Winterpakket. Private bijeenkomsten verboden. Horeca tot 23h. Publieke evenementen beperkt. Telewerk verplicht. Zaalsporten. Dancings en disco gesloten.

Wat zijn de huidige maatregelen?

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.

Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden genomen: raadpleeg de website van de stad of gemeente. Hoe wordt dit alarmniveau bepaald? Meer informatie vind je hier.

Maatregelen per regio

Je verplaatsen

In België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 10 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.

Op vakantie in het buitenland

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Werk

Heb je een vraag over werk ?

Winkels en horeca

 • Winkels zijn open.
  • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen. Draag een mondmasker.
  • Heb je een winkel ? Lees hier de gids van FOD Economie.
 • Markten zijn toegestaan.
 • De nachtwinkel is open tot 23:00.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist. Draag een mondmasker.
 • Draag een mondmasker.

Horeca

 • Cafés en restaurants zijn open tot 23:00.
  • Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.
  • Draag een mondmasker. Zit je aan tafel? Dan mag je jouw mondmasker afzetten.
  • Je mag met maximum 6 personen aan tafel zitten.
 • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.

Heb je een vraag over winkels en horeca ?

Sociaal contact

 • Je mag thuis mensen uitnodigen.

  • Doe dit best buiten
  • Doe een zelftest voor je mensen uitnodigt. Je kan een zelftest kopen in de apotheek.
  • Nodig best niet te veel mensen uit.
 • Doe je een privéfeest ? Dit mag alleen bij je thuis en niet op locatie, bijvoorbeeld een feestzaal.

 • Een trouwfeest of een koffietafel na een begrafenis mag wel op locatie. Volg deze regels:

  • Je mag met maximum 6 personen aan tafel zitten.
  • Zijn er meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten?
   • Draag een mondmasker.
   • Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.

Heb je een vraag over sociaal contact ?

Sport en vrije tijd

 • Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele sportwedstrijden of concerten.
 • Georganiseerde activiteiten, zoals een club of vereniging, mogen doorgaan.
 • Erediensten mogen doorgaan.
 • Je mag overal sporten.
 • Draag een mondmasker waar nodig.

Wat mag niet?

 • Discotheken en dancings zijn gesloten.

Let op:

 • Ga je naar een publiek evenement of activiteit, zoals een sportwedstrijd of een concert ?
  • Je moet een mondmasker dragen.
  • Er mogen maximum 50 personen binnen zijn of 100 personen buiten. Kinderen tellen mee. Zijn er meer personen aanwezig? Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.
  • Gaat het evenement binnen door?
   • Je moet zitten.
   • Bij een sportwedstrijd mag er binnen geen publiek zijn. Alleen ouders mogen aanwezig zijn als hun kinderen spelen.

Heb je een vraag over cultuur en sport ?

Crèches en scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Heb je een vraag over scholen en crèches ?

Veelgestelde vragen

Heb je een specifieke vraag ? Zoek jouw antwoord via de zoekbalk. Bijvoorbeeld - ben je op zoek naar informatie over fitnesscentra ? Geef het trefwoord fitness in.

Ga naar resultaten Bijvoorbeeld: mondmasker koorts school trein luchthaven

Resultaten

Algemene maatregelen

 • maatregelen overheid vlaanderen wallonië wallonie brussel duits oostkanton vlaams sociaal contact vier personen bubbel groep kring lief ouders grootouders
 • Wat moet ik zelf doen?

  Het Overlegcomité van 17 november heeft een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, komt er een bredere mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving van alle maatregelen is noodzakelijk als we een nieuwe lockdown willen vermijden.

  Uit de recente risicoanalyses van de betrokken adviesorganen en de minister van Volksgezondheid is gebleken dat de cumulatieve criteria die de pandemiewet voorziet om van een “epidemische noodsituatie” te kunnen spreken cumulatief voldaan zijn. Op 29 oktober 2021 werd de epidemische noodsituatie afgekondigd bij koninklijk besluit, en werden ook de maatregelen opgenomen in een koninklijk besluit ter uitvoering van de pandemiewet.

  Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

  • de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  • buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  • er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  • de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen.
  • het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.

  Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

  • Laat je vaccineren
  • Draag je mondmasker
  • Was regelmatig je handen
  • Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
  • Test jezelf
  • Kies voor buiten
  • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
  • Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
  • Verlucht en ventileer binnenruimtes
  • Hou nog even een veilige afstand
  • Hou het ook op reis veilig
 • Wat betekent de afkondiging van de epidemische noodsituatie voor de lokale overheden?
  Per ministeriële omzendbrief wordt toegelicht hoe op lokaal niveau verstrengde maatregelen kunnen worden genomen in het kader van de pandemiewet. De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.
 • Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?
  Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een verdere groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen. Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het koninklijk besluit), zijn sancties mogelijk op basis van artikel 6 van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.
 • Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

  Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden buiten toepassing gelaten.

  Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het koninklijk besluit gedurende proef- en pilootprojecten.

  De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Werk & Economie

 • werk winkel economie bedrijven financiën belastingen fiscaal onderneming zelfstandige ondernemer steunmaatregelen tijdelijke werkloosheid maatregelen hinderpremie Ouderschapsverlof winkelen shoppen shoppingcentra bedrijf werken openbaar vervoer mondmasker technische werkloosheid uitkering loon telewerk stage bank landmeter voedingskraam markt markten lokale markten handelszaken openingsuren nachtwinkels voedingswinkels winkelruimte cash garantie sector sectoren cafés restaurants eten afhalen take away hotel hotels online e-commerce marktkramer opticien gehoorwinkel supermarkt Colruyt Lidl Delhaize Aldi kapper tattooshop autopech garage wassalon verzekering immo immokantoor bloemen planten tuincentra doe-het-zelf kledingwinkel werkloosheid arbeidsregelgeving werkplek werkvloer verlof
 • Wat zijn de algemeen geldende principes?

  Om het aantal besmettingen op de werkplek tot een minimum te beperken en het aantal mensen in het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te verminderen, wordt telewerken opnieuw verplicht. Om de werknemers in staat te stellen een band met hun werkomgeving te behouden en om de continuïteit van de bedrijfsvoering en de competitiviteit van de ondernemingen zoveel als mogelijk te vrijwaren, is het de werkgever evenwel toegestaan een beperkt aantal terugkeermomenten in te plannen.

  • Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Telethuiswerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

  • De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

  • De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

  • De aangifte voor de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 19 november 2021 en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen. De registratieplicht is niet van toepassing op:

  • de KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;

  • de inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1° van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;

  • de werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie;

  • alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al hun personeel zelf betalen;

  • De politiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

  • De ondernemingen, verenigingen en diensten kunnen voor de personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, waarvoor het telethuiswerk verplicht is, terugkeermomenten inplannen, mits naleving van de preventiemaatregelen (zie hieronder) en onder de volgende voorwaarden:

  • een onderling akkoord tussen deze ondernemingen, verenigen en diensten en de personen die bij hen werkzaam zijn, wat betekent dat deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;

  • het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn;

  • deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer in alle veiligheid te laten verlopen;

  • deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;

  • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;

  • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;

  • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

  • Voor wat betreft deze terugkeermomenten:

  • deze mogen maximum één dag per week per persoon bedragen tot en met 12 december 2021, en maximum twee dagen per week per persoon vanaf 13 december 2021;

  • tot en met 12 december mag per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, vanaf 13 december mag dit maximum 40% zijn;

  • voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

  • De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Indien de social distancing op de arbeidsplaatsen niet kan nageleefd worden, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

  • Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

  • Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

  • Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

  • Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen.

