10 tips om veilig van de zomer te genieten

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen op lokaal niveau: raadpleeg de website van de stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Je verplaatsen

In België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
  • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
  • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.
 • Markten zijn toegestaan.
  • Je mag in een groep van acht de markt bezoeken. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Hou 1,5 meter afstand van andere groepen.
  • Je kan eten of drinken op de markt.
 • De nachtwinkel is open tot 1:00 ‘s nachts.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn open van 5:00 ’s morgens tot 1:00 ’s nachts.
  • Je mag met maximum 8 personen aan tafel zitten. Of met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen.
  • Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag wel een mondmasker.
  • Je mag ook een sport op café spelen, bijvoorbeeld biljart. Draag wel een mondmasker.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Nodig je iemand uit bij je thuis ?
  • Je mag binnen 8 personen op hetzelfde moment thuis ontvangen.
  • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • In de tuin of op het terras mag je meer mensen ontvangen.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele sportwedstrijden of concerten.
  • Dit mag met maximum 2000 personen binnen of 2500 personen buiten.
  • Je mag in een groep van acht een evenement bezoeken. Of met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Hou 1,5 meter afstand van andere groepen.
 • Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een club of vereniging) mogen in groepen van maximum 100 personen.
  • Er moet altijd een trainer of begeleider zijn.
  • Je blijft zo veel mogelijk in groepen van acht. Of in een groepje met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • Kan je de activiteit niet doen in groepjes van 8 (bijvoorbeeld voetbalmatch)? Dan mag je grotere groepen vormen.
 • Wat blijft gesloten?
  • Discotheken
  • Dancings

Sport

 • Sport je in een club of vereniging?
  • Dit mag in groepen van maximum 100 personen.
  • Je blijft zo veel mogelijk in groepen van acht. Of in een groepje met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • Kan je de activiteit niet doen in groepjes van 8 (bijvoorbeeld voetbalmatch)? Dan mag je grotere groepen vormen.
  • Er moet altijd een trainer of begeleider zijn.

Religie

 • Erediensten mogen.
  • Dit mag binnen met maximum 200 personen of buiten met maximum 400 personen.
  • Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
  • Je blijft in groepjes van acht. Of met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  Het overlegcomité van 19 juli 2021 heeft beslist om het bestaande “Zomerplan” aan te houden, maar brengt enkele wijzigingen aan, onder meer omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is geworden. De maatregelen treden gefaseerd in werking.

  Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

  1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet in principe een mondmasker dragen;
  5. het is sterk aanbevolen dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
  6. het aantal personen dat deelneemt aan welbepaalde activiteiten moet beperkt blijven (volgens de bepalingen in het ministerieel besluit).

  Om veilig van de zomer te genieten blijft het daarnaast aangewezen om maximaal de ‘tien tips’ toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

  • Laat je vaccineren
  • Was regelmatig je handen
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
  • Test jezelf
  • Kies voor buiten
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes
  • Hou nog even een veilige afstand
  • Hou het ook op reis veilig
 • Wat betekent de federale fase voor de lokale overheden?

  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

  Desalniettemin, staat het ministerieel besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
  2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op de naburige gemeenten of op het nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

  De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

  De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

  Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

  Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemeen geldende principes?

  Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telewerk nog steeds sterk aanbevolen.

  • Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.
  • De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.
  • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
  • Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
  • Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
  • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

  Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

  Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

 • Wat zijn de verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen?
  De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).
 • Welke regels gelden er voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten?

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels/. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de elf algemene minimale regels (deze worden met ingang van 30 juli 2021 teruggebracht tot acht) die voorzien zijn in het ministerieel besluit na te leven:

   1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
   1. De drie volgende verplichtingen (a,b,c,) zijn niet langer van toepassing vanaf 30 juli 2021:
  • a. Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
  • b. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, is het toegelaten om vier consumentne te ontvangen;
  • c. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
   1. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
   1. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
   1. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
   1. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   1. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
   1. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
   1. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Winkelcentra

  In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

  • de hierboven beschreven minimale regels;
  • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
  • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;

  De volgende twee verplichtingen zijn niet langer van toepassing vanaf 30 juli 2021:

  • één bezoeker per 10 m2 wordt toegelaten;
  • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles.
 • Wie moet een mondmasker dragen in winkels?
  Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de lokale overheid?
  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd. De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.
 • Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
  Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

  Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

  Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1.00 uur.

  Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 1.00 uur.

 • Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?
  Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten en dienen de minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren.
 • Kunnen ondernemingen en verenigingen, goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)?
  Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.
 • Wat zijn de regels voor ambulante activiteiten?

  Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In volgende situaties is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht voor de markt- en kermiskramers, hun personeel en hun klanten: a. wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen; b. indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is; c. in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;
  • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels (zoals bijvoorbeeld: maximum acht personen per tafel, enkel zitplaatsen aan tafel,…);
  • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis
  • de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen;
  • de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

  Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld inbegrepen. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

 • Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

  Ja, take-away is toegelaten tot 1.00 uur. Foodtrucks dienen net als horeca-inrichtingen te allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.

  Onder voorwaarde van een toelating van de lokale overheid kan een foodtruck eveneens een terras zetten in de openbare ruimte lucht. In dit geval dienen ze de modaliteiten te respecteren die zijn voorzien voor de open terrassen voor horeca-inrichtingen die zijn opgenomen in het gedeelte Horeca van deze FAQ.

  Voor foodtrucks die op een markt staan, zijn zowel take-away als consumptie ter plaatse toegelaten. De consumptie ter plaatse is mogelijk mits naleving van de horecaregels.

 • Wat met horeca?

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd tot 1.00 uur.

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
  • een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte wel een tafel delen;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten behalve voor buffetten en bediening aan een buffet of voor bediening aan de bar bij éénmanszaken;
  • elke klant, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;
  • het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht
  • buffetten zijn toegestaan;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan met uitzondering van éénmanszaken of voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
  • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 1.00 uur;
  • indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;
  • tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.

  Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden in elke afzonderlijke ruimte van de inrichting die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten te worden.

  Bovenstaande regels zijn niet van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij horeca-activiteiten op massa-evenementen , met uitzondering van de beperking op de openingsuren.

  Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be:

  Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

 • Zijn buffetten toegelaten ?
  Ja, buffetten zijn toegelaten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan de handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Bovendien is het dragen van een mondmasker verplicht zodra de klant opstaat, en dient men erover te waken dat er geen menigte ontstaat aan het buffet. Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.
 • Wat wordt er verstaan onder een ‘open terras’?

  Onder een ‘open terras’ wordt verstaan: een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming die gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

  Om voldoende ventilatie te verzekeren dient minstens één volledige zijde van het terras te allen tijde open te zijn. De open zijde mag niet deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering. Worden bijvoorbeeld eveneens beschouwd als een open terras: veranda’s waarbij de schuiframen open staan, een ommuurd terras van een horeca-uitbating dat zich bevindt in open lucht, een strandbar etc. Het moet hierbij wel gaan om een onderdeel van de horeca-inrichting dat zich buiten de besloten ruimte daarvan bevindt.

  Daarentegen worden terrassen van horecazaken die in een winkelcentrum zijn gevestigd bijvoorbeeld niet als een open terras beschouwd, aangezien zij geen toegang hebben tot de open lucht.

 • Mogen de kantines (en hun terrassen) van sportclubs en jeugdhuizen geopend zijn?
  De inrichtingen en hun terrassen mogen openen. Indien zij professionele horeca-activiteiten uitoefenen, dienen zij dezelfde modaliteiten die gelden voor de horecasector te respecteren.
 • Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?
  Indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte.
 • Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?
  Cafésporten en kansspelen zijn opnieuw toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Wat zijn de regels voor bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden?
  Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. De dienstverlening aan en in huis is opnieuw toegelaten.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Besmetting en bescherming
  De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is beschikbaar op de volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl
 • Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen onderling die elkaar ontmoeten
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.
  • op personen onderling die behoren tot een groep van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen;
  • tijdens massa-evenementen;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

  In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren in de mate van het mogelijke. Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen in elk geval verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
  • In winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, op markten, kermissen en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • Op de markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;
  • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
  • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • In musea;
  • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.
  • Tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen. Wanneer deze buiten georganiseerd worden, en wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit;
  • Tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons.
  • in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.
  • Tijdens betogingen.

  Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

  1. respecteer de hygiëneregels;
  2. doe je activiteiten liefst buiten ;
  3. denk aan kwetsbare mensen ;
  4. hou afstand (1.5 m) ;
  5. beperk je nauwe contacten ;
  6. volg de regels over bijeenkomsten.

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Wie wordt momenteel getest?
  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
 • Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?

  Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.

  Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest.

  Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:

  1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
  • Vanaf 29 januari 2021, voor patiënten met positieve PCR-test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen.
  • Vanaf 29 januari 2021, voor personen met positieve PCR-test die geen symptomen hebben, begint de 10 daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
  1. De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.

  2. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone of zone met een heel hoog risico: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek “Internationaal” van deze FAQ.

 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
  Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
  Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

  Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

  Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg

  Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Onderwijs

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open met uitzondering van discotheken en dancings. Deze laatste blijven nog steeds gesloten, behalve voor de organisatie van activiteiten die toegelaten zijn.

  Alle bovenvermelde inrichtingen die open zijn, moeten volgende negen minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).
  4. de inrichting organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
  5. de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  6. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
  7. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  8. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  9. de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 1.00 uur.

  Bezoekers van deze inrichtingen mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Deze groepen mogen niet van samenstelling wisselen tijdens eenzelfde activiteit.

  In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient het fitnesscentrum onmiddellijk te worden gesloten.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

 • Wat met sociale contacten?

  Ieder huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis of in een klein toeristisch logies ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Behalve voor de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet (evenementen, sporttrainingen, activiteiten in georganiseerd verband,…) geldt niet langer een maximum aantal aanwezigen. Niettemin worden in het kader van de activiteiten, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens een voetbaltraining, bepaalde jeugdactiviteiten of cultuuractiviteiten,…), groepen gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

  Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.

  De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor:

  • personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • personen die elkaar ontmoeten binnen in huis of in een toeristisch logies. Het respecteren van de preventieve maatregelen zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren wordt hier nog steeds sterk aanbevolen;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
  • personen onderling die behoren tot een groep die gevormd worden in het kader van de toegelaten activiteiten;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
  • tijdens massa-evenementen.

  In het kader van activiteiten in georganiseerd verband, moeten de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar, de onderlinge afstand van 1,5 m te respecteren in de mate van het mogelijke.

 • Zijn er specifieke maatregelen op het openbaar vervoer?

  De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. De passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?
  Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert afhankelijk van het type voertuig. De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet gegarandeerd kunnen worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?
  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Wat met toerisme?

  Reizen naar het buitenland met recreatieve en toeristische doeleinden worden ten stelligste afgeraden. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel “internationaal” van deze FAQ.

  Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…) zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen. Ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum acht andere personen tegelijkertijd, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, een wooneenheid te huren. Dit geldt enkel voor kleine toeristische logies die maximum 15 personen kunnen herbergen.

 • Activiteiten in georganiseerd verband

  Deze activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door een organisatie, in het bijzonder door een vereniging of een club, en die plaatsvinden in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter.

  Alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

  • Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen, van maximum:,
  • 100 personen tot en met 29 juli;
  • 200 personen vanaf 30 juli;
  • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
  • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
  • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
  • Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere leden van hetzelfde huishouden.

  De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

  De bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • Wat zijn de regels voor sporttrainingen en -competities (deelnemers)?

  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de negen minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol van toepassing. In fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk gesloten te worden.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

  De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

  Elke deelnemer tot en met 17 jaar van een sportieve wedstrijd of sporttraining mag vergezeld worden door één of meerdere leden van hetzelfde huishouden.

