Hoe uzelf tegen omikron beschermen - Haal uw boostervaccin - Beperk uw contacten - Draag een mondmasker - Ventileer binnenruimtes - Gebruik zelftesten - Hou afstand - Volg regels rond thuiswerk - Volg regels voor quarantaine en isolatie.

Erkende vaccins | Vaccinatiecertificaten van buiten de EU

Vaccins erkend in België

De volgende COVID-19-vaccins worden erkend in België:

 • De vaccins gecertificeerd door het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau):
  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  • Moderna
  • AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria)
  • Janssen
 • Covishield

Vaccinatiecertificaten van buiten de EU

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je bent volledig gevaccineerd als je laatste prik minstens 2 weken geleden is, en indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield.

Sinds 28 oktober worden in België, onder bepaalde voorwaarden (zie onderaan), ook vaccinatiecertificaten aanvaard van derde landen (niet-EU-landen), in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.

Deze certificaten moet minimaal de volgende informatie bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin dat in België erkend is;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.