Hoe uzelf tegen omikron beschermen - Haal uw boostervaccin - Beperk uw contacten - Draag een mondmasker - Ventileer binnenruimtes - Gebruik zelftesten - Hou afstand - Volg regels rond thuiswerk - Volg regels voor quarantaine en isolatie.

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Contactopvolging betekent dat we op zoek gaan naar de personen met wie een ziek persoon een risico contact heeft gehad. Hierdoor kunnen deze personen snel worden verwittigd, en kan hen advies worden gegeven over de te volgen maatregelen.

Contactonderzoek in België is een samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Ik heb zelf symptomen

 • Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker. Via www.apotheek.be vind je de apothekers bij wie je een test kan laten afnemen.
 • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) raadpleeg je best een arts.
 • Blijf in je huis.
 • Vermijd contact met personen die in je huis wonen.

Test je negatief? Dan mag je je huis opnieuw verlaten.

Test je positief?

 • Blijf minimum 7 dagen in isolatie.
 • De personen die in je huis wonen gaan in quarantaine.
 • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).
 • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.
 • Je kan je contacten ook melden via het online formulier. Meer informatie over het online formulier vind je hier

Een medewerker van de overheid belt je op via het nummer 02/214.19.19. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

 • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.
 • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Ik ben in contact gekomen met iemand die corona heeft

Ben je in contact gekomen met iemand die corona heeft ? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat moet je doen?

Ben je volledig gevaccineerd?

 • Je bent volledig gevaccineerd als je:
  • een boostervaccin hebt gekregen;
  • of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van je basisvaccinatie hebt ontvangen;
  • of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat;
  • of een jongere bent tussen 12 en 17 jaar en je de laatste dosis van je basisvaccinatie hebt gekregen.
 • Vraag aan de persoon met wie je het contact had, om jouw correcte contactgegevensdoor te geven aan de contactopsporing, of bel zelf naar 02/214 19 19.
 • Je moet niet in quarantaine gaan, maar je moet wel preventieve maatregelen (mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) volgen t.e.m. dag 10 na het hoogrisicocontact.

Ben je deels gevaccineerd?

 • Je bent deels gevaccineerd als je langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van je basisvaccinatie hebt gekregen en nog geen boosterprik hebt ontvangen.
 • Vraag aan de persoon met wie je het contact had, om jouw correcte contactgegevensdoor te geven aan de contactopsporing, of bel zelf naar 02/214 19 19.
 • Je moet 7 dagen in quarantaine gaan. Vanaf dag 4 kan je de quarantaine verlaten op voorwaarde dat je dagelijks een negatieve zelftest aflegt t.e.m. dag 7 na het hoogrisicocontact. Je moet preventieve maatregelen (mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) volgen t.e.m. dag 10 na het hoogrisicocontact.

Ben je niet gevaccineerd?

 • Vraag aan de persoon met wie je het contact had, om jouw correcte contactgegevensdoor te geven aan de contactopsporing, of bel zelf naar 02/214 19 19.
 • Ga 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 7 kan je de quarantaine verlaten op voorwaarde dat je dagelijks een negatieve zelftest aflegt t.e.m. dag 10 na het hoogrisicocontact. Je moet preventieve maatregelen (mondmasker (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen, etc.) volgen t.e.m. dag 10 na het hoogrisicocontact.

Ben je slechts kort in contact gekomen met iemand die corona heeft - bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

 1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
 2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
 3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:

 1. het contactcentrum
 2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
 3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group

Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Wetenschappers hebben geen toegang tot nominatieve gegevens. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Je kan een telefoon, sms, e-mail krijgen of er kan iemand bij jou thuis langskomen.

Bijlagen

Meer informatie over de procedures van Sciensano.

Veelgestelde vragen

  Wat is contactopvolging precies?

  Contactopvolging is een preventieve methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.

  Contactopvolging is een methode die wereldwijd gebruikt wordt om de verspreiding van ziektes te beperken en werd al gebruikt voor bijvoorbeeld mazelen. In België is contactonderzoek een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

  Contactopvolging is een samenwerking tussen de personen die besmet zijn met Covid-19 aangezien we hen vragen met wie ze in contact zijn geweest. Deze samenwerking is essentieel om de verspreiding van het virus te vertragen.

  Waarom doen we nu contactopvolging?
  Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek van het aantal besmettingen was het onmogelijk om iedere potentieel zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. Het zal helpen om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat verspreiding wordt vermeden.
  Ben ik verplicht om mee te werken aan de contactopvolging?
  Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een essentiële vorm van solidariteit en burgerzin in de strijd tegen Covid-19.
  Welke contacten moet ik geven en zullen worden opgevolgd?
  Als je zelf positief test op Covid-19 of symptomen vertoont, dan is het belangrijk om je contacten te kennen vanaf 2 dagen voor je eerste klachten en tot het moment dat je thuis in isolatie zit. Bijvoorbeeld: je huisgenoten, je collega’s, een vriend(in) waarmee je een wandeling maakte, de postbode, etc. Je lijstje bevat bij voorkeur de naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres van de personen. Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken.
  Zijn mijn gegevens wel genoeg beschermd in deze contactopvolging?

  Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie.

  • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

  • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum

  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken

  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

  • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:
  1. Het contactcentrum

  2. De gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten

  3. Wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

  • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

  • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

  Hoe wordt de overheid verwittigd?

  Als je symptomen hebt, neem je contact op met je huisarts. Je huisarts schrijft je bij vermoeden van besmetting een test voor en je gegevens gaan automatisch naar de beveiligde databank. Het callcenter wordt enkel verwittigd indien je test positief bleek te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de arts je gegevens ook meteen doorgeven aan het callcenter om de contactopvolging sneller op te starten. Dit geldt enkel voor zeer verdachte Covid-19-gevallen.

  Je huisarts deelt je in elk geval je resultaten mee, positief of negatief.

  Wanneer start de contactopvolging?

  Als je langsgaat bij de huisarts en er een vermoeden is van Covid-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisquarantaine. Als je wordt getest op het coronavirus, dan wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, dan kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging, tenzij je huisarts of basis van je ziektebeeld denkt dat het testresultaat verkeerd was. Je huisarts kan dan toch nog beslissen om het contactonderzoek te laten starten.

  Heeft de huisarts een sterk vermoeden dat je Covid-positief bent? Dan wordt niet gewacht op het testresultaat en start de contactopvolging zo snel mogelijk.

  In afwachting van de uitslag van je test of de beslissing van de arts, kan je alvast proberen een lijst op te maken van de mensen met wie je contact hebt gehad in de twee dagen voor je klachten (bijvoorbeeld: familieleden, collega’s, een vriend waarmee je een wandeling hebt gemaakt, de postbode waarmee je hebt gesproken…). Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten-def.docx

  Hoe word ik gecontacteerd?
  De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon op het nummer 02/214.19.19, via e-mail, post of via sms via het nummer 8811. Je kan enkel via deze nummers gecontacteerd worden. Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.
  Wat als ik niet iedereen kan opsommen? 

  Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. De belangrijkste contacten zijn de personen waarmee je langdurig (langer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5 meter) in contact kwam.

  Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

  • Blijf thuis als je je ziek voelt

  • Was vaak en grondig je handen

  • Hou 1,5 meter afstand van anderen

  • Beperk je fysieke sociale contacten. Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.

  Kan ik gaan werken als ik in contact ben geweest met een Covid-19-patiënt?

  Wanneer je een hoogrisicocontact bent, dit betekent dat je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest bijvoorbeeld met een collega die naast je zit, moet je 10 dagen in quarantaine als je niet volledig gevaccineerd bent. Je kan dus 10 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kan werken, kan je dit nog verderzetten. Kan je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 10 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

  Ben je een laagrisicocontact, dit betekent dat je heel kort in contact bent gekomen met iemand bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk, dan hoef je niet in isolatie maar dien je wel de basisreflexen goed op te volgen. Je werkt dus best zoveel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar dien je wel je neus en mond te bedekken met bijvoorbeeld een mondmasker.

  In elk geval blijf je meteen thuis en neem je meteen contact op met je huisarts als je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid hebt.

  Ik ben in contact geweest met een hoog risico-contact. Ben ik nu zelf ook een hoog risico-contact?
  Neen, je bent een hoogrisicocontact als je in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont.
  Wat moet ik doen als ik in isolatie moet als ik zelf ziek ben?
  Lees hier wat je moet doen als je in isolatie moet.
  Wat moet ik doen als ik in quarantaine moet als ik een hoog risico-contact ben?
  Lees hier wat je moet doen als je in quarantaine moet.
  Ik woon samen met iemand uit de risicogroep (bijvoorbeeld iemand ouder dan 65 jaar of iemand die lijdt aan een chronische ziekte) en ik ben in contact gekomen met iemand die ziek is. Moet ik specifieke maatregelen nemen?
  Je gaat zoveel mogelijk in zelfisolatie. Je zonder je af van je kwetsbare huisgenoten, je eet en slaapt apart. Verlucht regelmatig de woning en ontsmet oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken, kranen, enz.
  Wat is formulier voor het opvolgen van hoog-risicocontacten?

  Het online formulier voor het opvolgen van hoog-risicocontacten is een hulpmiddel waarmee iedereen die positief is voor Covid-19 elke persoon kan informeren die een hoog-risicocontact zou zijn tijdens de 2 dagen voorafgaand aan de uitslag:

  • de duur van het contact (langer dan 15 minuten) • de afstand tussen mensen (minder dan 1,5 meter)

  Welke informatie moet ik verstrekken over de hoog-risicopersonen met wie ik in contact ben geweest terwijl ik positief ben voor Covid-19?

  Zodra u het positieve resultaat van uw test ontvangt, bereidt u het traceringswerk voor:

  Identificeer uw naaste contacten gedurende de twee dagen voorafgaand aan de positieve uitslag (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, woongebied) Maak een lijst van de bezochte plaatsen. (De plaatsen die u vaak bezoekt, moeten niet worden ingevuld op het online formulier. Het callcenter zal daarna contact met u opnemen om deze informatie te verzamelen) Probeer de mogelijke bron van uw infectie te identificeren

  Wat zijn de criteria waarmee ik rekening moet houden om te overwegen dat een persoon een hoog-risicocontact is wanneer ik positief ben voor Covid-19?