 • Wat is de regeling voor de zwembaden?

  De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

  De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de negen minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren:

 • Wat zijn de algemene principes voor cultuur en recreatie?
  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn open voor het publiek, onder meer casino’s, speelautomatenhallen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, bioscopen, lasergames, paintballs, trampolineparken,…). De negen minimale regels en de toepasselijke protocollen dienen te worden gerespecteerd. De discotheken en dancings zijn gesloten voor het publiek, behalve voor wat betreft de organisatie van de toegelaten activiteiten. Voor de culturele activiteiten in georganiseerd verband (bijvoorbeeld, repetities amateurtoneelgezelschap, orkest, muziekles in een academie,…), zijn de regels voor activiteiten in georganiseerd verband zoals hierboven beschreven van toepassing.
 • Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

  Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat de betreffende regelgeving toe dat deze kan plaatsvinden op digitale of hybride wijze. Daarnaast zijn ook enkele tijdelijke maatregelen van toepassing die toelaten dat de algemene vergadering kan worden uitgesteld of dat er een soepelere schriftelijke besluitvorming wordt toegepast.

  Vergaderingen van clubs, verenigingen en vennootschappen kunnen eveneens op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld via videoconferentie).

  Hiernaast kunnen zowel de algemene vergaderingen van mede-eigenaars als de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen fysiek plaatsvinden, zowel binnen als buiten, met maximum 100 personen en vanaf 30 juli 2021 met maximum 200 personen. De veiligheidsvoorschriften moeten evenwel te allen tijde worden gerespecteerd.

 • Organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen met publiek

  Het is mogelijk publiek te ontvangen tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, met een maximum van:

  • Binnen:

  • Tot en met 29 juli 2021, een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 2000 personen te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • Vanaf 30 juli 2021, een (zittend of staand) publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 3000 personen te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • Buiten:

  • Tot en met 29 juli 2021, een (zittend of staand) publiek van maximum 2500 personen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • Vanaf 30 juli 2021, een (zittend of staand) publiek van maximum 5000 personen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

  Tijdens deze activiteiten moeten volgende minimale regels en het toepasselijke protocol gevolgd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke groep toeschouwers wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).
  4. de inrichting organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
  5. de openbare ruimte met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  6. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
  7. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  8. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  9. de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 1.00 uur.

  Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, moeten de horecaregels nageleefd worden. Echter, het geluidsniveau van 80 decibels kan worden overschreden. Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen eveneens worden aangeboden.

  Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementsector wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

  Bovenstaande activiteiten moeten worden georganiseerd met voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing vult de uitbater de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be), en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Bij het verlenen van een toelating is de bevoegde lokale overheid niet verplicht het CIRM/CERM te gebruiken indien het publiek minder dan 100 personen binnen of minder dan 200 personen buiten bedraagt. Vanaf 1 september worden deze aantallen opgetrokken naar respectievelijk 200 personen binnen en 400 personen buiten.

  Het is toegelaten het publiek, aanwezig in de sportinfrastructuur tijdens sportieve wedstrijden, te compartimenteren voor zover die wedstrijden buiten worden georganiseerd. Dit kan echter enkel op voorwaarde dat er geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten voor, tijdens en na de wedstrijd. Hiertoe wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

  Vanaf 1 september 2021 is de compartimentering van het publiek aanwezig tijdens een sportieve wedstrijd in een sportinfrastuctuur, ook binnen toegelaten. Compartimentering is vanaf dat moment ook toegelaten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen, maar enkel voor zover deze buiten in een sportinfrastructuur worden georganiseerd. De voorwaarden voor de compartimentering van het publiek blijven dezelfde.

  Daarnaast heeft het Overlegcomité beslist dat er proef- en pilootprojecten kunnen plaatsvinden die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen. De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

 • Vanaf wanneer en volgens welke modaliteiten mogen massaevenementen georganiseerd worden?

  Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van minimaal 1500 en maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen en proef- en pilootprojecten bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd volgens de modaliteiten van het toepasselijk samenwerkingsakkoord, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Vanaf 1 september mogen deze massa-evenementen binnen of buiten worden georganiseerd. Er geldt geen einduur voor massa-evenementen, maar eventuele horeca-activiteiten moeten worden stopgezet om 01u00.

  Er kan gebruik worden gemaakt van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Vanaf 1 september is het niet langer vereist dat de tenten aan ten minste twee zijden volledig open en vrij zijn, aangezien vanaf dan ook indoor massa-evenementen mogelijk worden.

  Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en deze dient in het midden van de tent een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de organisator te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm mag de tent niet gebruikt worden.

  Vanaf 1 september is in iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt, het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de organisator te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

  De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

 • Wat is het verschil tussen een evenement en een massa-evenement?

  Evenement

  • indoor/outdoor:

  • indoor:

  • tot en met 29 juli 2021 een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 2000 personen te overschrijden;

  • vanaf 30 juli 2021 een (zittend of staand) publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 3000 personen te overschrijden;

  • outdoor:

  • tot en met 29 juli 2021 een (zittend of staand) publiek van maximum 2500 personen;

  • vanaf 30 juli 2021 een (zittend of staand) publiek van maximum 5000 personen;

  • verplicht dragen van een mondmasker (uitzondering: bij een outdoor evenement waarbij het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit) en naleving van de regels van social distancing tussen de groepen van maximum acht personen kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen;

  • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur;

  • Bij het verlenen van een toelating is de bevoegde lokale overheid niet verplicht het CIRM/CERM te gebruiken, indien het publiek minder dan 100 personen binnen of minder dan 200 personen buiten bedraagt. Vanaf 1 september zullen deze aantallen worden opgetrokken tot respectievelijk 200 personen binnen en 400 personen buiten;

  • respecteren van de negen minimale regels die gelden voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector en het toepasselijke protocol.

  Massa-evenement

  • een publiek van minimum 1.500 en maximum 75.000 personen per dag;

  • outdoor/indoor:

  • outdoor en in een tent op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn : toegelaten vanaf 13 augustus 2021;

  • indoor: toegelaten vanaf 1 september 2021;

  • de toegang is onderhevig aan het voorleggen van een CST (COVID Safe Ticket);

   • Organisatoren kunnen ervoor kiezen om te voorzien in bijkomende testmodaliteiten om bezoekers die geen geldig CST kunnen voorleggen, toch de toegang te verlenen tot het massa-evenement. In dit geval zijn ze verplicht om erkende snelle-antigeentesten te voorzien en deze te laten afnemen door wettelijk bevoegde professionelen;
  • Bij meerdaagse evenementen moet de organisator van het massa-evenement het betreffende evenement zo organiseren dat elke bezoeker een keer per dag langs een controlepost passeert en het door hem aangereikte CST van de desbetreffende bezoeker kan worden ingelezen of, indien voorzien, de bezoeker zich kan laten testen.

  • vereist voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid, maar niet onderworpen aan het gebruik van de CERM/CIRM;

  • vrijstelling van het dragen van een mondmasker en de naleving van de regels van social distancing;

  • de aankomstzone tot het massa-evenement wordt wel zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd;

  • de openingsuren zijn niet beperkt;

  • eventuele horeca-activiteiten moeten worden stopgezet om 01u00;

  • met naleving respecteren van het samenwerkingsakkoord en het toepasselijk protocol.

  Vanaf 1 september is in iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt, het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze in het midden van de ruimte op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de organisator te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

  Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen hier raadplegen https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/FAQ+evenementen+-+versie+1_30062021_NL.pdf

 • In welke gevallen moet de Covid Event/Infrastructure Risk Model (CERM/CIRM) gebruikt worden?

  De “CERM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be”.

  De “CIRM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be/cirm”.

