fps health belgium banner

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen op lokaal niveau: raadpleeg de website van je stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Je verplaatsen

In België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Je moet een mondmasker over je mond en neus dragen. Het is verplicht.
 • Je mag niet op straat komen tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens, behalve als het gaat om een essentiële verplaatsing die niet kan worden uitgesteld (bijvoorbeeld om naar de eerste hulp te gaan, om van of naar het werk te gaan, enz.). In Brussel mag je niet op straat komen tussen 22 uur ‘s nachts en 6 uur ’s morgens.

Reizen naar het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
  • Je mag met maximum één extra persoon winkelen. Dit moet een persoon zijn waarmee je samenwoont.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
  • Je mag maximum 30 minuten winkelen.
  • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.
 • Er is markt. Rommelmarkten, brocantes en jaarmarkten mogen niet.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.
 • Je mag geen alcohol kopen na 20 uur ’s avonds.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn gesloten. Je kan eten afhalen of laten leveren tot 22 uur ’s avonds.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 • Nodig je iemand uit bij je thuis ? Ieder gezinslid mag thuis 1 knuffelcontact ontvangen. Er mag maximum 1 knuffelcontact per keer worden ontvangen.
 • Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.
 • Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Alles is gesloten. Bijvoorbeeld bioscopen, casino’s, en pretparken.
 • Er zijn geen evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater of concerten.
 • Wat is er wel open ?
  • Bibliotheken
  • Buitenspeeltuinen
  • Musea
  • Vakantieparken, bungalowparken en campings
  • Dierenparken
 • Je moet een mond-neusmasker dragen (vanaf 13 jaar) in alle situaties waarbij je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. Bovendien is het verplicht op deze plaatsen:
  • winkels en winkelcentra,
  • drukke plaatsen,
  • markten,
  • het openbaar vervoer,
  • bibliotheken,
  • auditoria,
  • gebedshuizen.

Sport

 • Je mag buiten sporten met maximum 10 personen. Hou 1,5 meter afstand
 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, fitnesscentra, ski-en langlaufpistes en skicentra zijn gesloten.
 • Zwembaden zijn open.
 • Voor sportactiviteiten en -trainingen voor jongeren tot 18 jaar, zie onze lijst met veelgestelde vragen.

Religie

 • De gebouwen voor erediensten zijn open en het houden van een eredienst is toegelaten:
  • Je mag met maximum 15 personen zijn, onafhankelijk van de grootte van het gebouw of het aantal kamers in het gebouw. Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
  • Hou 1,5 meter afstand.
  • Je moet een mondmasker dragen.
  • Het is niet toegelaten om objecten door te geven of te laten aanraken door meerdere personen.
 • Trouwfeesten mogen doorgaan met 15 personen. Kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee. Er is geen eten achteraf.
 • Begrafenissen mogen doorgaan met 50 personen of 1 persoon per 10 vierkante meter. Kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee. Er is geen eten achteraf.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Sommige leerlingen krijgen thuis les. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  Het overlegcomité van 23 april 2021 heeft het einde van de paaspauze bevestigd. Samenkomsten zijn buiten opnieuw mogelijk in groepen van 10 personen, winkels kunnen hun klanten opnieuw zonder afspraak ontvangen en de niet-medische contactberoepen kunnen hun activiteiten hervatten.

  Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

  1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden);
  6. samenscholingen zijn beperkt tot maximaal tien personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

  Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

 • Wat betekent de federale fase voor de lokale overheden?

  Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.

  Desalniettemin, staat het ministerieel besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
  2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op de naburige gemeenten of op het nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

  De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

  De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

  Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

  Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemeen geldende principes?

  Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telethuiswerk nog steeds verplicht.

  • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
   • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
   • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
   • de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
  • Fysieke teambuildings zijn verboden.
  • De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

  De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

  • richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau; en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  In afwijking van de algemene principes:

  Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage 1 van het ministerieel besluit).

  • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
  • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen. Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.
 • Wat zijn de verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen?

  De werknemer of zelfstandige die niet in België woont moet:

  • Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze FAQ gepreciseerd worden);
  • Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  • de test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).

  Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is.

  Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

  Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

  Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:

  1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  1. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
  2. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  3. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;
  4. het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige.

  Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

  Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:

  • de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert;
  • een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur.

  Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

  Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. Voormelde diensten en instellingen kunnen op de arbeidsplaatsen onder meer vragen het bewijs te leveren dat om louter professionele redenen werd gereisd (zoals uitgelegd in punt 1, 1° van de categorieën van essentiële reizen zoals gedetailleerd in het deel “Internationaal” van deze FAQ).

 • Mogen bedrijfskantines openblijven ?
  Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.
 • Welke regels gelden er voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten?

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd:

   1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   1. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon moet worden gegarandeerd behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;
   1. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt;
   1. Eén klant consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
   1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
   1. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
   1. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
   1. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
   1. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
   1. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   1. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
   1. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
   1. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
   1. Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:

  • A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden, kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.

  • B. Betreffende het aanbieden van diensten :

  Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van:

  • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorggerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden.
  • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.
  • de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
  • de dienstverlening door de schoonheidssalons met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake.

  Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:

  • Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.

  • Aan huis: de dienstverlening aan huis is verboden met uitzondering van:

   • De dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit);

   • De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;

   • De diensten voor haarverzorging.

  • In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

  Het aanbieden van goederen aan consumenten

  De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak in hun inrichting mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels..

  Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

  Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • de veertien minimale regels hierboven beschreven;
  • er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
  • er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
  • de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
  • een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene;
  • er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles
 • Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?
  Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod en de social distancing. Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en kan alleen gebeuren door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.
 • Wie moet een mondmasker dragen in winkels?
  Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de lokale overheid?
  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd. De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.
 • Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
  Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

  Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

  Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

  Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur. De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

 • Wat zijn de regels voor dienstverlening aan consumenten?

  De dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden, met uitzondering van:

  • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit). Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorg gerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden;
  • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol ;
  • de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
  • de volgende niet-medische contactberoepen, kunnen volgens strikte voorwaarden hun activiteiten uitoefenen, met inachtneming van de protocollen die gevalideerd zijn door de Minister van Werk en de Minister van Zelfstandigen en KMO’s:
   • schoonheidssalons (met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra alsook de privésauna’s binnen de voorziene regels);
   • niet-medische pedicurezaken;
   • nagelsalons;
   • massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur;
   • kapperszaken en barbiers;
   • tatoeage- en piercingsalons.

  Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen, met uitzondering van de diensten voor haarverzorging. Een kapper mag geen andere diensten aan huis aanbieden.

  Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden.

  A. Ter Plaatse

  In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels. In afwijking mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, enkel voor wat betreft:

  • personen van hetzelfde huishouden onderling;
  • personen die een duurzaam contact onderhouden;
  • kinderen onderling tot en met 12 jaar.

  Voor de niet-medische contactberoepen die hun activiteiten kunnen hernemen, zijn hiernaast ook de aangescherpte protocollen van toepassing.

  B. Aan huis

  De dienstverleningen aan huis zijn verboden.

  Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), alsook de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

  Voor wat betreft contactberoepen, enkel de diensten voor haarverzorging, medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen aan huis uitgeoefend worden, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

  Een kapper mag dus geen andere diensten aan huis aanbieden dan de diensten voor haarverzorging.

  C. In de openbare ruimte

  Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal negen andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd, behalve voor de uitzonderingen die voorzien zijn voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

  Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met negen klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met negen klanten.

 • Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?
  Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.
 • Mogen vaarlessen en -examens nog georganiseerd worden?
  De dienstverlening voor de vaarlessen en –examens met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, is toegelaten mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol, waaronder het respecteren van de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker.
 • Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?
  Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.
 • Mag een sportcoach nog steeds zijn diensten aanbieden?

  Deze dienstverlening kan plaatsvinden, volgens de regels voor sportinfrastructuren. Om deze reden dienen deelnemers vanaf 13 jaar in de buitenlucht te worden gecoacht. Bovendien moeten de regels inzake samenscholing en social distancing in acht worden genomen. De dienstverlener mag zijn dienst daarom slechts aan maximum negen andere personen tegelijk aanbieden, indien zij 13 jaar of ouder zijn.

