantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven. Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden. Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

  C. Uitzonderingen op de quarantaine maatregelen De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:

  1. Grensbewoners;
  2. Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
  3. Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Federale Politie, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, bij het uitoefenen van hun functie ;
  4. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;
  5. Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie;
  6. Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld ; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
  7. Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland dient men dit aan te vinken op het Passenger Locator Form en zal er geen SMS verstuurd worden. Test noch quarantaine zijn in dat geval verplicht.

 • Wanneer moet ik mij laten testen?

  Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer

  Er bestaat geen uitzondering op het uitvoeren van een test, behalve wanneer het PLF niet moet worden ingevuld, een persoon minder dan 48 uur in het buitenland is geweest of minder dan 48 uur in België zal zijn (aan te duiden op het PLF) en er geen activatiecode wordt ontvangen.

 • Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?
  De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
  Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.