fps health belgium banner

Wat zijn de huidige maatregelen?

Huidige maatregelen

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus. De regels zijn vanaf 1 juli.

Je verplaatsen

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Alle winkels zijn open.
 • De nachtwinkel is open tot 1 uur ‘s nachts
 • De wekelijkse markt in je stad of gemeente kan doorgaan.
 • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie met tips om je winkel veilig te openen. Deze gids bevat ook informatie voor marktkramers, kappers, schoonheidsspecialisten, winkelcentra, kermissen, bioscopen,…
 • Cafés en restaurants zijn open tot 1 uur ‘s nachts.
  • Reserveer best vooraf.
  • Ga met maximum 15 personen.
  • Blijf aan tafel zitten.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie en de sectorgids voor horecazaken met tips om je café of restaurant veilig te openen.
 • Je mag een feest geven in een feestzaal of bij je thuis met een professionele cateraar of traiteur. Dit mag met maximaal 50 personen (inclusief je eigen gezin).

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Elke persoon mag maximum met 15 verschillende personen per week afspreken.
  • Spreek buiten af.
  • Kan je niet buiten afspreken ? Verlucht goed: zet het raam open.
 • Doe je iets in groep (bijvoorbeeld op restaurant, op uitstap of bij je thuis) ? Doe dit met maximum 15 personen.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Je mag sporten met andere mensen.
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens het sporten.
 • Je kan sporten in een fitnesscentrum, sportclub of zwembad.
 • Je kan naar een sauna of wellnesscentrum gaan. Publiek toegankelijke jacuzzi’s, hammams en stoomcabines blijven gesloten.

Vrije tijd

 • Vanaf 1 juli is alles opnieuw open, bijvoorbeeld een bibliotheek, pretpark, binnenspeeltuin of casino
 • Ga je naar een officieel georganiseerd evenement (bijvoorbeeld dorpsfeest, sportwedstrijd of culturele voorstelling)? Er is een maximaal aantal aanwezigen.
  • Vanaf 1 juli: maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten
  • Vanaf 1 augustus: maximum 400 personen binnen, maximum 800 personen buiten
  • Elke organisatie heeft specifieke regels. Check de website.
 • Organiseer jij een evenement ? Doe een scan van je evenement met het COVID Event Risk Model, om te bekijken of jouw evenement in alle veiligheid kan doorgaan.
 • Kinderen mogen op kamp.

Wat kan nog niet ?

 • Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open.
 • Grote evenementen (bijvoorbeeld festivals) mogen niet.

Religie

 • Erediensten gaan door.
  • Er zijn maximaal 200 personen.
  • Er is geen fysiek contact.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Je school geeft je meer info over het nieuwe schooljaar.
 • Scholen mogen proclamaties organiseren. Lees hier meer.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist om de overgang naar fase 4 van het afbouwplan goed te keuren. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

  Sommige activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector - konden worden bepaald.

  Voor deze nieuwe fase blijven bepaalde basisregels van toepassing.

  Voor het individuele gedrag zijn er zes gouden regels:

  1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
  2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
  3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (de uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen;
  6. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
 • Is er een reglementair kader voorzien voor het organiseren van activiteiten of openhouden van een zaak?
  • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
  • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. . In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
  • Het wordt aanbevolen om te telewerken als dat mogelijk is.
 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

  Het navolgen van de afgekondigde maatreelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

  Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

  De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 • Wie mag ik uitnodigingen / bezoeken ?
  In deze vierde fase van de afbouw ligt het accent op een bijkomende versoepeling van de sociale contacten. Elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, tot 15 verschillende personen ontmoeten per week. Dit is een individueel recht en de 15 personen mogen elke week veranderen. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).
 • Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
  Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.
 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen worden gevolgd?
  Er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt ?
  De gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?
  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015. Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.
 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving ?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemene geldende principes voor de economie?

  Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie. Tijdens deze nieuwe fase van het afbouwen van de maatregelen is het geheel van de economische activiteiten hernomen, met uitzondering van de diegene die nog een te groot risico vormen voor de volksgezondheid. Telewerken blijft aanbevolen indien mogelijk. Transacties op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

  Voor activiteiten die worden hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES met steun van GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld, indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.

  In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be geplaatst.

  Als er voor een subsector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

  • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
  • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Welke ondernemingen zijn open?

  Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

  Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van :

  • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
  • jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

  Meer info voor ondernemingen:

 • Onder welke voorwaarden mogen ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten openen?

  Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
  • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
  • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.