  Teambuildings en bedrijfsfeesten met fysieke aanwezigheid zijn toegelaten. Ze dienen de maatregelen te volgen die van toepassing zijn op de activiteitssectoren die hiermee gepaard gaan (bijvoorbeeld horeca), alsook de regels die van toepassing zijn op private bijeenkomsten.

  Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

  Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

 • Wat zijn de verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen?
  De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).
 • Welke regels gelden er voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten?

  Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

  Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels/. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

  In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de algemene minimale regels die voorzien zijn in het koninklijk besluit na te leven:

  1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
  2. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
  3. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  4. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  5. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

  Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

  Winkels en winkelcentra

  Het dragen van een mondmasker is verplicht in de winkels en de winkelcentra vanaf de leeftijd van 10 jaar.

  In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

  • de hierboven beschreven minimale regels;
  • het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
  • het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;
 • Contactberoepen
  Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor zowel de dienstverleners als de klanten in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten. Dit omvat zowel de medische als niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, sekswerkers,…
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de lokale overheid?
  De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.
 • Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?
  Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.
 • Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?
  Neen, nachtwinkels mogen opnieuw openen en sluiten op de gebruikelijke uren.
 • Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?
  Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten. Zij dienen de minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren, tenzij de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.
 • Kunnen ondernemingen en verenigingen, goederen of diensten aan professionelen aanbieden (B2B)?
  Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.
 • Wat zijn de regels voor ambulante activiteiten?

  Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

  Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

  Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
  • de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels;
  • wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in en uitgangen;
  • de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen ;
  • de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

  Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.

  Deze regels zijn niet van toepassing op kerstmarkten en winterdorpen. Deze worden beschouwd als evenementen en moeten de regels van toepassing op evenementen respecteren.

 • Wat met horeca?

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, geldt er geen beperking meer van de openings- en sluitingsuren.

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de klanten, wanneer ze niet aan tafel of aan de toog neerzitten.

  Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

  In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd en waar wordt gerookt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

  De toegang tot de horeca-inrichtingen dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het COVID Safe Ticket op basis van het decreet dat of de ordonnantie die in dat verband werd aangenomen.

  Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be :

  Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

 • Zijn buffetten toegelaten ?
  Ja, buffetten zijn toegelaten. De klanten moeten een mondmasker dragen wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.
 • Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?
  Indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte.
 • Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?
  Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten. De klanten moeten een mondmasker dragen wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten.
 • Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?
  De hierboven beschreven minimale horeca regels blijven eveneens van toepassing op de bedrijfsrestaurants. Eet- en lunchpauzes in bedrijven komen expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37).
 • Wat zijn de regels voor bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden?
  Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten.

Gezondheid

 • Ziek besmet voeding gezond hulp zelfmoord psychologisch sociaal psychosociaal cijfers sterfgevallen overlijdens persconferentie steven van gught sciensano volksgezondheid mondmasker filter stoffen mondmasker contactopvolging contactonderzoek tracing tracking huisdieren hond kat poes dierenarts dokter verpleegster verpleger ziekenhuis huisarts zorgverlener epidemie pandemie angst boos depressie geestelijk gezond jongeren geweld kindermishandeling rouwen dood welzijn psychisch bang testing symptomen ondersteuning hulp hoest diarree verkoudheid keelpijn buikpijn koorts kortademigheid psycholoog dermatoloog woonzorgcentra WZC verpleegkundige hart longen intensieve zorg hospitaal beademing rusthuis serviceflat tele-onthaal infectie FFP2 FFP3 apotheek apotheker farmacie diagnose ontsteking verpakking podoloog
 • Besmetting en bescherming
  De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten. De meest actuele informatie is beschikbaar op de volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl
 • Wat wordt begrepen onder “een mondmasker”?
  Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen. Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet aanvaard als alternatief voor een mondmasker.
 • Wat zijn de aanbevelingen omtrent de regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

  De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

  • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
  • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 09 jaar;
  • op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;
  • op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten;
  • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
  • tijdens private bijeenkomsten;
  • tijdens private bijeenkomsten;
  • tijdens de burgerlijke huwelijken;
  • tijdens de uitvaartceremonies;
  • tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
  • tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening;
  • indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
  • in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, met inbegrip van de massa-evenementen.