  Voor wat betreft sportieve activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar in georganiseerd verband, zie het onderdeel sport en jeugd van deze FAQ.

 • Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?
  Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.
 • Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

  Immo-agentschappen mogen particulieren in hun kantoor ontvangen met respect voor de regels die ook voor winkels gelden (de veertien minimale regels).

  De prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) zijn toegelaten aan huis mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

 • Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?
  Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten), met inbegrip bij de cliënt thuis, met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.
 • Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?
  Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten, hierbij inbegrepen de activiteiten in huis.
 • Mogen de zonnebankcentra openen?
  De bemande zonnebanken en de bemande zonnebankcentra mogen openen. De onbemande zonnebanken en de onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.
 • Zijn de sauna’s geopend?
  De privésauna’s zijn geopend, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn niet toegankelijk, zelfs indien ze privé zijn.
 • Mag een klant naar een wellnesscentrum gaan voor een behandeling?
  Wellnesscentra kunnen alleen klanten ontvangen voor diensten waarvoor in het ministerieel besluit toestemming is verleend (bijvoorbeeld een massage of schoonheidsverzorging). Sauna’s kunnen ter beschikking worden gesteld, maar alleen voor privégebruik dus voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren of personen die een duurzaam onderhouden nauw contact hebben met elkaar. Jacuzzi’s, stoombaden of hammams blijven gesloten.
 • Hoeveel klanten mag een fotograaf ontvangen in zijn studio?

  De fotografen mogen meer dan één persoon per 10 m² tegelijkertijd ontvangen in hun lokalen, enkel voor wat betreft:

  • personen van hetzelfde huishouden onderling;
  • personen die onderling een duurzaam contact onderhouden;
  • kinderen onderling tot en met 12 jaar.

  Dienstverlening aan en in huis blijft verboden. De fotografen oefenen hun diensten uit met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

 • Wat met prostitutie?
  Deze activiteit kan niet hervatten. Het ministerieel besluit staat slechts een beperkt aantal diensten toe waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de klant niet kan worden gegarandeerd. Prostitutie valt hier niet onder.
 • Kunnen ondernemingen en verenigingen, goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)?
  Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming. Desalniettemin mogen de groothandels voor professionelen worden geopend, maar enkel voor deze laatsten.
 • Wat zijn de regels voor ambulante activiteiten?

  De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten. Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

  Op alle door de lokale overheid toegestane markten moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
  • De regels van social distancing worden gerespecteerd;
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
  • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
  • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
  • Bovendien worden de bezoekers toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

  Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn verboden, met uitzondering van de ambulante handelaars in voedingswaren (zoals de verkoop van ijsjes en wafels) die hun normale activiteiten mogen hervatten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.

  Het aan huis leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen blijft toegelaten.

 • Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

  Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends. Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

  Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

 • Mag een ambulante handelaar zijn diensten aanbieden via huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten?
  Enkel de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren zijn toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan. De verkopers van ijsjes, wafels,… mogen zich vanaf nu verplaatsen en regelmatig stoppen om hun producten te verkopen hun normale activiteiten hervatten. Alle andere gelijkaardige activiteiten zijn verboden.
 • Wat met horeca?

  Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

  Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

  Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

  Het verbod om ter plaatse te consumeren geldt ook voor strandbars die zowel eten en drinken aanbieden als strandstoelen verhuren. Aangezien de strandstoelen een verlengstuk zijn van de strandbar, wordt het nuttigen van door de strandbar verkochte dranken en gerechten beschouwd als consumptie “ter plaatse” en blijft dit dus vooralsnog verboden.

  Volgende inrichtingen kunnen openblijven:

  • Alle logiesvormen, met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, maar met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten.
  • De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;
  • Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
  • De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
  • Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

  Voor de horeca-activiteiten die toegelaten blijven, moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 m;
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
  • de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

  Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

 • Welke activiteiten zijn toegelaten voor voedings-en drankgelegenheden?

  Enkel leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan, en dit tot 22 uur. Alcohol mag enkel geleverd of verkocht worden samen met een maaltijd, en dit slechts tot 20u.

  Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

  Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

 • Wat zijn de regels voor bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden?
  Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten hervatten. Desalniettemin blijft de logica zoals hierboven beschreven in de paragraaf “diensten aan de consument”, van toepassing. Zo is bijvoorbeeld de veterinaire zorg opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit. Dit betekent dat een dierenarts zowel in zijn praktijk als in het huis van de eigenaar van het dier kan werken. Daarentegen mag een hondentrimmer (comfortzorg), die niet in de bijlage 1 is opgenomen, zijn activiteit in zijn onderneming uitoefenen, maar niet in de woning van de consument.
 • Mogen dierenkapsalons hun diensten aanbieden?
  Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.
 • Mogen hondentrainingscentra open blijven?

  Ja, deze mogen hun diensten aanbieden maar ze dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum tien personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen). Aangezien hondentrainingscentra niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit, zijn hondentrainingen aan huis niet toegelaten.

  Het is mogelijk om met meerdere groepjes buiten te trainen, indien elke groep bestaat uit 1 lesgever en maximum negen deelnemers. Tussen de verschillende groepjes moeten de nodige social distancing maatregelen nageleefd worden zodat het verbod op samenscholingen kan worden gerespecteerd. Eén lesgever mag dus niet aan meerdere groepjes tegelijk les geven.

 • Mogen dierenasielen open blijven?
  Dierenasielen blijven gesloten inmiddels open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Besmetting en bescherming
  De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is beschikbaar op de volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl
 • Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
  • op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

  Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
  • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
  • In winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
  • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • In musea;
  • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.
  • In het huis dat occasioneel en kortstondig wordt betreden van een persoon waarvan men niet het duurzaam onderhouden nauw contact is. Dezelfde regeling geldt voor een toeristische logies die wordt bewoond door een persoon die niet het duurzaam onderhouden nauw contact is.

  Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

  1. respecteer de hygiëneregels;
  2. doe je activiteiten liefst buiten ;
  3. denk aan kwetsbare mensen ;
  4. hou afstand (1.5 m) ;
  5. beperk je nauwe contacten ;
  6. volg de regels over bijeenkomsten.

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Wie wordt momenteel getest?
  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
 • Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?

  Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.

  Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Alle verblijven van 48 uur of meer in rode zones worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

  Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:

  1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
  • Vanaf 29 januari 2021, voor patiënten met positieve PCR-test met symptomen, wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen.
  • Vanaf 29 januari 2021, voor personen met positieve PCR-test die geen symptomen hebben, begint de 10 daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.
  1. De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10 dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.

  2. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek “Internationaal” van deze FAQ.

 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
  Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
  Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

  Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf
 • Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?

  Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

  Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Onderwijs

 • School Scholen kinderen kinderopvang opvang crèche kinderdagverblijf onthaalmoeder les lessen leerstof leerling leerlingen leerkracht juf meester klas toetsen taken studenten opleiding examen stage examens blok stages afstuderen diploma preteaching ouderschapsverlof middelbaar secundair kleuter lager basisschool hoger universiteit hoge school hogeschool
 • Blijven crèches en onthaalmoeders open?

  Kinderopvang is opgenomen in de bijlage 1van het ministerieel besluit en mag dus openblijven. Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

 • Wat zijn de regels voor onderwijs?

  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de organisatie van het onderwijs.

 • Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
  U kan de regels omtrent quarantaine terugvinden in de vraag “Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?” in het deel gezondheid.
 • Mogen schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs plaatsvinden?

  De schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs mogen plaatsvinden op deze culturele locaties, sportzalen en infrastructuren die volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 zoals aangepast op 28 januari 2021, geopend mogen zijn.

  Deze locaties mogen enkel groepen van kinderen tot en met 12 jaar ontvangen en dit volgens de protocollen zoals opgesteld door de ministers van Onderwijs.

  In het lager en middelbaar onderwijs zijn extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.