  De CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met een publiek van meer dan 100 personen (200 personen vanaf 1 september 2021) indoor en meer dan 200 personen (400 personen vanaf 1 september 2021) outdoor. Ze worden eveneens gebruikt om het maximumaantal aanwezigen bij erediensten en ceremonies te overschrijden.

  De CERM en CIRM moeten niet gebruikt worden door de lokale overheid om toestemming te verlenen voor massa-evenementen.

 • Hoe zit het met betogingen?
  Betogingen zijn opnieuw toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker blijven evenwel verplicht.
 • Hoe zit het met recepties en banketten?

  De geldende regels voor recepties en banketten (trouwreceptie, babyshower, huwelijksverjaardag, rouwmaaltijd, enzovoort) verschillen naargelang deze thuis, in een horeca-inrichting of in een receptiezaal worden georganiseerd.

  Thuis

  Bij het organiseren van een receptie of een banket thuis, gelden de volgende regels:

  Binnen:

  • het huishouden kan maximum acht andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, ontvangen;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, is deze inbegrepen in de acht personen;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot uiterlijk 1.00u toegelaten.

  Buiten:

  • er staat geen beperking op het aantal personen dat mag samenkomen, maar er worden indien mogelijk groepen gevormd per huishouden of van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Deze groepen mogen niet van samenstelling wisselen gedurende de receptie of het banket;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen, ook indien de receptie of het banket georganiseerd wordt door een professionele cateraar;
  • indien men een beroep doet op een professionele cateraar, dan is de dienstverlening tot 1.00 uur toegelaten.

  Horeca-inrichtingen

  Wanneer een receptie of een banket in horeca-inrichtingen wordt georganiseerd, staat er geen beperking op het aantal personen dat kan samenkomen, maar de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, enkel zitplaatsen aan tafel, om 1.00 uur eindigen,…).

  Receptiezaal

  De regels die van toepassing zijn op recepties en banketten die bijvoorbeeld worden georganiseerd in een feestzaal, een parochiezaal, een scoutslokaal, enzovoort, verschillen naargelang deze al dan niet een professionele horeca-activiteit betreffen (bijvoorbeeld een receptie of banket waarbij een beroep wordt gedaan op de diensten van een professionele cateraar).

  Indien het een professionele horeca-activiteit betreft:

  • staat er geen beperking op het aantal personen dat kan samenkomen;
  • zijn de horecaregels van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, enkel zitplaatsen aan tafel, om 1.00 uur eindigen,…).
  • Indien het geen professionele horeca-activiteit betreft:
  • staat er geen beperking op het aantal personen dat mag samenkomen, maar er worden groepen gevormd per huishouden of van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Deze groepen mogen niet van samenstelling wisselen gedurende receptie;
  • de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen.

  Daarentegen worden eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfestijnen, enzovoort, die vrij toegankelijk zijn, en waarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente worden beschouwd als evenementen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen (toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM indien nodig, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,…).

  • Indoor kunnen dergelijke initiatieven met :

  • een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 2000 personen te overschrijden, tot en met 29 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • een (zittend of staand) publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 3000 personen te overschrijden, vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • Outdoor kunnen dergelijke initiatieven:

  • een (zittend of staand) publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;

  • een (zittend of staand) publiek van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

 • Wat met jeugdactiviteiten ?

  Alle jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband moeten de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

  • Ze vinden plaats voor één of meerdere groepen, begeleiders niet inbegrepen van maximum:,
   • 100 personen tot en met 29 juli;
   • 200 personen vanaf 30 juli;
  • Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
  • Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;
  • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
  • Elke deelnemer tot en met 17 jaar vergezeld mag worden door één of meerdere lid leden van hetzelfde huishouden.

  De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

  De bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • Mogen gemeentelijke diensten, erediensten en ceremonies?

  Indoor

  Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:

  • burgerlijke huwelijken;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

  Een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de dienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes.