  Eenieder, vanaf de leeftijd van 10 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald).

  Het dragen van mondmaskers blijft op een aantal plaatsen evenwel in elk geval verplicht:

  • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de besloten ruimtes van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
  • in de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) behalve voor wat betreft het rijdend personeel, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen mondmasker draagt;
  • in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
  • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de ondernemingen, verenigingen en diensten;
  • de voor het publiek toegankelijke ruimten van de handelszaken, winkels en winkelcentra;
  • de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector met inbegrip van de fitnesscentra;
  • de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening;
  • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
  • de publiek toegankelijke ruimten van overheidsgebouwen;
  • de inrichtingen en plaatsen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend voor wat betreft het personeel, en voor wat betreft de klanten wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten;
  • de plaatsen waar private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten plaatsvinden;
  • de plaatsen waar evenementen plaatsvinden, ongeacht de grootte, met inbegrip van de massa-evenementen;
  • de overige plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het CST.

  De mondmaskerverplichting is niet van toepassing op de discotheken en dancings voor zover de toegang wordt georganiseerd met gebruik van gecertificeerde negatieve zelftesten zodra het toepasselijke samenwerkingsakkoord dit toelaat. Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen: https://fdn01.fed.be/documents/442e3534a2891223a186c28bbfd1be07/FAQ%20evenementen%20-%2019112021_NL.pdf

  Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

  Wanneer het dragen van een mondmasker niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

  De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

  Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:

  1. beperk je sociale contacten;
  2. respecteer de hygiëneregels;
  3. doe je activiteiten liefst buiten;
  4. denk aan kwetsbare mensen;
  5. hou afstand (1.5 m);

  Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

 • Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?
  Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.
 • Wie wordt momenteel getest?
  Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx
 • Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?
  De regels met betrekking tot quarantaine kan u hier terugvinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/quarantaine De regels met betrekking tot isolatie kan u hier terugvinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/isolatie
 • Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?
  Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.
 • Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?
  De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?
 • Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?
  Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).
 • Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?
  Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.
 • Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

  Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

  Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

 • Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?
  Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.
 • Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?
  Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.
 • Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?
  Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio’s van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wie analyseert en gebruikt de gegevens?
  De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.
 • Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?
  Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

  Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg

  Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc

 • Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?
  Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf
 • Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?
  Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Onderwijs

Openbaar leven

 • Politie Justitie Gevangenissen Post Telecommunicatie Telenet Proximus Orange netwerk Sport cultuur media hotel overnachting accomodatie evenements events Tickets annulering annulatie Pleziervaart boottocht Afvalophaling huisvuil berichten sms bellen ontspanning vrije tijd hobby kayak golf paardrijden vissen tennis vlaanderen gemeente stad
 • Welke activiteiten zijn toegelaten?

  Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open. Al deze moeten de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  3. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
  4. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  5. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  6. het dragen van een mondmasker is verplicht in de besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van deze inrichtingen, met inbegrip van de fitnesscentra;
  7. de toegang tot de inrichtingen van de culturele, feestelijke en recreatieve sector dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het COVID Safe Ticket op basis van het decreet dat of de ordonnantie die in dat verband werd of nog zal worden aangenomen.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

  Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten

  • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld;
  • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
  • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten

  De verplichting om een luchtkwaliteitsmeter (CO2) te gebruiken hangt in principe af van de aard van de inrichting, en niet van de aard van de activiteit. Deze verplichting geldt dus enkel voor de inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, of tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings en niet voor inrichtingen die louter behoren tot de culturele, feestelijke of recreatieve sector (zoals bijvoorbeeld de jeugdhuizen).

  Let op: in de besloten ruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement (met een publiek van 50 of meer personen) plaatsvindt wordt de verplichting tot het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) opgelegd. Dit is niet noodzakelijk een inrichting die behoort tot de evenementen- of sportieve sector. In geval van een massa-evenement hangt de verplichting dus wel af van de aard van de activiteit.