  Het samenscholingsverbod en andere maatregelen die van toepassing zijn op georganiseerde activiteiten, zijn niet van toepassing op buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs zoals buiten-, voor- en naschoolse opvang, op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

 • Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?
  De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog niet toe bepaalde activiteiten te hervatten, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector. Desalniettemin heeft het Overlegcomité van 14 april beslist dat er een dertigtal proef- en pilootprojecten kunnen plaatsvinden die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen. De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

  Buiten deze proef- en pilootprojecten blijven de regels onveranderd en zijn de onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) gesloten voor het publiek:

  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
  • wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken en onbemande zonnecentra, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
  • discotheken en dancings;
  • feest- en receptiezalen;
  • pretparken;
  • binnenspeeltuinen;
  • bowlingzalen;
  • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
  • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
  • bioscopen;
  • fitnesscentra;
  • skipistes, langlaufpistes en skicentra.

  Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

  • buitenspeeltuinen;
  • musea;
  • buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
  • zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
  • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • buitengedeelten van sportinfrastructuren;
  • overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
  • culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar;
  • sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
   • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 18 jaar;
   • trainingen van professionele sporters;
   • professionele wedstrijden;
   • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.
  • de privésauna’s, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden.

  Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

  Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:

  • om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
  • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
  • het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
  • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
  • verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
  • Iemand van of naar de luchthaven brengen.

  Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

 • Wat met sociale contacten?

  Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten. Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:

  • Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
  • Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
  • Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’.

  Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.

  De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

  • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwe contacten;
  • voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds
 • Hoeveel personen mag ik ontvangen in mijn tuin of op mijn terras?
  Het is toegelaten om met maximum tien personen buiten samen te komen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Deze regel is ook van toepassing in tuinen en op terrassen bij mensen thuis (of in een toeristische logies). De veiligheidsafstand tussen de personen moet gerespecteerd worden (behalve voor personen van hetzelfde huishouden onderling of de duurzaam onderhouden nauwe contacten onderling). Het dragen van een masker is verplicht wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Voor het betreden van de tuin of het terras, is het toegestaan om het huis van de gastheer binnen te gaan. Dit mag echter slechts met één persoon tegelijk. Deze persoon is verplicht om, in alle gevallen, zijn mond en neus te bedekken tijdens het binnengaan van de woning. Het is ook toegelaten voor de gasten om, onder dezelfde voorwaarden, naar het toilet te gaan.
 • Mag ik verhuizen?
  Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mogen dus hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.
 • Zijn er specifieke maatregelen op het openbaar vervoer?

  De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus). Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. De passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?
  De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwe contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?
  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwe contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.
 • Wat met toerisme?

  Reizen naar het buitenland met recreatieve en toeristische doeleinden worden ten stelligste afgeraden. Meer details met betrekking tot deze maatregel worden behandeld in het deel “internationaal” van deze FAQ.

  Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun sanitaire voorzieningen, mogen openen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten (bv. sportzaal, etc.).

  De accommodaties die open blijven, mogen klanten toegang verlenen tot het zwembad (uitgezonderd de recreatieve en subtropische gedeeltes), mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op zwembaden.

  Wat betreft het aantal logies per wooneenheid, zijn dezelfde regels voor privébijeenkomsten thuis, geldig. Dit wil zeggen dat ieder huishouden is toegelaten om met elkaar of met maximum één duurzaam onderhouden nauw contact een wooneenheid te huren.

 • Wat zijn de regels voor sportinfrastructuur en -inrichtingen?

  De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn gesloten voor het publiek. Met uitzondering van fitnesscentra blijven indoor sporthallen, zwembaden en sportinfrastructuren open voor:

  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • sportactiviteiten, - stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar volgens de regels zoals hieronder uitgelegd
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden;
  • andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de geldende protocollen.

  De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en subtropische zwembaden) en buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld) blijven toegankelijk voor kinderen en volwassenen. Er mag buiten niet in groepen groter dan tien personen (coach inbegrepen) gesport worden, met naleving van de regels omtrent social distancing.

  Daarnaast blijven ook de overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen open, maar dit enkel met het oog op het welzijn van het dier.

  De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.

  In de sportinfrastructuur en –inrichtingen die open blijven dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Mogen avonturenparken/klimparken openen?
  Ja, de buitengedeelten van deze parken worden gezien als buitengedeelten van sportinfrastructuren en mogen openen mits respect voor de hierboven beschreven zeven minimale regels.
 • Welke sportactiviteiten kunnen doorgaan?

  Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten. Deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek.

  Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, zonder overnachting, moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

  Voor de georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
  • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
  • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
  • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

  Trainingen en activiteiten voor amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in open lucht of in een zwembad. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen met tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) en de social distancing maatregelen (steeds minstens 1,5m tussen elke deelnemer, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten). Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van tien personen. De sporters kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…).

 • Wat met sportcompetities?

  Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle niet professionele sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.

  Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  De kantines zijn gesloten.

 • Zijn skateparken geopend ?
  Outdoor sportinfrastructuur zoals skateparken mogen geopend blijven. Het samenscholingsverbod moet er worden nageleefd.
 • Mag ik gaan skiën?
  De openstelling van de skipistes, langlaufpistes en skicentra is verboden.
 • Wat is de regeling voor de zwembaden?

  De zwembaden (met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties die open blijven, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, met uitzondering van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

  De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de volgende minimale regels respecteren:

   1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
   1. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   1. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen;
   1. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   1. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
   1. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   1. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

  Daarnaast zijn ook de andere algemene regels van toepassing, zoals onder andere het samenscholingsverbod en de regels rond trainingen en wedstrijden.

 • Wat zijn de algemene principes voor cultuur en recreatie?

  De inrichtingen (of delen van inrichtingen) die behoren tot de culturele , feestelijke en recreatieve sector zijn gesloten voor het publiek. Onder andere de casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, wellnesscentra, feest- en receptiezalen, binnenspeeltuinen, discotheken en dancings, bowlingzalen, kermissen, bioscopen, theaters, concertzalen zijn dus gesloten.

  In afwijking daarvan zijn er enkele uitzonderingen op dat principe voorzien. Mogen dus openblijven:

  • de buitenspeeltuinen;
  • de buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
  • de musea;
  • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • de culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven), maar enkel voor:
   • groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
   • stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar, volgens de regels zoals hieronder uitgelegd.

  Voor de inrichtingen (of delen van inrichtingen) die open mogen blijven, moeten de volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiëne maatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

  De activiteiten in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs volgen het geldende protocol voor onderwijs.

  Groepsactiviteiten in de niet-professionele culturele en artistieke sector in georganiseerd verband door een club of vereniging zijn toegelaten:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan;
  • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
  • De begeleiders zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
  • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  De culturele activiteiten verlopen volgens de geldende protocollen.

  De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

  Repetities binnen met deelnemers vanaf 19 jaar zijn niet toegestaan in groepsverband, ongeacht het deelnemersaantal. Buiten moeten de algemene regels strikt worden nageleefd:

  • de regels van het samenscholingsverbod (maximum in groepen van tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen). Indien ze plaatsvinden in georganiseerd verband, maakt de eventuele begeleider maakt deel uit van de groep van tien personen.
  • de social distancing maatregelen (voornamelijk het steeds bewaren van minstens 1,5m tussen elke persoon, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden of knuffelcontacten).

  Bovendien moeten de 7 minimale regels zoals hierboven vermeld gerespecteerd worden.

 • Mogen professionele artiesten (musici, acteurs, comedians,…) repeteren, opnemen,… ?
  Telethuiswerk is verplicht voor alle artiesten, tenzij dit onmogelijk is. Voor activiteiten waarbij telethuiswerk niet mogelijk is, moet de naleving van social distancing maatregelen worden gegarandeerd en een attest door de werkgever worden voorzien.
 • Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
  Met uitzondering van de geselecteerde proef- en pilootprojecten, zijn culturele voorstellingen met publiek niet toegelaten.
 • Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

  Deze vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

  Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat een evolutieve interpretatie van artikel 577-6 Burgerlijk Wetboek toe dat mede-eigenaars vanop afstand (bv. via videoverbinding) kunnen deelnemen aan de algemene vergadering.