  Het aantal personen aanwezig op deze indoor plechtigheden kan uitgebreid worden, mits zij zitten en de bevoegde gemeentelijke autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven. Om deze toestemming te verlenen, gebruiken de gemeentelijke autoriteiten de CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM. In elk geval is de bijeenkomst beperkt tot 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen te overschrijden tot en met 29 juli 2021 en zonder 3000 personen te overschrijden vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

  Outdoor

  Een maximum van 400 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet inbegrepen, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten:

  • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
  • voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol:
   • burgerlijke huwelijken. Hiervoor wordt de bestemde plaats bepaald door de gemeente;
   • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
   • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

  Het aantal personen aanwezig op deze outdoor plechtigheden kan uitgebreid worden, mits de bevoegde gemeentelijke autoriteiten daarvoor toestemming hebben gegeven. Om deze toestemming te verlenen, gebruiken de gemeentelijke autoriteiten de CERM en, wanneer van toepassing, de CIRM. In elk geval is de bijeenkomst beperkt tot een maximum van 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en tot een maximum van 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd, ongeacht deze in- of outdoor plaatsvinden:

  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen wordt gegarandeerd. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling;
  3. het bedekken van mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten.
  5. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een groep van maximum acht personen of eenzelfde huishouden;
  9. bij blootstelling van het lichaam tijdens begrafenissen en crematies dient een afstand van 1,5 m gerespecteerd te worden van het blootgestelde lichaam.
 • Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?

  Ja, voor enkele ceremonies is het mogelijk om deze buiten te organiseren, maar enkel op plaatsen die hiervoor bestemd zijn en desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

  Zo is het voor religieuze huwelijken, individuele/collectieve uitoefening van de eredienst en van de niet-confessionele morele dienstverlening toegelaten om op private gedeelten in de open lucht een ceremonie te organiseren (bv. binnenkoer, binnentuin of private parking in open lucht, speelplaats van scholen, terreinen van jeugdbewegingen of de tuin van een pastorie,…. ). Deze locaties mogen niet aan de openbare weg grenzen of zich bevinden op het openbaar domein. Burgerlijke huwelijken kunnen buiten plaatsvinden, op plaatsen die door de gemeente worden aangeduid.

 • Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
  De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 200 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Noot vooraf
  1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.

  2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:

  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
  1. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone
 • Verplaatsingen van en naar België

  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve in geval van volledige vaccinatie en met een erkend vaccinatiecertificaat.

  Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

  Onder ‘erkend vaccinatiecertificaat’ wordt verstaan Het EU Digitale COVID Certificaat of een certificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis bilaterale akkoorden. Informeer u voorafgaand aan de reis of een certificaat uit een derde land reeds aanvaard wordt als equivalent aan een EU certificaat.

  Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

 • Kleurcodes

  Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

  De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine, certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

  Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

  Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

  De landen die u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/) kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico.

  Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met ‘heel hoog risico’ geldt een inreisverbod:

  • Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

  Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

  • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
  • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);
  • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
  • Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
  • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
  • De reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

  Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

  • Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;
  • Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België of een testcertificaat;
  • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risicoland moeten bovendien 10 dagen in quarantaine behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;
  • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

  Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “groen” of “oranje” , zoals hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst) opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

  Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

  Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden. U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine…). Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

 • Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst) aangeduid is als “rood” maar geen heel hoog risicoland is. Mag ik naar België reizen?

  Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je volledig gevaccineerd bent en dit kan aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent.

  Indien je niet volledig gevaccineerd bent of dit niet kan aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

  1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. de professionele reizen van grensarbeiders;
  3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
  4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
  5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
  7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  1. de professionele reizen van zeevarenden;
  2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
  3. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
  4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
  5. de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/nl

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land hier aangeduid als “rood” en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

  • ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
  • ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
  • ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?
  Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of een Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.
 • Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

  Het EU Digitale COVID Certificaat of een certificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis bilaterale akkoorden, omvat de 3 volgende aspecten: vaccinatie-, test- of herstelcertificaat.

  De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde overheden, afhankelijk van het type certificaat.