  De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

 • Welke regels gelden er voor klanten?
  Het is sterk aanbevolen aan elke klant om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden
 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?
  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de social distance maatregelen te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 • Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?
  De winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
  Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1 uur ‘s nachts. Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 1 uur ’s nachts.
 • Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?
  Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol. Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.
 • Wat zijn de richtlijnen voor de bedrijven er een COVID-19-besmetting is vastgesteld? Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

  Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

  Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Via volgende link kan u de lijst raadplegen die een overzicht geeft van de toegelaten biociden en de specifieke voorwaarden voor gebruik: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag

 • Wat met de horecasector?

  Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol, en minstens volgens de volgende voorwaarden:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de klanten van de verschillende tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.

  Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven ( https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige ). De discotheken en dancings blijven daarentegen tot en met 31 augustus 2020 gesloten.

  Meer info voor de zelfstandige ondernemingen:

 • Mogen markten en andere ambulante activiteiten nog plaatsvinden?

  Voor markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

  Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de “Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
  • De social distance regels worden gerespecteerd.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
  • Voor marktkramers en kermiskramers en hun personeel is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden).Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramersstellen eveneens handgels ter beschikking.
  • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt. Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
 • Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?
  Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.
 • Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?
  Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.
 • Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv. tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites) ?
  Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen.
 • Hoe zit het met de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen?
  Op de site van het FAVV staat informatie ter verduidelijking voor consumenten en operatoren in de voedselketen. http://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp
 • Wat zijn de algemene principes voor ondernemingen?

  Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen. De algemene principes zijn de volgende:

  Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

  • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen (zie hieronder) worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.
  • Waar telewerk niet wordt toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
   • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
   • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

  In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

  • richtlijnen op sectoraal niveau;
  • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

  en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen. Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

  • Telethuiswerk is aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent. Door de afname van het aantal besmettingen en om sociaal contact en persoonlijke interactie tussen werknemers toe te laten, is het nu bv. wel mogelijk om werknemers 1 à 2 dagen per week op de werkplaats te laten werken, op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om besmettingen op het werk te vermijden. Deze goede praktijk kan geleidelijk worden opgebouwd, en kan dan blijven gelden tot het einde van de zomer.

  • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

  Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

  Meer info voor de bedrijven: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor Meer info over de steunmaatregelen voor bedrijven: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-corona-crisis Meer info voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen Informatie aanvragen voor werknemers: https://werk.belgie.be/nl/contact/informatie-aanvragen Economie in Brussel: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

  Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon. Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm ook toegestaan. Dit wordt:

  • Sterk aanbevolen in de openbare ruimte en winkels en op markten en kermissen voor de klanten.
  • Verplicht op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
  • Verplicht voor chauffeurs op het openbaar vervoer tenzij ze in een afgesloten cabine zitten;
  • Sterk aangeraden voor het personeel in lagere en middelbare scholen;
  • Sterk aangeraden voor leerlingen in het middelbaar onderwijs ;
  • Verplicht voor markt- en kermiskramers en hun personeel.
  • Verplicht voor contactberoepen en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Verplicht voor het horecapersoneel in de zaal;
  • Verplicht voor het horecapersoneel in de keuken, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.

  Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
  https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

  Voor meer information over de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

  Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

  Meer informatie over mondmaskers:

 • Zijn er speciale maatregelen genomen in ziekenhuizen?

  Dankzij de algemene maatregelen, onder meer met betrekking tot de social distancing, komen we in een meer stabiele situatie in de strijd tegen COVID-19. De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

  afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier uit te breiden. Het doel is dat iedereen weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

  Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. Recent werd ook de bezoekregeling aan de ziekenhuizen aangepast (zie verder). De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

 • Is bezoek toegelaten in ziekenhuizen?

  De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

  Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. De modaliteiten over het bezoek aan het gezin gelden voor alle patiënten. Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek.

 • Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

  Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

  Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

 • Wie wordt getest?

  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedure voor huisartsen is terug te vinden op de website van Sciensano:

  https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

  Of via https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

 • Vragen over contactopvolging ?
  Op de website van Sciensano vind je een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers.

Onderwijs

 • School Scholen kinderen kinderopvang opvang crèche kinderdagverblijf onthaalmoeder les lessen leerstof leerling leerlingen leerkracht juf meester klas toetsen taken studenten opleiding examen stage examens blok stages afstuderen diploma preteaching ouderschapsverlof middelbaar secundair kleuter lager basisschool hoger universiteit hoge school hogeschool
 • Hoe zit het met het volgende schooljaar?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september: Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus
 • Wat is de situatie voor het hoger onderwijs?
  Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
 • En voor volwassenenonderwijs ?
  De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.
 • Blijven de crèches en onthaalmoeders open?
 • Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
  De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar de sociale afstand is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. De sociale afstand moet wel strikt gerespecteerd worden door de ouders.
 • Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
  Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan. Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de volgende website : https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf
 • Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?

  Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

  “Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

 • Mogen professionele opleidingen hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.
 • Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?
  Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.
 • Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?
  Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.
 • Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?
  Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.
 • Mogen de academies voor muziek, woord en dans en tekenacademies de lessen hervatten?
  De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid.

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen. Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

  Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten ten minste tot 31 augustus 2020. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

  Samenscholingen van meer dan 15 personen blijven echter verboden tot minstens 31 augustus 2020 behoudens de uitzonderingen geformuleerd in deze FAQ.

 • Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

  Het openbaar vervoer blijft behouden.

  De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

  Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

  De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?

  De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Een gezin of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.Het is aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

 • Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel (bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

  Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

  Voor het Vlaams Gewest: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in-voertuigen.

 • Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?
 • Welke sporten zijn toegestaan ?

  Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

  • Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

  Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.

  • Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

  Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

  • maximum met 50 personen ;

  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

  • Sportcompetities

  Competities mogen plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

  Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).

  Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum 15 personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

  Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

  Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

  Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

  Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

 • Mag ik zwemmen?
  De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven.
 • Mogen binnenspeeltuinen open gaan?
  Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.
 • Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?

  Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

  Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen). Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen. De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt. Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen. Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

 • Mogen de reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?
  Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum 50 personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar. Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.
 • Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
  Ja, deze zijn toegestaan, maar enkel voor een groep van maximaal 50 personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.
 • Zijn pretparken open?
  Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.
 • Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?

  Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

  Deze activiteiten die plaatsvindent in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging en moeten steeds wel:

  • in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum 50 personen zijn.

  Voorstellingen met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de sociale distance maatregel van 1,5 meter tussen elke persoon.

  Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

 • Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

  Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

  Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

  Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

  Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

 • Mogen amateuropnames plaatsvinden?

  Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

  • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
  • met een groep van maximum 50 personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
  Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.
 • Hoe zit het met evenementen?

  In deze fase van de exitstrategie zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden.

  Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

  Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

  • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om staan de regels vermeld in:

  • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

   • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
   • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
   • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
   • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
   • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
   • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
   • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
   • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing. Evenementen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
  • Eenmalige evenementen Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

   • Op de openbare weg:

    • CERM is verplicht
    • CERM Protocol van toepassing
    • Toestemming burgemeester is noodzakelijk
   • Niet op de openbare weg:

   Evenementen tot 200 personen:

   * CERM aanbevolen
   * Acht minimale regels van toepassing.
   

   Evenementen groter dan 200 personen:

   * CERM is verplicht
   * CERM Protocol van toepassing
   * Toestemming burgemeester is noodzakelijk
   
  • Evenementen op regelmatige basis Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.

  Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

 • Mag een conferentie georganiseerd worden?
  Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende regels voor evenementen hierboven vermeld. Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing worden gerespecteerd.
 • Hoe zit het met betogingen?

  Betogingen op het openbaar domein zijn toegestaan met een maximum van 400 deelnemers (800 deelnemers vanaf 1 augustus 2020). Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

  In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden.

  Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

 • Hoe zit het met gezeten recepties en banketten?

  De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een gezeten receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

  Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Banketten of recepties georganiseerd door een vereniging voor hun leden worden ook als een receptie of banket met privékarakter beschouwd.

  Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,…) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

  • De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter :
  • Wordt verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming;
  • Voor maximum 50 personen tot 31 juli 2020 (maximum 100 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

  Met respect voor het protocol of voor de volgende geldende regels van toepassing voor de horeca :

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

  De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :

  De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de keuken, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?
  Ja, het is mogelijk om een gezeten receptie of een banket met privékarakter bij je thuis te organiseren. Er moet wel een beroep gedaan worden op een professionele catering/traiteur en de regels voor de horeca moeten worden gerespecteerd, met uitzondering van de verplichting voor de genodigden om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Een etentje, receptie of barbecue die georganiseerd wordt binnen de eigen sociale bubbel (maximum 15 personen) valt niet onder de verplichting van een professionele catering/traiteur noch onder de regels van de horeca.
 • Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?
  Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 50 personen (100 vanaf 1 augustus 2020). Het buffet moet wel georganiseerd worden door een professionele catering/traiteur en het protocol van toepassing op de cateringsector dient gerespecteerd te worden. Dit protocol voorziet bijvoorbeeld dat de genodigden geserveerd worden door personeel en wordt elke service gedaan in individuele wegwerpschotels.
 • Mag ik dansen op een receptie of banket met privékarakter?
  Ja, dit is toegelaten. Hoewel de afstand van 1,5 meter tussen de genodigden dient gerespecteerd te worden, tenzij ze deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen.
 • Mogen levensbeschouwelijke diensten doorgaan?

  Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 400 personen;
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.
 • Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?
  Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 200 personen met respect voor de sociale afstand. Vanaf 1 augustus 2020 mogen burgerlijke huwelijken plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 400 personen onder dezelfde voorwaarden. De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).
 • Mag men thuis of op een andere plaats een ceremonie organiseren?
  Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus georganiseerd worden voor maximum 200 personen (400 personen vanaf 1 augustus 2020). De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).
 • Wat met begrafenissen en crematies?
  Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 200 100 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen er tijdens de ceremonie maximaal 400 personen aanwezig zijn maar steeds onder dezelfde voorwaarden. De koffietafel dient de regels te volgen van de gezeten recepties en banketten met privékarakter, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus 2020).
 • In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?

  Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

  • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden;
  • met een publiek van meer dan 200 personen;
  • of op de openbare weg;
  • betogingen;

  • sportcompetities

  • met meer dan 200 deelnemers;
  • of op de openbare weg;
  • gezeten recepties en banketten openbaar voor het publiek.

  Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing. In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • Is toerisme toegelaten?

  Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

  Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,…) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten in een wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing met name het maximum van 15 personen met inbegrip van het gezin (of de personen die onder hetzelfde dak wonen). De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

 • Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
  Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus
 • Wat zijn de algemene principes in het kader van buitenlandse reizen?

  Artikel 18 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bepaalt dat niet-essentiële reizen vanuit en naar België verboden zijn: echter,

  • Binnen de EU+:
  • Vanaf 15 juni heeft België de beperkingen opgeheven aan de grenzen voor alle verplaatsingen binnen de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, onder voorbehoud van de gunstige epidemiologische situaties in België en de desbetreffende landen.
  • Buiten de EU+:
  • Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht onder voorbehoud van wijziging tot en met 7 juli en zal tegen die tijd opnieuw worden geëvalueerd.
  • Vanaf 8 juli (datum indicatief) zou het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen.

  Niettemin, elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België kunnen steeds naar België terugkeren.

  Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test.

  Een persoon die onderdaan of inwoner is van een derde land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

  Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

  Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 • Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone, het Verenigd Koninkrijk of landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken?

  De EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden hebben alle niet-essentiële reizen vanuit en naar “derde landen” tijdelijk verboden.

  Niettemin, mogen de volgende categorieën personen ongeacht het doel van de reis vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

  a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;

  b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

  De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

  1. Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. Grensarbeiders;
  3. Seizoenarbeiders in de landbouw;
  4. Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig;
  5. Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
  6. Passagiers op doorreis;
  7. Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
  8. Zeelui;
  9. Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van ‘non-refoulement’;
  10. Onderdanen van derde landen die voor studie reizen;
  11. Hoogopgeleide werknemers uit derde landen als hun werk economisch noodzakelijk is, niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht.

  De lidstaten mogen echter wel passende maatregelen nemen. Ze mogen bijvoorbeeld deze personen bij terugkeer uit een derde land waarvoor de tijdelijke beperking voor niet-essentiële reizen wordt gehandhaafd, verplichten om in zelfquarantaine te gaan, mits dat ook voor hun eigen onderdanen geldt.

  Voor meer informatie gelieve de volgende website van de Europese Commissie te raadplegen: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_nl Het is steeds noodzakelijk om deze verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten …

  Het is belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er op dat moment actief zijn. Omwille van COVID-19 zijn mogelijk (nog) niet alle visumprocedures hernomen. Tot slot krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

 • Mogen zomerkampen georganiseerd worden in het buitenland?
  Vanaf 1 juli 2020 is het toegelaten om zomerkampen te organiseren tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen, mits het land waar het kamp doorgaat dit toelaat. In deze landen dient de respectievelijke nationale regelgeving en bijkomende maatregelen gerespecteerd te worden. Het wordt sterk aanbevolen deze regelgeving te raadplegen op de respectievelijke websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. De algemene regels voor de organisatie en het vervoer met betrekking tot zomerkampen intra-België zijn ook van toepassing voor deze kampen.
 • Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?

  A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist

  Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

  B. Wanneer u naar België reist van buiten de Europese Unie, de Schengenzone, Verenigd Koninkrijk of uit landen die niet zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken:

  Indien een reiziger van buiten de Europese Unie, de Schengenzone of Verenigd Koninkrijk naar België komt, dient deze zich in quarantaine te plaatsen. Behalve na een verplaatsing omwille van de in vraag 1. (Wat met reizen vanuit en naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone (EU+-gebied) en het Verenigd Koninkrijk?) genoemde redenen, dan dient deze reiziger zich niet in quarantaine te plaatsen.

  Met deze quarantaine wordt bedoeld:

  1. De persoon zich gedurende 14 dagen in quarantaine plaatst; en
  2. De persoon een verbod heeft op buitenshuis werken tijdens 14 dagen (zelfs indien hij/zij tewerkgesteld is in een essentiële sector), maar dat telewerken daarbij wel nog is toegestaan.
 • Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

  De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

  • Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

 • Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.