 • Wat met sociale contacten?

  Private bijeenkomsten zijn toegelaten, i.e. een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

  Onder meer in de volgende gevallen kan dus geen sprake zijn van een private bijeenkomst:

  • De uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde;
  • De uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst;
  • De uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen;

  Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen.

  Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 100 personen.

  De horecaregels zijn van toepassing op professionele horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

  De maximale aantallen mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen, dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 zodra dit het toelaat, en dat de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

  Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

  De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor wat betreft de uitzonderingen opgesomd onder het deel “Gezondheid”.

 • Zijn er specifieke maatregelen op het openbaar vervoer?

  De gebruikers van het openbaar vervoer, vanaf de leeftijd van 10 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker te dragen in de besloten ruimtes van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

  Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen en van alle bussen die diensten uitvoeren in het kader van het openbaar vervoer is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

  Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

 • Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

  Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

  In de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) moeten de passagiers, vanaf de leeftijd van 10 jaar de mond en de neus bedekken door een mondmasker te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden

 • Mogen taxi’s en andere on-demand transportdiensten nog klanten vervoeren?

  Taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 m tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert afhankelijk van het type voertuig.

  De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Als de social distancing regels niet gegarandeerd kunnen worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen verplicht. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

 • Hoeveel personen mogen in een privéwagen zitten?

  Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 m tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

  De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

  Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

 • Wat met toerisme?

  Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel “internationaal”.

  Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

 • Jeugdsector

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • Wat zijn de regels voor sporttrainingen en -competities (deelnemers)?

  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol.

  In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2 verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gerookt, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor deze ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

  Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de kleedkamers, waar de bezoekers langer dan 15 minuten verblijven, en niet de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld.

  De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

 • Wat is de regeling voor de zwembaden?

  De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

  De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren:

 • Wat zijn de algemene principes voor cultuur en recreatie?

  Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn open voor het publiek, onder meer casino’s, speelautomatenhallen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, bioscopen, lasergames, paintballs, trampolineparken,…). De minimale regels en de toepasselijke protocollen dienen te worden gerespecteerd.

  Discotheken en dancings, zijnde uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek, kunnen hun activiteiten enkel uitoefenen op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Verder moeten de minimale horecaregels en de regels voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector gerespecteerd worden.

  Aangezien de verplichting om de toegang te organiseren met het Covid Safe Ticket voor wat betreft discotheken en dancings wordt opgelegd omwille van de aard van de inrichting en niet omwille van de aard van de activiteit, zal het CST ook moeten worden gebruikt bij private bijeenkomsten en kleine evenementen die worden georganiseerd in een discotheek of dancing.

 • ORGANISATIE VAN PUBLIEK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN, SPORTIEVE WEDSTRIJDEN EN SPORTTRAININGEN, CULTURELE EN ANDERE VOORSTELLINGEN OF CONGRESSEN

  Evenementen zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

  Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen worden georganiseerd voor maximum 50 personen binnen en 100 personen buiten, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

  De naleving van de social distancing wordt aanbevolen, en het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

  Het is niet langer mogelijk om mits het gebruik van het CERM/CIRM en mits specifieke horecaregels af te wijken van deze maximale aantallen.

  De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten

  De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten zoals hierboven bedoeld onder titel 1 kunnen voortaan enkel nog worden overschreden wanneer gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

  Een massa-evenement is een publiek toegankelijk evenement, zoals onder meer kerstmarkten, winterdorpen en sportieve wedstrijden.

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 50 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket. Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

  Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten worden georganiseerd voor een publiek van minimum 100 personen en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket. Het dragen van een mondmasker is verplicht, ook tijdens het dansen.