 • Kan de jacht doorgaan ?
  De jacht kan doorgaan, maar volgens de regels die van toepassing zijn voor de samenscholingen. Daarentegen is deze activiteit wel onderworpen aan de regels van de avondklok, er mag dus niet gejaagd worden tussen middernacht en 05 uur ’s ochtends. Een uitzondering wordt gemaakt voor de jacht op everzwijnen voor het controleren van de populatie en overlast.
 • Wat met evenementen?
  Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.
 • Mag een conferentie georganiseerd worden?
  De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek. Anderzijds kunnen de conferentiezalen gebruikt worden als vergaderzalen door bedrijven, overheidsdiensten,… om strikt professionele vergaderingen te organiseren wanneer deze niet op afstand kunnen georganiseerd worden. Bovendien is iedereen verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen.
 • In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
  Deze toepassing moet gebruikt worden voor het nemen van een beslissing in verband met de organisatie van activiteiten die toegestaan zijn door artikel 15 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (bijvoorbeeld een betoging of een professionele sportwedstrijd of een niet-professionele sportwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.
 • Hoe zit het met betogingen?

  Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 50 deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

 • Hoe zit het met recepties en banketten?
  Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.
 • Wat met jeugdactiviteiten ?

  Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

  De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

  Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal deelnemers:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximum 10 personen (begeleider niet inbegrepen) deelnemen aan activiteiten die in de mate van het mogelijke buiten worden georganiseerd;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
  • De begeleiders en de jongeren vanaf 13 jaar respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.
  • De begeleiders Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
  • De activiteiten mogen enkel plaatsvinden zonder publiek, behalve voor wat betreft de niet-professionele sporttrainingen waarbij elke deelnemer vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

  De bovenstaande maatregelen en het samenscholingsverbod zijn niet van toepassing op onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs, zoals de buiten-, voor- en naschoolse opvang, huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • Mogen binnenspeeltuinen open zijn?
  Neen, zij moeten de deuren sluiten. De buitenspeeltuinen blijven wel open.
 • Kunnen recreatieve inrichtingen (bijv. lasergames, paintballs, trampolineparken,...) onder bepaalde voorwaarden worden geopend?
  Neen, deze inrichtingen moeten in dit stadium gesloten blijven, ongeacht de leeftijd van de deelnemers, en kunnen dus geen groepen kinderen tot en met 12 jaar ontvangen worden in het kader van georganiseerde activiteiten. Zij worden immers gelijkgesteld met binnenspeeltuinen, die thans gesloten zijn, en het ministerieel besluit voorziet niet in een afwijking van deze regel op grond van de leeftijd van de deelnemers.
 • Zijn kampen, stages en de speelpleinwerking toegestaan?
  Voor de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren, gelden de hierboven beschreven regels.
 • Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

  De gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

  Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn voor de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw:

  • burgerlijke huwelijken ;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
  • de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

  Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.
 • Wat met begrafenissen en crematies?

  Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Deze regel is ook van toepassing voor de wachtruimtes. De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam.

  Het is toegelaten om meerdere begrafenissen en crematies tegelijk te organiseren in eenzelfde gebouw dat hiervoor bestemd is, zolang deze in afzonderlijke en gescheiden ruimtes plaatsvinden.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:

  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  3. het bedekken van mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.
 • Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
  Neen, ceremonies mogen enkel plaatsvinden in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, met uitzondering van de begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.
 • Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
  De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar er mogen slechts maximum 15 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebouw, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst. Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw.
 • Mogen gebouwen voor erediensten nog opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie?
  Gebouwen voor erediensten mogen opengesteld worden voor een bezoek aan een museale presentatie van een erkend museum of kunsthal. Daarbij moeten steeds de regels van het sectorprotocol voor musea gevolgd worden.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Noot vooraf
  1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande beschouwd te worden als EU-residenten.

  2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:

  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
 • Verplaatsingen van en naar België

  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

  Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden sterk afgeraden.

  Opgelet: Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

  • De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
  • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

  Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

  De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.

  Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7. Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive. Bij aankomst uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine in België.

  Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart hier. Aan de kleur voor België zijn er geen specifieke maatregelen verbonden vanuit Belgisch standpunt.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

  Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als “groen” of “oranje” , zoals hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst) opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

  Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

  Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden echter sterk afgeraden.

  U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Location Form, tests, quarantaine…).

  Uitzondering: Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

  • De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
  • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
 • Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst) aangeduid is als “rood”. Mag ik naar België reizen?

  Je mag enkel naar of vanuit België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

  1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. de professionele reizen van grensarbeiders;
  3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
  4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
  5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
  7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  1. de professionele reizen van zeevarenden;
  2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
  3. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
  4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Internationale%20reizen.aspx

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

  Uitzondering Sinds 28 april 2021 is het verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

  • De professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever
  • De reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd.

  Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land hier aangeduid als “rood” en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

  • ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
  • ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
  • ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?
  Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.
 • Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
 • Wanneer dien ik over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken om naar België te reizen?

  Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 6 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die niet via een vervoerder (de openbare of private luchtvervoerder; de openbare of private zeevervoerder; de binnenvaartvervoerder; de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt) naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

  In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dat nodig is voor de aansluitende vlucht voor eindbestemming.

  Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

  Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

  Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

  Let op:

  Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

  Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

  • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
  • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
  • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
  • De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het RIZIV).

  Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten. Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

  De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.
 • Wanneer moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen ?

  ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

  Uitzondering:

  • Reizigers die niet via een vervoerder (de openbare of private luchtvervoerder; de openbare of private zeevervoerder; de binnenvaartvervoerder; de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt) naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.
  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
   • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
   • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
   • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
   • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
   • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
   • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

  Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

 • Hoe moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

  Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar: https://travel.info-coronavirus.be/

  • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
  • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

  Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden. Het papieren PLF-document is hier beschikbaar: https://www.info-coronavirus.be/nl/

  De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

  • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
  • Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.
  • Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passagier Lokalisatie Formulier.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

  Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd. Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

 • Wat is het BTA-formulier en wie kan het gebruiken?

  Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool voor buitenlandse reizen:

  • Om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door een internationale organisatie of instelling of door een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.
  • Om niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

  Het BTA-formulier is beschikbaar op: https://bta.belgium.be/nl

  Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt over een verplichte quarantaine. Het systeem van professionele reizen is gebaseerd op drie elementen:

  • Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever, de ambtenaar van een internationale organisatie of instelling of een diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden voor het vertrek van de betrokken medewerker.
  • Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
  • Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van een de quarantaine.

  Met betrekking tot reizen naar ons land kan het BTA-formulier niet gebruikt worden door niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies). Het BTA-formulier kan wel gebruikt worden voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

  Voor reizen naar het buitenland van Belgische inwoners moet het gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten waarbij een interventie ter plaatse noodzakelijk is. Hier is geen tijdsbeperking voorzien.

  Voor officiële reizen: het moet gaan om de diplomatieke en consulaire gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties en instellingen in België of officiële bezoekers (ministers, staatshoofden enz.).

  Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie of instelling of diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in wiens opdracht de reiziger tijdelijk wordt tewerkgesteld/op een officiële missie of bezoek is. . Het kan ook worden ingevuld door ambtenaren die tot een internationale organisatie of instelling behoren, officiële bezoekers, reizigers van de diplomatieke en consulaire gemeenschap. De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem.

  Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine.

  Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling.

 • Welke reizigers moeten in quarantaine?

  Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

  In slechts enkele gevallen zijn er strikte uitzonderingen hieronder terug te vinden onder “Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België”.

  Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

  Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

  Bij terugkeer uit een rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7. Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive. Reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

  De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit Zuid-Afrika, India, Zuid-Amerika en UK.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
  • Bezoek van externen is niet toegestaan.
  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.
  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.
  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
   • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
   • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
   • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
   • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
   • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.
 • Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie ?

  Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 10 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.

  De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
  • minstens 3 koortsvrije dagen en
  • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

  Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

 • Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

  Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die aankomen uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten (naast de hierboven vermelde test vóór aankomst) zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Uitzondering:

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.
  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
   • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
   • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
   • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
   • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
   • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
   • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
  • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

  Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

  Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, India en Zuid-Amerika moeten zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

 • Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om voor zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren. Een overzicht van de uitzonderingen vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/uitzonderingen/
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.