  De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code.

  De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  A. Vaccinatiecertificaat Een vaccinatiecertificaat toont wie, wanneer en met welk vaccin gevaccineerd werd. Het vaccinatiecertificaat is geldig tot 1 jaar na vaccinatie.

  In het kader van internationale reizen kan je met dit certificaat een ‘volledige vaccinatie’ aantonen. Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

  B. Testcertificaat Een negatief testcertificaat toont aan dat je bent getest en dat er geen infectie werd vastgesteld. Het certificaat toont waar en wanneer de test werd afgenomen. Het testcertificaat is geldig tot 72 uur na de test.

  In het kader van internationale reizen, kan je met dit certificaat aantonen dat je een PCR-test hebt ondergaan en dat het resultaat hiervan negatief was.

  C. Herstelcertificaat Een herstelcertificaat toont aan dat je genezen bent nadat je eerder positief testte op COVID-19. Het certificaat toont wanneer het herstel is vastgesteld, minimaal 11 dagen na de positieve test. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test en tot 180 dagen later.

 • Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
 • Wanneer dien ik over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken om naar België te reizen?

  Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone: zie kleurencodes: https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico: zie de lijst hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ , op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich niet bijkomend laten testen of moeten niet in quarantaine.
  • Reizigers die niet via een vervoerder (de openbare of private luchtvervoerder; de openbare of private zeevervoerder; de binnenvaartvervoerder; de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt) naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

  Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België. De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat of vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dat nodig is voor de aansluitende vlucht voor eindbestemming.

  Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

  Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

  Let op:

  Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

  Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen staat:

  • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
  • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
  • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
  • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

  Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten. Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen controles worden uitgevoerd.

  De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief testresultaat of een EU Digital COVID Certificate.

 • Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen ?

  ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
   • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
   • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
   • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
   • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
   • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
   • De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;
   • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met ‘heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen.

  Voor elke passagier van 12 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 12 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen. Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

  Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/

  • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.

  • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”. Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren PLF-document is beschikbaar op: https://www.info-coronavirus.be/nl/ De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

  • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen het PLF moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.

  • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun PLF moeten afgeven aan de grenscontrole.

  • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het PLF binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het PLF. Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

  Vanaf 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

  Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd. Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

 • Welke reizigers moeten in quarantaine?

  Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

  A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen, voorafgaandelijk aan de reis (voor niet-residenten) of op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

  B. Bij terugkeer van een rode zone uit de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 te laten afnemen en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is.

  Uitzondering: reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is (in situatie A.), of moeten niet in quarantaine (in situatie B.), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met ‘heel hoog risicolanden’.

  Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

  Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert. .

  Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

  In slechts enkele gevallen zijn er strikte uitzonderingen hieronder terug te vinden onder “Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België”.

  Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

  Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

  De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met ‘heel hoog risico’.

  Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren. De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op totaal uitzonderlijke basis.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Bezoek van externen is niet toegestaan.
  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
   • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
   • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
   • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
   • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
   • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.
 • Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie ?

  Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 10 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.

  De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
  • minstens 3 koortsvrije dagen en
  • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

  Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

 • Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

  A. Vanuit een EU-land of de Schengenzone

  Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht.

  Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten ten minste 72 uur voor aankomst in België een voorafgaande test ondergaan, zoals hierboven vermeld. Wanneer de rode zone ook als “heel hoog risicozone” wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht.

  Uitzonderingen

  • Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, hoeven niet te worden getest;

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;

  • De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een “heel hoog risicozone” terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  B. Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;
  • De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een “heel hoog risicozone” terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  C. Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  Personen die niet de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die aankomen uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten (naast de hierboven vermelde test vóór aankomst) zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

  Uitzonderingen

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als ‘heel hoog risicozone;

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat en die een voorafgaande test, zoals hierboven vermeld, kunnen voorleggen bij hun aankomst, hoeven geen test noch quarantaine te ondergaan, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als heel hoog risicozone;

  • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico;

  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
  • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

  Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

 • Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.