Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

Vaccinatiecertificaten van buiten de EU | In België erkende vaccins

Vaccinatiecertificaten van buiten de EU

In België worden, onder bepaalde voorwaarden (zie onderaan), ook vaccinatiecertificaten aanvaard van derde landen (niet-EU-landen), in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU.

Deze certificaten moet minimaal de volgende informatie bevatten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 726/2004 in de EU toegelaten vaccin tegen COVID-19 (= goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA) of een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid, werd toegediend (zie ook hieronder);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat werd toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totaal aantal dosissen en de naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van de laatste toediening;
 • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
 • de afgever van het bewijs van vaccinatie.

Vaccins erkend in België

De volgende COVID-19-vaccins worden o.a. erkend in België:

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford)
 • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen)
 • Nuvaxovid (Novavax)
 • Covishield (Serum Institute of India)
 • Covovax (Serum institute of India)
 • CoronaVac (Sinovac Life Sciences)
 • Covaxin (Bharat Biotech International)
 • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products)
 • R-Covi (R-PHARMA)

Een volledige lijst vindt u hier (‘Testcertificaat of herstelcertificaat of vaccinatiecertificaat’)