fps health belgium banner

FAQ

 1. Over het coronavirus
 2. Algemene maatregelen
 3. Openbare dienstverlening
 4. Handelszaken en winkels
 5. Maatregelen voor culturele en sportactiviteiten
 6. Maatregelen voor vieringen en levensgebeurtenissen
 7. Transport en verplaatsingen
 8. Werkomstandigheden in bedrijven
 9. Kinderopvang
 10. Maatregelen voor medische zorg
 11. Maatregelen voor gevangenissen

Over het coronavirus

Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals kamelen, katten en vleermuizen. Sommige coronavirussen van dieren zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen overdragen worden tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken. Wanneer dierlijke coronavirussen evolueren, mensen besmetten en zich verder verspreiden tussen mensen, kan dit leiden tot uitbraken zoals MERS-CoV en SARS.

Waar is het nieuwe coronavirus (COVID-19) ontstaan?

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn mee kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes.

Wat betekent een besmetting met het coronavirus (COVID-19)voor een gezonde twintiger, dertiger of veertiger?

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. We stellen wel vast dat er binnen deze leeftijdsgroep weinig complicaties optreden en er dus weinig ziekenhuisopnames nodig zijn die te maken hebben met het coronavirus.

Welke personen lopen meer risico?

Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Worden zwangere vrouwen beschouwd als een risicogroep?

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. Er zijn geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind.

Lopen kinderen meer kans om besmet te worden?

Kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. Wij bevelen dus aan om contact te vermijden tussen kinderen en de risicogrepen, zoals hun grootouders.

Ik ben een risicopersoon, wat moet ik doen ?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd contact met anderen buiten je gezin en volg alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen.

Ben ik beschermd tegen COVID-19 als ik me dit jaar liet inenten tegen griep of tegen pneumokkokken?

De griep en het virus dat COVID-19 veroorzaakt zijn 2 zeer verschillende virussen. Het vaccin tegen de seizoensgriep beschermt niet tegen COVID-19. Het vaccin tegen pneumokokken beschermt niet tegen virale longontstekingen.

Hoe verspreidt het coronavirus zich?

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Heeft het zin om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het nieuwe coronavirus?

Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde. Meer weten over het nut van een mondmasker? Lees dan dit interview met dr. Steven Van Gucht ( https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/02/26/3-vragen-over-het-mondmasker-beantwoord-door-viroloog-steven-van-gucht/ ), professor virologie en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Coronavirus.

Hoelang overleeft het coronavirus op gladde oppervlakken en materialen, en kan ik zo besmet geraken?

Het coronavirus kan een paar uur (zelfs dagen) op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …) overleven. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. Wie virusdruppeltjes via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Zal het coronavirus verdwijnen in de lente?

Er is op dit moment geen bewijs dat het coronavirus zal vertragen of verdwijnen door het lenteweer. Als we de vergelijking maken met andere coronavirussen is het mogelijk dat ook het nieuwe virus een seizoensgebonden verloop zal vertonen, en dat de lente de verspreiding zal afremmen door de hogere temperaturen en het UV-licht. Na enkele maanden uit circulatie kan het virus wel later terugkomen. Het is echter te vroeg om het patroon van dit virus te kennen

Ik ben treinbegeleider, ik ben receptionist, ik werk op de balie van de luchthavens: is het gevaarlijk om voortdurend dingen aan te nemen van mensen?

Dingen van mensen aannemen en aanraken is moeilijk te vermijden. Daarom is het belangrijk om de handen regelmatig en grondig te wassen. Probeer er vooral op te letten om het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met de handen.

Kan ik besmet geraken via het eten van voedsel?

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus, is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond. Het FAVV wil er de professionals er in elk geval aan herinneren dat het respecteren van de goede hygiënepraktijken essentieel is en de meeste besmettingen voorkomt:

 • bereid het voedsel apart, vooral in het geval van rauw vlees,
 • was de oppervlakten voor voedselbereiding van vooral rauw vlees, overvloedig met warm water en zeep,
 • was de handen met zeep en warm water tussen de handelingen door,
 • kook al het rauwe vlees voldoende gaar (70°C kerntemperatuur gedurende minstens 2 minuten)
 • vermijd het bereiden van voedsel als je ziek bent

Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?

Het risico op een Covid-19-infectie door contact met huisdieren wordt momenteel als verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen door nauw contact tussen mensen. Hoewel het vermoeden bestaat dat Covid-19 oorspronkelijk uit de wilde fauna kwam en zich sindsdien heeft aangepast aan de mens (“gehumaniseerd” virus), zijn er tot op heden geen gegevens die erop wijzen dat huisdieren een risico vormen voor de mens door de overdracht van Covid-19. De klassieke regels van de hygiëne (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier) zijn daarom nogmaals aan te bevelen als u in contact komt met dieren die het virus gedurende korte perioden kunnen dragen als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Zijn er nieuwe gevallen in België?

Voor het laatste nieuws over de situatie in België

 • Raadpleeg de rubriek “News” van onze website
 • Lees ook het epidemiologisch bulletin op de website van Sciensano.

Op welke alarmsignalen moet ik letten?

Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden hebt, is het coronavirus een van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen.

Wat moet ik doen als ik symptomen heb?

Vermijd om onaangekondigd naar de wachtzaal van je arts of naar spoed te gaan: neem in plaats daarvan eerst telefonisch contact op met je arts. Vermeld je symptomen, contacten en eventuele reisgeschiedenis. De arts zal op basis van een specifieke procedure kunnen beoordelen bij welke personen een coronavirustest moet worden overwogen. Hou er rekening mee dat je ook de wintergriep kan hebben.

Hoe kan ik voorkomen dat ik mensen in mijn naaste omgeving besmet? Hoe kan ik voorkomen dat ik besmet raak als iemand in mijn buurt het coronavirus heeft?

We hebben een paar tips opgesteld voor mensen in isolatie en voor de mensen om hen heen. Je vindt ze in onze brochure: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200311_coronavirus_conseils+patients+entourage_NL.pdf

Wat kan ik doen om mezelf en anderen te beschermen?

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus! Sommige mensen kunnen besmet zijn met het coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen. Iedereen kan deze hygiënemaatregelen toepassen:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Zeer belangrijk: was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand te bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.
 • Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Zijn er specifieke maatregelen nemen/volgen in een rust- en verzorgingstehuis?

Dit is heel belangrijk, omdat ouderen of mensen met een chronische aandoening een groter risico lopen om een ernstige vorm van coronavirus te ontwikkelen. Besteed daarom speciale aandacht aan hen. De wetgeving over rusthuizen is een bevoegdheid van de gewesten. Raadpleeg hun aanbevelingen:voor Vlaanderen ( https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19 ), la voor Wallonië ( https://www.wallonie.be/fr/actualites/coronavirus-covid-19-ce-quil-faut-savoir ), voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( https://coronavirus.brussels/ ).

Hoe was ik mijn handen?

Was je handen liefst met stromend water, bij voorkeur warm of lauw, en vloeibare zeep. Als je onderweg bent en je handen niet kan wassen, raak je gezicht dan zo weinig mogelijk aan en was je handen meteen bij aankomst. Als je geen water, zeep en handdoek in de buurt hebt en je handen toch wil reinigen, kan je alcoholgel gebruiken.

logo_handhygiene Je vindt aanbevelingen online over hoe correct je handen te wassen.
Source: Je bent in goede handen
(een campagne van de FOD Volksgezondheid)

Algemene maatregelen

Wanneer mag ik buiten komen?

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel buitenkomen voor volgende zaken:

 • Gaan werken
 • Een verplaatsing in het kader van je werk
 • Naar de winkel gaan
 • Naar de bankautomaat of een postkantoor gaan
 • Naar de dokter gaan
 • Hulp bieden aan minder zelfredzame personen (minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen)
 • Een fysieke activiteit in openlucht (maar met aandacht voor de hygiënemaatregelen)

Deze maatregelen gelden t.e.m. 19 april.

Wat moet ik zelf doen?

Je respecteert de algemene hygiënemaatregelen en je laat minimum 1,5 meter tussen elkaar, behalve bij leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen. Je vermijdt een mix van verschillende leeftijden.

Openbare dienstverlening

Wordt de administratieve dienstverlening behouden?

Administratieve dienstverlening moeten blijven functioneren om hun essentiële taken te blijven garanderen en erover waken dat de sociale afstand en/of telewerken in werking wordt gesteld.

De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moet de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.

Wordt het vuilnis nog opgehaald?

Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier en karton en PMD) worden voortgezet. Ook ophaling van oud ijzer kan voortgezet worden met respect voor de sociale afstand.

Zijn de containerparken gesloten?

De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.

Krijg ik nog brieven?

Ja, de postbodes blijven de postbedeling verzorgen en dienen de hygiënemaatregelen en social distancing te volgen.

Kan ik nog naar de bibliotheek?

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven in afhaalfunctie met respect voor de sociale afstand.

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ondergrondse containers voor glas en PMD?

Ja, dat mag.

Moeten provinciale domeinen gesloten worden?

De recreatieve delen van deze parken moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). De parken en bossen mogen openblijven met respect voor de sociale afstand. Hierop moet worden toegezien.

Kunnen wegenwerken en nutsvoorzieningen in het algemeen nog doorgaan?

Ja, met respect voor de sociale afstand.

Gaan de gemeente- en provincieraden door, alsook raden van besturen en algemene vergaderingen van openbare instellingen?

Ja, voor zover de agendapunten niet uitgesteld kunnen worden en als de vergadering niet virtueel kan plaatsvinden.

Vallen de OCMW’s onder ‘de instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen’?

Ja. Een OCMW verleent essentiële diensten.

Moet de OCMW-dienst voedselbedeling blijven organiseren of niet?

Ja, met respect voor de sociale afstand, behoort dit tot de gezondheidszorg.

Mogen ondernemingsloketten openblijven?

Ze organiseren zich zoveel mogelijk vanop afstand en indien absoluut nodig zijn ze geopend met respect voor de sociale afstand.

Zijn er specifieke bepalingen met openbare toiletten en hygiëne?

In kader van de openbare orde en hygiëne raden we aan deze open te laten of een alternatief te voorzien. De gemeente dient nodige hygiënische maatregelen te nemen.

Vallen de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) onder de ‘asiel en migratiediensten met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer’?

Ja.

Kan het opruimen van sluikstorten op openbaar domein door openbare diensten nog doorgaan?

Ja, in het kader van hygiëne is dit van belang. Burgerinitiatieven zijn niet toegestaan.

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?

Nee, particuliere zwerfvuilacties vallen niet onder essentiële verplaatsingen.

Valt het detecteren en opruimen van explosieven aan de kust onder het verbod?

Neen, dit is toegestaan want dit valt onder het vrijwaren van de publieke veiligheid.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja.

Er staat een GSM-mast op mijn privéterrein, bovenop het ziekenhuis, ... moet ik de onderhoudsteams van de operatoren toegang geven tot deze antennes?

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen doen.

Handelszaken en winkels

Welke winkels blijven open?

Alle winkels zijn gesloten, behalve:

 • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u)
 • Dierenvoedingswinkels
 • Apotheken
 • Krantenwinkels
 • Tankstations en brandstofleveranciers
 • Winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen.

Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, tabakswinkels, papierwarenwinkels, parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels, fotografen, carwash, …) zijn gesloten, maar deze winkels mogen indien mogelijk hun telefonische en onlineactiviteiten verderzetten als levering aan huis gegarandeerd kan worden. Afhalen in de winkel zelf mag niet.

Wat wordt er verstaan onder voedingswinkels?

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, als:

 • er geen verbruik ter plaatse is;
 • de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen;
 • men in staat is om de sociale afstand tussen de klanten te organiseren.

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, bio- en hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, …

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Wat met winkels die zowel food als non-foodproducten verkopen?

Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten secundair verkopen blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Ook slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Winkels die voeding slechts als secundair product aanbieden, moeten sluiten.

Aan welke voorwaarden moeten de winkels die openblijven voldoen ?

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten gerespecteerd worden:

 • De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.
 • In supermarkten mag maximaal 1 klant per 10m² en voor maximaal 30 minuten aanwezig zijn.
 • In de mate van het mogelijke dien je je alleen naar de winkel te begeven.
 • Grootwarenhuizen mogen geen solden en promoties aanbieden.
 • Voedingswinkels mogen open zijn van 7u tot 22u.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Wat zijn de openingsuren van winkels die openblijven?

Voor de start van de maatregelen tegen het coronavirus mochten winkels openblijven tot maximum 20 uur (en 21 uur op vrijdagavond). Nu mogen die winkels openblijven tot 22 uur.
Winkels openen om 7uur, ook bijvoorbeeld bakkers die voorheen om 6u openden, moeten nu openen om 7u.

Nachtwinkels mogen open zijn vanaf hun gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de zaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dit gebeurt op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

Kan een voedingswinkel zijn wekelijkse rustdag verplaatsen?

De kleinhandelaars in voedingswaren moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven. Ook nachtwinkels moeten hun wekelijkse rustdag respecteren.

Kunnen winkels en bedrijven verplicht worden om open te houden?

Als de openbare orde of het algemeen belang dit vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven en winkels.

Kunnen er bewakingsdiensten worden voorzien voor de bewaking en verzekering van voedselketen, bevoorrading en retail?

Ja. De diensten van private en bijzondere veiligheid maken deel uit van de cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals opgesomd in de bijlage bij het MB van 23 maart 2020.

Moet ik een voedselvoorraad aanleggen?

Neen, dit is niet nodig. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden en blijven open zoals gebruikelijk.

Kan ik voldoende geneesmiddelen kopen?

Ja, er zijn geen problemen met de bevoorrading van geneesmiddelen. Om het hamsteren tegen te gaan, krijg je maar 1 doosje geneesmiddelen mee die paracetamol bevatten, tenzij een medisch voorschrift anders bepaalt.

Mag ik nog met cash geld betalen?

Elektronische betalingen worden aangemoedigd. Cash geld is niet besmet, maar door elektronisch te betalen respecteer je de sociale afstand.

Zijn er maatregelen voorzien om woekerprijzen tegen te gaan?

Woekerprijzen kunnen worden gemeld op https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom

Wat gebeurt er met de wettelijke garantie op consumptiegoederen?

Er is geen uitzondering op de gebruikelijke regels in dit soort situaties: de consument moet de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebrek (post, e-mail, …) en het niet nog erger maken.

De consument zal dus kunnen aantonen dat het probleem zich in deze uitzonderlijke periode heeft voorgedaan en dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om de verkoper op de hoogte te brengen, zoals vereist.

Zelfs als hij de informatie niet heeft kunnen ontvangen vanwege een sluiting wegens het coronavirus, mag de verkoper zich niet kunnen beroepen op de overschrijding van de termijn om te weigeren in te grijpen.

Vanaf dat moment wordt de garantieperiode in principe opgeschort totdat de verkoper een oplossing biedt (reparatie of vervanging).

Mogen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan voedingszaken?

Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet van 3 juli 2005 in principe alleen maar worden ingezet door organisaties die een onbaatzuchtige doelstelling nastreven. De Vrijwilligerswet laat niet toe om vrijwilligerswerk te verrichten voor commerciële bedrijven.

Blijven cafés en restaurants open?

Cafés, uitgaansgelegenheden en feestzalen moeten sluiten. Restaurants moeten hun eetzaal sluiten. Het verbod geldt ook voor de terrassen van deze etablissementen. Bedrijfsrestaurants sluiten ook. Terrasmeubilair moet binnengehaald worden.

Kan ik nog eten afhalen en eten bestellen?

Restaurants die aan thuislevering doen, een traiteurdienst of drive-in aanbieden, mogen hun keuken openen. Als je eten afhaalt, moet je de sociale afstandsregels respecteren. Dit kan van 7u tot 22 uur.

Blijven broodjeszaken en frituren open?

Snackbars, broodjeszaken, frituren,… blijven open. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Ter plaatse eten mag niet, ook niet op het terras.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van bijvoorbeeld gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Zijn hotels geopend?

Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Vergaderzalen van hotels zijn gesloten. Room-service is wel toegelaten mits naleving van sociale afstand.

Zijn restaurants van hotels geopend ?

Het keuken van een restaurant van een hotel mag geopend blijven, maar de zaal moet sluiten. Je mag room-service aanbieden.

Wat voor andere types van logement?

Vakantiehuizen, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB’s moeten sluiten voor toerisme. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier uiteraard blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.

Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van Electrabel voor essentiële diensten (windmolenparken zee, Doel, Tihange, …). Kan er hiervoor uitzondering komen?

Vaste bewoners die daar hun vaste woning hebben, mogen blijven.

Wat met woonwagenterreinen?

Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om hun verblijf te faciliteren tot het einde van de crisis.

Mogen e-commerce handelaars blijven werken als ze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?

Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten als ze de sociale afstand respecteren. Onder e-commerce valt levering aan huis en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Leveranciers mogen het huis niet betreden.

Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren of een afhaalpunt. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.

Kan ik nog online pakjes bestellen?

Ja, online shops blijven open en kunnen blijven leveren. De overhandiging van je pakje gebeurt contactloos.

Mogen diensten die aan huis leveren (Bpost, DHL …) blijven werken?

Ja, dit wordt zelfs gestimuleerd, met respect voor de sociale afstand. Afhalingen op officiële afhaalpunten zijn toegestaan.

Is de verkoop van planten en bloemen toegelaten in winkels die voeding en dierenvoeding verkopen?

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met respect voor de sociale afstand. Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen blijven als ‘niet-essentiële’ handelszaken gesloten, al kunnen ze online wel actief zijn met levering aan huis.

Mogen markten nog plaatsvinden?

Markten zijn verboden behalve in gemeenten waar dat noodzakelijk is voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking, wanneer er bijvoorbeeld geen supermarkt aanwezig is. De lokale overheid moet de maatregelen van sociale afstand kunnen garanderen. Als dat niet kan, wordt de markt gesloten.

Mag een marktkramer aan huis verkopen?

Ja, thuislevering kan met respect voor de sociale afstand.

Mogen opticiens en gehoorwinkels openblijven?

De winkel moet gesloten worden en mag klanten enkel helpen bij noodgevallen met respect voor de sociale afstand. Uitstelbare zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen, ...) openblijven?

Nee, paramedische winkels moeten sluiten.

Mogen kappers openblijven?

Kappers moeten sluiten.

Zijn schoonheids- en zonnecentra open?

Schoonheids- en zonnecentra zijn gesloten. Schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Mogen tattooshops openblijven?

Nee, tattooshops moeten sluiten.

Kunnen bouwactiviteiten voortgezet worden?

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden met respect voor de sociale afstand. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (bijvoorbeeld sanitaire herstellingen). In leegstaande appartementen waar in het gebouw wel nog appartementen bewoond zijn, mogen ook werken binnenshuis uitgevoerd worden. Voor de gemeenschappelijke ruimte kunnen enkel dringende werken uitgevoerd worden. Ook tuinwerken kunnen voortgezet worden, met respect voor de sociale afstand. Dit dient ook gegarandeerd te worden tijdens het transport.

Kunnen dringende herstellingen voor veiligheid, hygiëne en ICT doorgaan?

Dringende herstelling/interventie aan huis kan op verzoek van de consument of het bedrijf, op afspraak en met respect voor de sociale afstand.

Alle dringende herstellingen kunnen uitgevoerd worden. Loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, … kunnen dringende herstellingen doen, met aandacht voor de sociale afstand.

Mogen schouwvegers nog werken?

Ja, schouwvegers mogen nog werken met respect voor de sociale afstand.

Mogen herstellingsdiensten van auto's of fietsen hun activiteiten voortzetten?

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak en onder voorbehoud van voorzorgsmaatregelen openblijven voor dringende reparaties.

Fietsherstellers kunnen ook alleen op afspraak werken en met respect voor de sociale afstand voor dringende reparaties.

Wat met autopechverhelping?

De autopechverhelping kan in de week en weekend operationeel blijven.

Zijn carwashes open?

Nee, carwashes zijn gesloten.

Mogen wassalons openblijven?

Ja, wassalons zijn open en respecteren de hygiënemaatregelen en sociale afstand.

Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja, met respect voor de sociale afstand.

Mogen zelfstandige of in vennootschap georganiseerde ramenwassers verder werken en tegemoetkomen aan de vragen van bedrijven die een beroep op hen doen?

Ja, als ze de sociale afstand respecteren.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Ze mogen blijven werken als de sociale afstand gerespecteerd wordt, zowel tijdens het transport als op de werkplek.

Mogen fotografen opdrachten buitenshuis doen?

Neen.

Kan ik nog naar de bank en het postkantoor?

Ja, deze diensten maak deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven tijdens hun normale openingsuren. Ze moeten wel de sociale afstand garanderen.

Mag de Nationale Bank openblijven?

Ja, als de sociale afstand wordt gerespecteerd. De loketten zijn gesloten, maar de Nationale Bank blijft functioneren.

Mogen wisselkantoren en kantoren voor internationale geldtransferts openblijven?

Deze diensten mogen openblijven, met respect voor de sociale afstand. Het internationaal betaalverkeer moet gegarandeerd blijven.

Mogen verzekeringskantoren openblijven?

Ja, maar ze worden aangemoedigd om internet en telefonie te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.

Verzekeringsexperts mogen zich ter plaatse begeven, maar enkel om dringende schadevaststellingen te doen en als de sociale afstand gerespecteerd wordt.

Mag een verzekeringsexpert zich ter plaatse begeven?

Enkel om dringende schadevaststellingen te doen en als de sociale afstand gerespecteerd wordt.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, voornamelijk voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is en als de sociale afstand wordt gerespecteerd. Telewerk en elektronische communicatie moet zoveel mogelijk toegepast worden.

Mogen mobiele commerciële vertegenwoordigers zich blijven verplaatsen en werken gezien werk op afstand in hun geval niet doenbaar is?

Nee, mobiele commerciële vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet verderzetten.

Kunnen activiteiten met betrekking tot de woningmarkt (zoals huisbezoeken door immomakelaars, de controle van de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, …) nog plaatsvinden?

Nee. Een huidige verkoop mag worden afgerond, maar nieuwe verkoopprocedures mogen momenteel niet doorgaan.

Mogen landmeters blijven werken?

Noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.

Kan ik nog verhuizen met of zonder verhuisfirma?

Ja, een dringende verhuis is toegelaten met respect voor de sociale afstand. Het wordt aangeraden om niet-noodzakelijke verhuizen uit te stellen.

Ik werk in de private en bijzondere veiligheidssector, mag ik gaan werken?

Het betreft enkel de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de private en bijzondere veiligheidssector. Een overzicht:

 • De private en bijzondere bewakingssector die de bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten omvat, alsook de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen, kunnen hun activiteiten en opdrachten verder uitvoeren. Bij de uitoefening van hun takenpakket zorgen ze zoveel mogelijk voor social distancing. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, nemen ze maximale voorzorgen ter bescherming.

 • Ondernemingen voor alarmsystemen en camerasystemen mogen enkel bij de uitvoering van dringende onderhouds- of herstellingswerken afwijken van de verplichting tot social distancing. Bij alle andere activiteiten, zoals nieuwe installaties, dienen de algemene verplichtingen zoals de verplichte afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (klant zowel als collega) gerespecteerd te worden. Dit geldt tevens voor het vervoer.

 • De opleidingsinstellingen verbonden aan de private en bijzondere veiligheidssector kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via afstandsonderwijs.

 • De veiligheidsadviseurs kunnen hun activiteiten enkel en alleen op digitale wijze verderzetten.

Is de verkoop en levering aan professionelen toegelaten?

Ja, groothandelszaken mogen openblijven voor professionelen, als ze de sociale afstand respecteren.

Verkoop in de winkel of op afstand, levering en afhaling in de winkel voor professionals zijn toegestaan, als ze de sociale afstand respecteren.

Mogen grootmarkten (voor professionele klanten) blijven doorgaan (vroegmarkt Brussel, vismarkt Zeebrugge, …)?

Ja, als de sociale afstand in de mate van het mogelijke gevolgd worden.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van één klant per 10 m². Voor particulieren is wel levering aan huis mogelijk.

Mogen winkels die leveren voor de landbouwsector (fytoproducten, veevoer, …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, blijven werken maar respecteren de sociale afstand en passen waar mogelijk telewerk toe.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen openblijven?

Ja. Zij dienen wel de hygiënemaatregelen en de sociale afstand te respecteren.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?

Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog.

Blijven dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en met respect van de sociale afstand. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Mogen dierenhotels openblijven?

Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

Mogen dierencrematoria openblijven?

Ja, enkel op afspraak en met respect voor de sociale afstand.

Zijn dierenkapsalons open?

Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.

Maatregelen voor culturele en sportactiviteiten

Worden bijeenkomsten toegestaan?

Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve of recreatieve activiteiten worden verboden t.e.m. 19 april, ongeacht of ze privé of publiek zijn. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met dezelfde vriend. Dit alles met respect van 1,5 meter afstand tussen elke persoon, behalve bij familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

Worden concerten en festivals geannuleerd?

Alle indoor- en outdoorevenementen zijn geannuleerd tot en met 19 april, ongeacht het aantal bezoekers.

Blijven theaters en filmzalen open?

Theaters, operagebouwen, filmzalen, culturele centra zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april.

Wat met processies, carnaval, studentenfeesten,…?

Deze zijn verboden.

Zijn musea, tentoonstellingen (vernissages, exposities, avant-premières,…) en toeristische attracties nog steeds toegankelijk?

Musea, tentoonstellingen en toeristische attracties zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april. Ook toeristische diensten zijn gesloten.

Gaan de lessen in teken- en muziekacademies door?

Ze mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

Worden pretparken en recreatieve centra gesloten?

Attractieparken, dierenparken, binnen- en buitenspeeltuinen, kinderboerderijen, casino’s, gokkantoren, recreatieve centra zijn gesloten tot en met 19 april.

Gaan sportieve activiteiten nog door?

Bijeenkomsten, evenementen en trainingen van sportploegen, met of zonder publiek, worden geannuleerd tot en met 19 april.

Kan ik individueel sporten of een wandeling maken?

Ja, zolang deze activiteit alleen wordt beoefend tussen familieleden die onder hetzelfde dak wonen of altijd met dezelfde vriend, met inachtneming van 1,5 meter tussen elke persoon.

Worden sporthallen, zwembaden en fitnesszalen gesloten?

Sporthallen (inclusie personal training), zwembaden, fitnesszalen en golfclubs zullen gesloten zijn tot en met 19 april.

Wat met sportwedstrijden en activiteiten in het kader van jeugdbewegingen?

Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…), gocarts voor één of meerdere personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, …), speelpleinen (in- en outdoor), … zijn geannuleerd tot en met 19 april.

Krijgen topsporters uitzonderlijke toegang tot sportfaciliteiten?

Ja, indien ze een topsportstatuut hebben en ze de training enkel doen in individueel verband. Groepstrainingen zijn verboden.

Zijn water- en brandingsporten toegelaten?

Neen.

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning. Meer informatie vind je op: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19.

Mag private verhuur van springkastelen plaatsvinden?

Neen.

Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?

Die worden gesloten.

Maatregelen voor vieringen en levensgebeurtenissen

Moeten trouwen uitgesteld worden?

Een huwelijksakte op het gemeente- of stadhuis mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zij verboden.

Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?

Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan.

Mogen religieuze diensten doorgaan?

Neen, religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen en crematies.

Wat met begrafenissen en crematies?

Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, met respect voor de sociale afstand.

Mogen begraafplaatsen openblijven?

Ja, met respect voor de sociale afstand.

Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?

Neen, die moeten uitgesteld worden.

Wat is de te volgen procedure voor de lijkbehandeling van een aan Covid-19 overleden persoon?

De FOD Volksgezondheid heeft een procedure uitgewerkt voor de omgang met het lichaam van een aan Covid-19 overleden persoon. Met respect voor de wensen van de familie, is het aanraken van de door COVID-19 overleden perso(o)n(en) toegestaan, het is echter cruciaal nadien de hygiënemaatregelen na te leven.

Transport en verplaatsingen

Mag ik me verplaatsen?

Je moet maximaal thuisblijven om het contact met andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen maximaal te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op verplaatsingen?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

Woon- werkverkeer;

Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.);

Fysieke activiteiten in openlucht, met respect voor de sociale afstand, fietsen en joggen zijn toegestaan. Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.

Moet ik een attest hebben om naar het werk te gaan?

Nee, er is geen attestatiesyteem is voorzien.

Mag ik gaan wandelen of joggen?

Ja, een luchtje scheppen is toegelaten. Je mag dit enkel doen met mensen van je gezin die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Je moet hierbij de sociale afstand met de vriend(in) respecteren.

Vallen de sector van autoverhuur en hun bedrijven onder de essentiële diensten?

Ja, maar enkel voor noodzakelijke verplaatsingen en voor de essentiële diensten. Je moet verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermijden en de sociale afstand respecteren.

Wat met de carwash voor trucks (reiniging van vrachtwagens die voedsel vervoeren)? Kunnen er voor dergelijke omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?

Dit maakt deel uit van de essentiële dienstverlening, als de reiniging in functie is van het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen.

Mag ik nog recreatief met de moto gaan rijden?

Nee, verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden.

Mag ik een transportmiddel nemen om naar een bos/park te gaan om daar te gaan wandelen?

Verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden.

Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?

Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

Wat als ik niet onder hetzelfde dak woon met mijn partner?

Je moet het contact beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Mag ik nog met vrienden samenkomen?

Nee, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden. Enkel gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen naar buiten gaan.

Mag ik mijn familie bezoeken die niet bij mij woont?

Bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont, wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare familieleden (ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen).

Ik ben momenteel op kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?

Studenten moeten één woonplaats kiezen om te verblijven.

Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven bezoeken?

Ja, zolang je de sociale afstand respecteert.

Mogen kinderen van gescheiden ouders nog van de ene ouder naar de andere worden gebracht?

Ja, maar probeer alle niet-essentiële verplaatsingen te beperken.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?

Neen, dit is niet toegestaan. Dit om sociale vermenging te voorkomen en om te voorkomen dat gezondheidsvoorzieningen in die regio’s overbelast raken.

Wat met cruises?

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden. Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

Wat met betrekking tot de ferry's naar buurlanden?

In tegenstelling tot boten en cruiseschepen, worden de reizen met ferry niet beschouwd als recreatieve activiteiten maar als een transportmiddel. De oversteken met ferry’s zijn bijgevolg niet verboden in het kader van essentiële verplaatsingen maar, zoals steeds, blijven de basismaatregelen met betrekking tot hygiëne en sociale afstand van toepassing.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden, maar hygiënemaatregelen en sociale afstand moeten nageleefd worden. Dit betekent maximaal twee personen behalve een gezin dat onder hetzelfde dak woont.

Mag ik samen met mijn collega in een bestelwagen zitten?

Ja, enkel als je de sociale afstand (1,5 meter) respecteert.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moet de hygiëne en de sociale afstand gerespecteerd worden.

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?

Ja, absoluut, maar met maximaal één persoon extra naast de chauffeur. De passagiers moeten de sociale afstand respecteren.

Blijft het openbaar vervoer rijden?

Ja, maar wordt zo georganiseerd dat de sociale afstand gegarandeerd kan worden. De chauffeur of conducteur kan ook toegang tot het vervoersmiddel weigeren wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden. Neem het openbaar vervoer enkel als het echt nodig is. De betaalautomaten van het openbaar vervoer blijven open. Voor het aanbod wordt verwezen naar de websites van de vervoersmaatschappijen.

Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?

Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik. Taxichauffeurs mogen maar één persoon per keer in de taxi vervoeren. Een gezin dat onder hetzelfde dak woont mag samen in één taxi. Het is aangeraden om de taxi regelmatig te verluchten.

Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

Net zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden, dus maximum 2 personen per wagen. Het gezin mag in één auto meerijden. Het is aangeraden om de auto regelmatig te verluchten. Je moet verplaatsingen met de auto zoveel mogelijk vermijden.

Wat met vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden?

Deze initiatieven mogen doorgaan, maar met slecht een persoon bovenop de chauffeur per traject.

Mogen bedrijven het transport per bus voor hun werknemers blijven organiseren?

Ja, met respect voor sociale afstand.

Mag goederentransport doorgaan?

Internationaal goederenvervoer is toegelaten.

Mag ik nog naar het buitenland?

Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn. 

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer

Voortzetting van de medische zorg

Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon

De zorg voor dieren

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.

Je moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 of https://travellersonline.diplomatie.be/.

Mogen toeristen naar België blijven reizen?

Nee, alle recreatieve activiteiten zijn verboden.

Kan ik nog op vakantie gaan of voor het werk reizen naar een land of regio waar coronapatiënten zijn gemeld?

Voor het meest recente reisadvies kijkt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken ( https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen ). De reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers moeten de sociale afstand respecteren.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops aan luchthavens open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit om een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal en met respect voor de sociale afstand.

Is grensarbeid nog toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die werken in België)?

Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitvoeren binnen de limieten van de opgelegde maatregelen.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen?

Co-ouderschap van ouders woonachtig in de grensstreek (de ene in België, de andere in NL bvb.) kan blijven.

Welke regels gelden er voor Belgen en andere inwoners van ons land die via een luchthaven terugkeren?

Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telewerk doen.

Welke regels gelden voor personen die iemand gaan ophalen van de luchthaven?

Buiten de richtlijnen die gelden voor alle inwoners van ons land dienen deze personen 2 weken in thuisquarantaine te blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telewerk doen.

Sommige personen hebben familie in het buitenland wonen en willen naar hen toegaan om hen bij te staan. Mag dat?

Je bekijkt best eerst of er een alternatieve oplossing bestaat. Indien niet, is dit is enkel mogelijk wanneer het familielid hulpbehoevend is, maar je dient na te gaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

Wat met mensen die vastzitten in het buitenland?

Je vindt de nodige informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl

Ik heb een vlucht/reis geboekt in een land dat getroffen is door het coronavirus. Wat gebeurt er als ik beslis om die te annuleren?

De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers in uw situatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet

Ik ben in het buitenland en mijn terugvlucht werd geannuleerd wegens het coronavirus. Wat kan ik doen?

De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers in uw situatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet

Ik heb een vlucht/reis geboekt die werd geannuleerd wegens het coronavirus. Wat zijn mijn rechten?

De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers in uw situatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet

Ik ben in het buitenland en men verbiedt mij om het grondgebied te verlaten wegens het coronavirus. Wat zijn mijn rechten?

De FOD Economie heeft op zijn website een advies gepubliceerd voor reizigers in uw situatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/voor-reizigers/coronavirus-u-bent-nog-niet

Werkomstandigheden in bedrijven

Is telewerk verplicht?

Telewerk is verplicht bij alle bedrijven en niet-essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Wat met de functies waarvoor telewerk niet mogelijk is?

Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen. Deze regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Als deze maatregelen niet nageleefd worden, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk. Bij een tweede inbreuk moeten ze sluiten.

Moeten alle sectoren en diensten deze regels volgen?

Nee, essentiële sectoren kunnen openblijven en moeten proberen zo goed mogelijk telewerk en social distancing garanderen. Niet-essentiële diensten kunnen enkel openblijven als ze verplicht telewerk en garantie op social distance kunnen verzekeren, zoniet sluiten.

Kunnen co-working spaces nog verhuurd worden?

Ja, indien de personen die hier werken geen thuiswerk kunnen doen. Ze dienen hiervoor de sociale afstand en hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Ook personen uit de essentiële sectoren mogen zich naar co-working spaces te begeven en dienen de sociale afstand zo goed mogelijk te respecteren.

Mogen partnerdiensten van essentiële sectoren hun activiteiten uitoefenen?

Voor zover zij de essentiële sectoren in staat stellen om hun diensten aan de bevolking te blijven leveren, mogen ze hun diensten blijven aanbieden, maar enkel B2B, in het kader van hun bestaande commerciële relaties.

Zo mogen bijvoorbeeld vrachtwagens die voedingszaken bevoorraden nog gereinigd worden, en is het reinigen van ruiten toegestaan.

Wat als een werkgever telewerk verbiedt omwille van ‘organisatorische redenen’?

De werknemer kan klacht indienen via de website van de FOD Werkgelegenheid: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteert

Wat met een bedrijf dat werknemers uit verschillende landen van de Europese Unie tewerkstelt?

Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 schrijft voor dat bedrijven - ongeacht hun omvang - verplicht zijn om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, en dit zonder uitzondering. Deze verplichting geldt evenwel niet voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten, die worden opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit ( http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/23/2020030347/staatsblad ). Deze sectoren moeten er wel voor zorgen dat social distancing maatregelen in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Tijdens het weekend heeft de regering bijkomend beslist dat de grenzen worden gesloten voor alle verkeer dat niet strikt noodzakelijk is. Dat betekent dus dat in het buitenland gevestigde werknemers enkel de Belgische grenzen nog kunnen oversteken voor zover zij worden tewerkgesteld in de cruciale sectoren en essentiële diensten. Voor de andere sectoren geldt dat de buitenlandse werknemers verplicht moeten telewerken. Indien dat niet mogelijk is, wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht.

Mogen fiscale controles aan huis doorgaan?

Meer info hierover kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-van-niet-essentiele-controles-ter-plaatse

Wat met technische controles van installaties? Idem voor onderhoudsnazichten.

Onderhoudsnazichten die niet wettelijk verplicht zijn, zijn niet-dringend en mogen niet uitgevoerd worden bij de klant binnen. Enkel dringende werken en interventies.

Zijn er ondersteuningsmogelijkheden voor personen die een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omdat ze behoren tot de risicogroep en dus niet kunnen gaan werken?

In Vlaanderen kunnen mensen die problemen hebben om hun water- en elektriciteitsfactuur te betalen de website van de RVA raadplegen: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

In Wallonië kunnen mensen die moeilijkheden hebben met het betalen van hun waterfactuur volgende website consulteren: http://www.spge.be.

Mag mijn werkgever mij verplichten om verlof op te nemen als het bedrijf moet sluiten?

Neen, de werkgever kan je dit niet verplichten.

Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?

Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met je bank.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.

Zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure.

Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit). Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

Meer informatie: https://www.rva.be/nl en het persbericht van Minister van Werk Nathalie Muylle van 23/03/2020.

Bedrijven moeten de sociale afstand respecteren. Wie dat niet doet, moet sluiten. Bij niet-naleving komen er boetes. Maar wat kan een werknemer hiertegen doen? Waar moet hij klacht indienen?

Ze kunnen klacht indienen bij de arbeidsinspectie. Meer informatie via de website https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteert

Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?

Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?

Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.

Kinderopvang

Blijven de scholen open?

De lessen worden geschrapt (kleuter/lager/middelbaar) alsook buitenschoolse activiteiten. Scholen verzekeren het onthaal, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, van kinderen:

 • waarvoor de ouders in de gezondheidszorg werken
 • in de essentiële publieke sectoren werken
 • of wanneer de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders (ongeacht hun leeftijd)

Scholen waar kinderen opgevangen worden, versterken hun hygiënische maatregelen: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen. De refters mogen openblijven.

Kunnen er nieuwe initiatieven worden georganiseerd om de kinderopvang te organiseren?

Nee, alleen organisaties die al aanwezig zijn, kunnen doorgaan. Nieuwe initiatieven die verder gaan dan de cirkel van bestaande contacten, zijn verboden.

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Als dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

Hoe kan ik de opvang van mijn kind organiseren als ik moet gaan werken?

Het is afgeraden om oudere personen kinderen te laten opvangen, omdat zij tot de kwetsbare groepen behoren. Maar je kan je kind laten opvangen door een ander familielid, een vriend, de school van je kind indien die opvang organiseert, of een zelfstandige opvang. Alle oplossingen die geen impact hebben op kwetsbare personen zijn aanvaardbaar.

Blijven de crèches open?

Ja, de crèches en onthaalouders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar de sociale afstand is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. De sociale afstand moet wel strikt gerespecteerd worden door de ouders.

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan moeten de kinderen thuisblijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, maar ze geven de ziekte gemakkelijk door.

Wat met hogescholen/universiteiten?

Universiteiten en hogescholen geven les op afstand.

Hoe zit het met de examens van universiteitsstudenten?

Dit zal na een nieuwe evaluatie van de situatie bepaald worden.

Gaan avondonderwijs en voortgezette opleidingen door?

Instellingen die avondcursussen en voortgezette opleidingen aanbieden wordt eveneens gevraagd oplossingen via afstandsonderwijs uit te werken.

