Bescherm elkaar tegen luchtweginfecties.

De 6 dreigingsniveaus van de controletoren op nationaal en provinciaal niveau

De controletoren COVID-19 is een door Sciensano gestuurd systeem dat voortdurend de situatie met betrekking tot het aantal coronabesmettingen in België opmeet. Op basis van de cijfers die hieruit voortvloeien, kan de controletoren een dreigingsniveau toekennen op nationaal en provinciaal niveau.

Voor het vastleggen van de deze dreigingsniveaus wordt rekening gehouden met verschillende parameters die geanalyseerd worden door de Risk Assessment Group (RAG).

Ten eerste wordt hiervoor gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen. Hoe meer besmettingen in een gebied, hoe hoger het alarmniveau:

 • Geen alarm: géén of slechts enkele sporadische besmettingen
 • Pré-alarmfase: 1 tot 14 besmettingen
 • Alarmniveau 1: tussen 15 en 30
 • Alarmniveau 2: tussen 31 en 50
 • Alarmniveau 3: tussen 51 en 100
 • Alarmniveau 4: meer dan 100.

Maar voor de classificatie wordt er daarnaast ook rekening gehouden met:

 • de trend van de cijfers (stijgende of dalende lijn)
 • het percentage positieve testen
 • alle mogelijke bijkomende informatie in verband met de aard van lokale uitbraken.

Elk van deze alarmniveaus is gekoppeld aan specifieke acties en er is ook een leidraad voor te nemen maatregelen.

Deze acties en maatregelen worden best zo lokaal mogelijk genomen in overleg met de regionale gezondheidsagentschappen en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Aan de hand van vastgelegde criteria voor elk dreigingsniveau kunnen maatregelen ook worden afgebouwd. Uitbraak teams kunnen worden ingezet om ter plaatse een inschatting van de situatie te maken en maatregelen voor te stellen of af te bouwen.

Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om de scholen om te schakelen van code geel naar oranje. Het is aan de minister van onderwijs om dit te beslissen in samenspraak met de lokale besturen.

Binnen alarmniveau 3 en 4 kunnen er ook bijkomende federale maatregelen genomen worden.

Ook op het niveau van de gemeenten wordt op regelmatige basis een beoordeling gemaakt. Op basis van:

 • de cijfers
 • het soort van uitbraken
 • andere voorgaande criteria.

Als de situatie voor bepaalde gemeenten ongunstig evolueert kan er gevraagd worden dat de lokale crisiscel samenkomt en de situatie analyseert en eventueel bijkomende maatregelen te nemen.