  De minimumaantallen zoals hierboven beschreven kunnen worden gewijzigd door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen of minder dan 100 personen buiten kan eveneens worden georganiseerd met toepassing van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

  In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar een massa-evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater bovendien aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

  De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Op het massa-evenement zelf gelden geen social distancingregels maar wel een mondmaskerplicht.

  Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten bij massa-evenementen en proef- en pilootprojecten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • het personeel draagt een mondmasker;
  • de klanten, wanneer zij niet aan tafel of aan de toog zitten, dragen een mondmasker.

  Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen : https://fdn01.fed.be/documents/e098e9154eb6d038d5d46fd351e93808/FAQ%20evenementen%20-%20v29102021_NL-ZT.pdf

  De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het koninklijk besluit voor de proef- en pilootprojecten, behalve voor wat betreft het maximum aantal van 75.000 bezoekers. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

 • Hoe zit het met betogingen?
  Betogingen zijn toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels van social distancing blijft evenwel verplicht.
 • PRIVATE BIJEENKOMSTEN

  Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

  Onder meer in de volgende gevallen kan dus geen sprake zijn van een private bijeenkomst:

  • De uitnodiging kan worden verkregen op initiatief van de genodigde;
  • De uitnodiging kan worden verkregen na de start van de bijeenkomst;
  • De uitnodiging kan worden verkregen door personen die geen enkele band met de organisator kunnen aantonen.

  Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen.

  Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 100 personen.

  Het dragen van het mondmasker is in dit geval niet verplicht. Er geldt geen aanbeveling tot social distancing, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten. De horecaregels (inclusief het dragen van een mondmasker) zijn van toepassing op professionele horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

  De maximale aantallen van 50 personen binnen en 100 personen buiten mogen worden overschreden op voorwaarde dat de aanwezigen een mondmasker dragen, dat de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 zodra dit het toelaat, en dat de organisator de aanwezigen daarvan voorafgaand informeert.

  Indien de private bijeenkomst plaatsvindt in een discotheek of een dancing is het gebruik van het CST derhalve wel verplicht aangezien de toegang tot een discotheek of dancing enkel mogelijk is met gebruik van het CST.

  Het is ten zeerste aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan. Het is aangeraden om de basisprincipes te respecteren bij alle sociale contacten.

 • Wat met jeugdactiviteiten ?

  Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

 • BURGERLIJKE HUWELIJKEN, UITVAARTEN, EREDIENSTEN EN CEREMONIES
  In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening en de publiek toegankelijke ruimten van de overheidsgebouwen geldt de mondmaskerplicht.
 • Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?

  In de gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening, geldt de mondmaskerplicht behalve:

  • wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang;
  • om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve eredienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve eredienst.

Internationaal

 • rijopleiding rijexamen rijbewijs autokeuring technische keuring keuringsbewijs bandenwissel garage openbaar vervoer trein tram bus metro premetro vliegtuig station luchthaven haven fiets taxi deelauto carpool cruise pleziervaart boot zeilboot verplaatsing goederentransport grens grenzen buitenland
 • MAG JE REIZEN VAN EN NAAR BELGIË?

  Noot vooraf:

  1. Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EU-residenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als EU-burgers.

  2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:

  • de openbare of private luchtvervoerder;
  • de openbare of private zeevervoerder;
  • de binnenvaartvervoerder;
  • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
  1. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.
 • Algemene principes

  Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat alsook voor personen tot en met 17 jaar die reizen met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat . Dit is een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld in de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/

  Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer vermeld worden;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
  • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

  Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Kleurcodes

  Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de witte lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van https://www.info-coronavirus.be/nl/

  De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.

  • Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine, certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
  • Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.
  • Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

  Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de regelgeving van het land in kwestie na te gaan en aan de andere kant de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.

  Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

  De landen die u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ ) kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met ‘heel hoog risico’ geldt een inreisverbod:

  • Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.

  Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:

  • Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
  • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
  • De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ “Kan ik mijn partner bezoeken?”);
  • De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;
  • Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
  • Personen die buiten de Europese Unie en Schengenzone doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
  • Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
  • De reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

  Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

  • Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) in te vullen, ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;

  • Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

  • Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België of een testcertificaat;

  • Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (residenten en niet-residenten) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risicoland moeten bovendien 10 dagen in quarantaine behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;

  • De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

  Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

 • Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst, zoals hier https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

  Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

  Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden. U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine…). Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/#wittelijst , noch aangeduid is als land met een heel hoog risico https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ ) Mag ik naar België reizen?

  Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl Vanaf 1 september kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

  Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet je een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

  1. de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
  2. de professionele reizen van grensarbeiders;
  3. de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
  4. de professionele reizen van vervoerspersoneel;
  5. de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
  6. doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
  7. de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
  • de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
  • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
  1. de professionele reizen van zeevarenden;
  2. de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
  3. de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
  4. de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
  5. de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

  Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

  De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

  Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/nl

  Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit attest of van het vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest of van het vaccinatiecertificaat.

  Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Kan ik mijn partner bezoeken ?

  Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ aangeduid als “rood” en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

  Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond: * ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan; * ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVID-maatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen; * ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

  De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

 • Welke maatregelen zijn verbonden aan reizen?
  Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persoon een document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of een Passagier Lokalisatie Formulier, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt. Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.
 • Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

  De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

  De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat. De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, terugkerende uit een rode zone, ouder dan 12 jaar en niet-resident zijn in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  A. Vaccinatiecertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • de merknaam of de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer vermeld worden;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
  • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

  B. Testcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

  C. Herstelcertificaat

  Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

  Een herstelcertificaat kan enkel worden afgeleverd voor een positieve PCR-test die ouder is dan 11 dagen (=de periode dat u in isolatie zit na een infectie), maar niet ouder dan 180 dagen. Het certificaat is 180 dagen geldig en de geldigheidsduur begint te lopen vanaf het moment van de staalname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

 • Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
 • Wanneer dien ik over een testcertificaat te beschikken om naar België te reizen?

  Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van een NAAT test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat kunnen voorleggen;
  • Reizigers die niet via een vervoerder 2 naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen testcertificaat kunnen voorleggen;
  • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een testcertificaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een testcertificaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is;

  Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke negatieve NAAT test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België in een officieel laboratorium, ofwel een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan dit document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

  In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigd vliegtuigticket heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een dergelijk certificaat heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.

  Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

  Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

  Let op:

  Het testcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

  Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld:

  • Het resultaat van de test moet negatief zijn.
  • De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven
  • Het gaat om een PCR-test voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring die niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, om een RAT test (Rapid Antigen Test) met negatief resultaat die niet meer dan 36 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel.

  Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

  Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen controles worden uitgevoerd.

  De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

  1. Voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
  1. De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  2. De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  3. De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

  Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief testresultaat of een EU Digital COVID Certificate. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

 • Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

  ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

  Indien u met een vervoerder reist, is het steeds aangeraden het PLF-formulier minstens 6 uur vóór vertrek naar België in te vullen. De FOD Volksgezondheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen in geval van onbereikbaarheid van de website en het niet tijdig beschikken over een QR-code wegens het laattijdig invullen van het PLF-formulier.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.

  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Voor elke passagier van 12 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 12 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

  Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder en weigering van toegang tot het Belgisch grondgebied door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie.

  Het PLF-document moet op elektronische wijze worden ingevuld. Het formulier is beschikbaar op:: https://travel.info-coronavirus.be/.

  • Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
  • Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”.

  Vanaf 1 oktober 2021 kan de papieren versie van het PLF niet langer gebruikt worden. Vanaf dat moment dient het PLF elektronisch te worden ingevuld en zal een papieren PLF niet langer geldig zijn. Tot en met 14 oktober is er echter een ‘transitieperiode’ van kracht. Bijkomend zullen er ook omkaderende maatregelen zijn ter ondersteuning van de reiziger:

  • Om iedereen de mogelijkheid te geven om het PLF elektronisch in te vullen kan u reeds vanaf 180 dagen voor uw voorziene aankomst in België het PLF online invullen.
  • Indien u niet beschikt over internet of de nodige elektronische apparatuur tijdens uw verblijf kan u zich van tevoren zich door een derde laten bijstaan bij het invullen van het elektronische PLF.
  • De vervoerder kan voorzien in ondersteuning van de reizigers voor het invullen van het elektronische PLF of het afdrukken van de QR-code. Dit zal ook worden voorzien in de terminals van de luchthavens.
  • Na het invullen van het elektronische PLF zal u via mail versie van het ingevulde e-PLF krijgen met een bijgesloten QR-code. U kan deze ingevulde, elektronische versie ook steeds zelf afprinten, met leesbare QR-code, om dit ter controle voorleggen.

  Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

  Sinds 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

  Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens.

  Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd. Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het Belgische grondgebied geweigerd worden door de politie. Het formulier kan bij aankomst op het Belgische grondgebied gecontroleerd worden door de lichthavenuitbater of de politie.

 • Welke reizigers moeten in quarantaine?

  Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als “hoogrisicocontacten”, wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

  A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen, voorafgaandelijk aan de reis (voor niet-residenten) of op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

  B. Bij terugkeer van een rode zone binnen de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is. Men moet zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2.

  Uitzondering: reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is, en op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2 (in situatie A.), of moeten zich niet laten testen en niet in quarantaine (in situatie B.), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

  Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

  Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19, zoals bevestigd door een positieve PCR-test, kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren, als de meereizende meerderjarige in quarantaine moet.

  Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten. Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

  De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

  Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren. De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

 • Wat moet ik verstaan onder het begrip quarantaine?

  Quarantaine betekent preventief zichzelf afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine dient men op één enkele plaats adres te blijven, die dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

  • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.

  • Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

  • Bezoek van externen is niet toegestaan.

  • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

  • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

  • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.

  • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

  • Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:

  • Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;

  • Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;

  • Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;

  • Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;

  • Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

 • Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie ?

  Wanneer je een positieve test hebt afgelegd en/of ziek bent, dien je in isolatie te gaan voor een periode van minstens 10 dagen. Gedurende de periode in isolatie dien je het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, te vermijden.

  De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

  • niet eerder dan 10 dagen na het optreden van de symptomen en
  • minstens 3 koortsvrije dagen en
  • een verbetering van de ademhalingssymptomen.

  Extra maatregelen te nemen bij isolatie:

  • Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
  • Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
  • Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
  • Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.
 • Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

  Vanuit een EU-land of de Schengenzone

  Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten ten minste 72 uur voor aankomst in België een voorafgaande test ondergaan, zoals hierboven vermeld. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook als “heel hoog risicozone” wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, of over een herstelcertificaat beschikken, hoeven niet te worden getest;

  • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;

  • De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;

  • De personen die tussen België en een andere EU-lidstaat worden overgedragen in het kader van de Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, alsook in het kader van bilaterale overeenkomsten, wanneer hieromtrent tussen België en de andere EU-lidstaat op basis van wederkerigheid de nodige afspraken zijn gemaakt.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be .

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een “heel hoog risicozone” terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

  Personen die de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die terugkeren uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich verplicht laten testen op dag 1 (residenten in België) of beschikken over een testcertificaat (niet-residenten in België) en op dag 7 van de quarantaine (residenten en niet-residenten in België).

  Personen die niet de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die aankomen uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten naast het hierboven vermelde testcertificaat zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

  Uitzonderingen:

  • Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  • Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  • De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:

  • De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;

  • De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;

  • De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;

  • De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);

  • De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

  • De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

  Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

  Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be

  • Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
  • Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7.
  • Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

  Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

  Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de laatste dag in het hoogrisicogebied.

 • Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België
  Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.
 • Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?
  De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

Geen antwoord op je vraag gevonden?

Raadpleeg de beschikbare informatie op de websites van de bevoegde overheden of bel 0800 14 689.