Blijven het buitengewoon onderwijs en internaten open?

De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

Mag mijn kind met een beperking nog naar het dagcentrum?

Ja, die blijven open.

Maatregelen voor medische zorg

Zijn er speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

Alle consultaties, testen en niet dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse,…) kunnen doorgaan. De patiënten kunnen begeleid worden door slechts een persoon.

Ondanks de algemene maatregelen met betrekking tot de sociale afstand, blijft de zorg voor hulpbehoevenden prioritair en moet die gegarandeerd blijven.

Zijn bezoeken in de ziekenhuizen toegestaan?

De bezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

Hebben onze ziekenhuizen en gezondheidsdiensten wel voldoende plaats om vele zieken op te vangen?

Ja, onze ziekenhuizen zijn voorbereid. Alle ziekenhuizen in ons land weten hoe ze coronapatiënten moeten verzorgen in veilige omstandigheden. Voor ernstige gevallen beschikken we over twee referentieziekenhuizen (Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen). Als er toch te weinig capaciteit zou zijn, kunnen de ziekenhuizen niet-dringende gevallen tijdelijk weigeren. Bij nog meer besmettingen kan de minister van Volksgezondheid nog meer afdwingen, zoals opleggen dat gezondheidswerkers tijdelijk geen vakantie nemen.

Kan ik nog in het ziekenhuis bevallen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je kan uiteraard nog altijd bevallen in een ziekenhuis. Je ziekenhuisverblijf is wel best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts. Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Je volgt verder de richtlijnen van het ziekenhuis.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Ja, gezondheidsberoepen mogen hun werk blijven uitoefenen, maar niet-dringende zorg moet uitgesteld worden. Sciensano voorziet specifieke informatie hierover op hun website.

Mogen thuisverpleegkundigen verder werken?

Ja, de thuiszorg blijft bestaan.

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?

Ja, bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met respect voor de sociale afstand en de hygiënische maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.  Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand.

Is het vervoer van bloed, bloedproducten en medicijnen nog steeds toegelaten?

Ja, dit valt onder een essentiële verplaatsing.

Wat met niet-dringende medische opsporingsonderzoeken?

Informeer je bij de organiserende instellingen en volg hun richtlijnen.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met comorbiditeit verzorgen?

Essentieel bezoek (mantelzorgers…) wordt toegelaten om de bewoners niet totaal sociaal te isoleren.

Zijn psychologen essentieel?

Ja.

Een 'babbelbox' (een tijdelijk lokaal met eigen buitendeur waar in de wand een grote glasplaat is verwerkt) in een inkomhal van het WZC? Valt een verplaatsing van 1 of maximum 2 familieleden naar die babbelbox onder de noemer 'verplaatsing om mensen in nood te helpen’?

Ja, dit kan zolang het glas na elk bezoek gedesinfecteerd wordt. We raden wel aan om de communicatie voornamelijk vanop afstand te voeren (telefonisch, video-oproep, …) omwille van hygiënische redenen.

Mogen diensten voor thuis- en familiehulp doorgaan?

Ja, voor:

 • Ouderen
 • Thuiszorg
 • Personen met een beperking
 • Opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen
 • Voedselhulpbedeling
 • Schuilplaatsen
 • Nachtopvang voor mensen met sociale problemen
 • Nachtopvang
 • Coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning

Moeten vaccinaties nog worden voortgezet?

Ja, absoluut.  De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

Hoe verloopt de medische opvang van zieke daklozen en personen die illegaal op openbaar domein samenhokken?

Zij worden opgevolgd via het OCMW.

In Brussel is er een federaal centrum met 250 opvang- en verblijfplaatsen. Die structuur wordt beheerd door het Belgische Rode Kruis. Er is medische permanentie en sociale dienstverlening, de hygiëne wordt verzekerd en er worden maaltijden aangeboden. Daar worden indien nodig 15 insluitingsruimten voorzien.

In Wallonië wordt het daklozenbeheer geregeld door de minister van Gezondheid, met samenwerking van de Provinciegouverneurs en de plaatselijke autoriteiten.

https://morreale.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/coronavirus--le-gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html

Brussels Gewest:

Er werden dringende maatregelen beslist door de minister van Sociale Actie, Alain Maron

https://coronavirus.brussels/index.php/2020/03/16/mesures-specifiques-a-destination-des-personnes-sans-abri/

zie ook :

https://www.ama.be/coronavirus-etat-des-lieux-du-secteur-sans-abri/?fbclid=IwAR2VUwE9gyXMzZmafO38uZBNHZhAp5ozoMTclxKRTwuQNfHu7Xv-wo0yhSA

In Vlaanderen

De overheden (Agentschap Zorg & Gezondheid) geven aanbevelingen aan de opvang- en verblijfdiensten voor daklozen.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/200317_covid19_inloopcentra_opvang.pdf

Wie wordt getest?

De staalafnames zijn voorzien voor twee categorieën van personen:

 • Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.
 • Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van “mogelijk geval”, en die koorts heeft.

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano:

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

Kunnen gezondheidsmedewerkers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Gezondheidsmedewerkers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen ambulanciers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Ambulanciers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts, ≥ 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen patiënten met Covid-19 worden behandeld met ontstekingsremmende middelen?

Dit wordt momenteel onderzocht. In afwachting is paracetamol de eerste keuze van behandeling bij koorts en pijn.

Maatregelen voor gevangenissen

Wordt bezoek in de gevangenissen toegelaten?

Alle vormen van bezoek zijn geannuleerd om het risico op infectie te beperken. Dat betekent: bezoek in de bezoekzaal, kinderbezoek, bezoek zonder toezicht (ongestoord bezoek, familiebezoek) en bezoek achter glas. Personen die om professionele redenen in de gevangenis moeten zijn, worden nog steeds toegelaten tot de gevangenis. Het gaat hier vooral om medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur en zorg- en hulpverleners.