Vanaf 7 maart 2022 code geel. Mondmasker verplicht in zorg en openbaar. Geen PLF binnen de EU. Geen Covid Safe Ticket.

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen: raadpleeg de website van de stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Maatregelen per regio

Je verplaatsen

In België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
 • Markten zijn toegestaan.
 • De nachtwinkel is open.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn open .

Lees meer over de maatregelen voor horeca die gelden per kleurcode van de coronabarometer

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag thuis mensen uitnodigen.
  • Doe dit best buiten
  • Doe een zelftest voor je mensen uitnodigt. Je kan een zelftest kopen in de apotheek.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Evenementen of voorstellingen binnen en buiten mogen doorgaan. Bijvoorbeeld: theater en concerten.
 • Georganiseerde activiteiten, zoals een club of vereniging, mogen doorgaan.
 • Erediensten mogen doorgaan.

Lees meer over de maatregelen voor georganiseerde activiteiten & evenementen die gelden per kleurcode van de coronabarometer

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Noot vooraf
  1. Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EU-residenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als EU-burgers.

  2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:

  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
  1. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.
 • Kleurcodes

  Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als donkerrode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

  Voor alle reizen naar België dienen personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben verplicht een vaccinatie- of herstelcertificaat, of negatief testresultaat van een geldige en erkende test.

  Voor hoog risicogebieden, zijnde de donkerrode, licht- en donkergrijze zones binnen de Europese Unie of Schengenzone en de derde landen die niet hernomen worden op de Witte lijst, zijn er strengere maatregelen van kracht:

  • Personen met hun hoofdverblijfplaats in België die toekomen zonder vaccinatie-, test- of herstelcerticaat moeten verplicht een RAT of PCR test op dag 1 van hun terugkomst laten uitvoeren. Zij zullen hiervoor een code ontvangen na het invullen van het Passenger Location Form (PLF)
  • Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben moeten bij aankomst een vaccinatie-, test-, of herstelcertificaat hebben (en in sommige gevallen een attest van essentiële reis). Er zijn bij aankomst geen verdere maatregelen.

  De groene, oranje en rode (niet-donkere) gebieden dienen als indicatie van de viruscirculatie en het aantal ziekenhuisopnames, maar zijn niet gekoppeld aan aanvullende maatregelen.

  Er zijn ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de regelgeving van het land in kwestie na te gaan en aan de andere kant de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

 • Bijzondere maatregelen met betrekking tot landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt
  De landen op https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ worden aangemerkt als zone met heel hoog risico waarvoor bijzondere maatregelen gelden.
 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst. Mag ik naar of vanuit België reizen?

  Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

  Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, kunnen er bijzondere maatregelen gelden.

  Meer informatie hierover vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

 • Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat, noch aangeduid is als land met een heel hoog risico. Mag ik naar België reizen?

  Je mag naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of indien een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend. Dit moet je kunnen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent (op basis van een beslissing van de Europese Commissie). Sinds 1 september 2021 kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

  Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, moet je in het bezit zijn van een herstel- of testcertificaat en mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet je een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

  1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. de professionele reizen van grensarbeiders;
  3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
  4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
  5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
  7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  1. de professionele reizen van zeevarenden;
  2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
  3. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
  4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
  5. de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/nl

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Bij gebrek aan dit attest en test- of herstel certificaat of aan het vaccinatie certificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest en test- of herstel certificaat of van het vaccinatie certificaat.

  Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, kunnen er bijzondere maatregelen gelden.

 • Kan ik mijn partner bezoeken?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land die niet hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ ) zijn opgenomen in bijlage I bij Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 inzake de tijdelijke beperking op niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van deze beperking hiertoe, en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond: * ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan; * ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen; * ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?

  De verplichting voor reizigers die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben om te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat bij aankomst in België

  1. Algemeen

  Voor alle reizen naar België dienen de personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, een een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder.

  De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

  De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat.

  De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat de personen, terugkerende uit een rode zone, ouder dan 12 jaar en geen hoofdverblijfplaats hebben niet-resident zijn in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een dergelijk vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen controles worden uitgevoerd.

  Let op: Het vaccinatie-, test- of herstelcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

  2. Uitzonderingen

  A. Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen;

  Deze uitzondering voor het beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat te beschikken.

  B. De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken: a. Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert); b. De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs; c. De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap; d. De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

  Deze uitzondering voor het beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat te beschikken.


  Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of een Passagier Lokalisatie Formulier, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

  Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

 • Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat

  Voor alle reizen naar België dienen de personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat te hebben. De volgende certificaten zijn geldig:

  A. Vaccinatiecertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend, en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

  Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 726/2004 in de EU toegelaten vaccin tegen COVID-19 (= goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA) of een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid, werd toegediend (zie ook hieronder);
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
  • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totaal aantal dosissen en de naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van de laatste toediening;
  • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

  B. Testcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een PCR-test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat die binnen 24 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied door een professional werd uitgevoerd. De RAT moet worden opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 die is opgesteld op basis van de aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validatie van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van de resultaten van COVID-19-tests in de EU.

  C. Herstelcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behport tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, en waaruit blijkt dat niet meer dan 180 dagen zijn verstreken sinds de datum van het positieve resultaat van een NAAT test, of van het positieve resultaat van een RAT test die is opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 zoals vastgesteld op basis van de Aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validering van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-testresultaten in de EU.

 • Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
 • Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?
  Sommige reizigers moeten ten vroegste 180 dagen voorafgaand aan hun aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is dan verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder en weigering van toegang tot het Belgisch grondgebied door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie. Meer informatie over het PLF vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/.
 • Welke reizigers moeten in quarantaine?

  Meer informatie hierover vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

  De periode van quarantaine start op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

  Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

  De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

  Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren.

  De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent zichzelf preventief afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine moet men op 1 adres blijven, dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dat kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Bezoek van externen is niet toegestaan.
  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
  • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
  • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
  • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
  • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.
 • Welke reizigers moeten zich laten testen in België?
  Meer informatie hierover vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.
 • Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Hoewel in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, is het steeds de bedoeling om zo goed mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
 • Wat met de reisverzekering indien men op verplaatsing ziek wordt?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.