Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Erkende vaccins | Vaccinatiecertificaten van buiten de EU

Vaccins erkend in België

De volgende COVID-19-vaccins worden erkend in België:

 • De vaccins gecertificeerd door het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau):
  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
  • Moderna
  • AstraZeneca/Oxford (Vaxzevria)
  • Janssen
 • Covishield

Vaccinatiecertificaten van buiten de EU

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je bent volledig gevaccineerd als je laatste prik minstens 2 weken geleden is, en indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield.

Vanaf 1 september worden in België, onder bepaalde voorwaarden (zie onderaan), ook vaccinatiecertificaten aanvaard van derde landen (niet-EU-landen), in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.

Deze certificaten moet minimaal de volgende informatie bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin dat in België erkend is;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin;
 • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.