  Een hoog-risicocontact wordt op een eenvoudige manier gedefinieerd op basis van twee criteria:

  • de duur van het contact (langer dan 15 minuten)
  • de afstand tussen mensen (minder dan 1,5 meter).
  Waarom een online formulier voor het volgen van hoog-risicocontacten ter beschikking stellen aan iemand die positief is?
  Het aantal mensen dat positief is voor Covid-19 blijft toenemen en het callcenter voor contactopsporing is verzadigd. Het is daarom dat er een online formulier voor het volgen van hoog-risicocontacten beschikbaar is voor iedereen die positief is getest op Covid-19. Dit ontlast het contact center Tracing terwijl de informatie beschikbaar is.
  Wat zijn de voorwaarden om hoog-risicocontacten via het online formulier te kunnen informeren?
  Het is noodzakelijk om een ​​positieve uitslag te hebben voor Covid-19.
  Vanaf wanneer kunnen mensen die positief zijn voor Covid-19 hoog-risicocontacten via het online formulier informeren?

  Na 2 december, iedereen die een positieve uitslag krijgt voor Covid-19, krijgt automatisch toegang tot het online formulier om de hoog-risicocontacten te informeren.

  Als uw mobiele telefoonnummer bekend is bij het tracing systeem, ontvangt u ook een sms via het nummer 8811 wanneer het formulier beschikbaar is, met de uitnodiging om het in te vullen.

  Ik ben Covid-19 positief of ik ben een hoog-risicocontactpersoon, hoe wordt er contact met mij opgenomen?

  U wordt gecontacteerd ofwel:

  • telefonisch via het nummer 02 214 19 19
  • per sms via het nummer 8811
  • via de Coronalert-app. Dit zijn de enige middelen die zullen worden gebruikt.
  Hoe verloopt een telefonisch contact met het contactcenter Tracing?
  De medewerker stelt u enkele vragen over uw gezondheidstoestand en de mensen met wie u recent contact heeft gehad. U mag eveneens vragen stellen. Voor elke persoon die u identificeert, wordt u gevraagd naar de duur van het contact en de afstand die u met die persoon hebt gehouden om het risico op besmetting in te schatten. Het is belangrijk dat u de vragen van het contact center zo volledig en open mogelijk beantwoordt. Uw medewerking is essentieel om verdere besmettingen te beperken!
  Ik was niet beschikbaar toen het contactcenter Tracing me probeerde te bereiken, wat moet ik doen?

  Zodra de positieve uitslag gekend is, krijgt u automatisch toegang tot het online formulier om de hoog-risicocontacten te informeren.

  Als uw mobiele telefoonnummer bekend is bij het tracing systeem, ontvangt u ook een sms via het nummer 8811 wanneer het formulier beschikbaar is, met de uitnodiging om het in te vullen.

  Ik beschik niet over een aanmeld mogelijkheid aangeboden door het portaal Mijn Gezondheid en ben niet gecontacteerd door het contact center Tracing, wat moet ik doen?
  U kan contact opnemen met het contact center Tracing op 02 214 19 19 om de contactopvolging te starten tijdens de volgende uren: van 9 tot 17.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17.30 uur in het weekend en op feestdagen.
  Ik heb geen computer of smartphone, mijn resultaat is positief voor Covid-19 en ik ben niet gecontacteerd door het contact center Tracing, wat moet ik doen?
  U kan contact opnemen met het contact center Tracing op 02 214 19 19 om de contactopvolging te starten tijdens de volgende uren: van 9 tot 17.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17.30 uur in het weekend en op feestdagen.
  Zullen de personen die ik als hoog-risicocontacten doorgeef per telefoon of via het online invulformulier, worden geïnformeerd dat ik COVID-19 positief ben?
  De risico contactpersonen die ons werden doorgegeven, worden niet op de hoogte gesteld van uw identiteit. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden niet gedeeld met een controledienst. Uw identiteit en uw telefoonnummer worden alleen gecommuniceerd als we een gemeenschap (school, verpleeghuis, enz.) moeten informeren waarmee u contact hebt gehad. We nemen contact op met de arts van die gemeenschap en, als die er niet is, met de verantwoordelijke van die gemeenschap. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om preventieve maatregelen in de gemeenschap te nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is ALLEEN om jezelf en anderen te beschermen. Privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens kunt raadplegen bij het invullen van het formulier. De privacyverklaring verschilt per regio.
  Hoelang worden de ingevoerde gegevens per telefoon of via het online formulier bewaard?

  Deze gegevens staan ​​vermeld in de privacyverklaring die u kunt raadplegen bij het invullen van het formulier.

  De privacyverklaring verschilt per regio.

Meer informatie over contactopvolging kan je vinden op de websites van de bevoegde overheden: