De inhoud op deze website is nog niet aangepast aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september 2020. We werken aan een update. Dank voor je begrip.
fps health belgium banner

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus, en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt. Door contactopvolging kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus niet opnieuw kan opflakkeren.

Contactopvolging houdt in dat er wordt onderzocht met wie een drager van Covid-19 in contact kwam. Als we deze personen snel opsporen, kunnen we hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kan hij/zij goed op de persoonlijke hygiëne letten en helpt iedereen mee aan het vertragen van het coronavirus.

Deze methode voor contactopvolging is niet nieuw. Deze preventieve methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding te beperken van ziektes zoals meningitis of mazelen. Contactonderzoek in België is een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen. De basisreflexen zijn:

 • Was regelmatig je handen
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen

Alle informatie over contactopvolging in Vlaamse gebarentaal vind je hier.

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

Ik heb zelf COVID-19-symptomen

 1. Heb je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid, dan kan je drager zijn van het coronavirus.

  • Blijf meteen thuis.

  • Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven. Als de huisarts vermoed dat je Covid-19 hebt, zal hij je verwijzen voor een test, of eventueel die test zelf afnemen. Ook je telefoonnummer zal gevraagd worden.

  • Je laat deze test best doen zodat jij en je arts meer zekerheid hebben of je al dan niet besmet bent met Covid-19.

  • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).

  • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

  • Je huisarts of de arts die de test afnam verwittigt de bevoegde instanties zodat de contactopvolging snel kan opstarten.

 2. Een medewerker van de overheid belt je op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

  • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.

  • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand die drager is van Covid-19

Ben je in contact gekomen met iemand die nu mogelijk ziek is? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat vragen we je om te doen?

 • Isoleer je 14 dagen thuis.

 • Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt zoals klinken, kranen, de tafel en verlucht geregeld de ruimte.

 • Bedek je neus en mond (bijvoorbeeld met een mondmasker).

 • Je mag buitenkomen in je eigen tuin, op je terras en je mag je eigen brievenbus leegmaken.

 • Je verlaat je woning best niet. Voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen mag je naar buiten indien er niemand anders beschikbaar is om je met deze boodschappen te helpen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen. Je ontvangt thuis geen bezoek.

 • Bel je huisarts wanneer je symptomen zoals koorts of hoesten krijgt.

 • Je wordt getest op het coronavirus en kan mogelijks een tweede keer getest worden. Een eerste test zal plaatsvinden aan het begin van je quarantaine. Een mogelijke tweede test vindt plaats minstens 9 dagen na het hoogrisicocontact, rekening houdend met minstens 5 dagen tussen beide tests.

  • Is de tweede PCR-test negatief? Dan wordt de quarantaine opgeheven, dus minstens 10 dagen na het risicocontact.
  • Is een van de testen positief? Dan word je een bevestigd geval. Het contactonderzoek start op en je blijft voor 7 dagen in thuisisolatie. Wanneer het resultaat van beide testen negatief is, blijf je voor 14 dagen thuis.
 • Ben je zorgverlener?

  • Ook dan blijf je best thuis. Als je werkgever dat expliciet vraagt, kan je aan de slag blijven wanneer dit absoluut nodig is voor de dienstverlening en er geen andere oplossingen zijn. Je draagt hierbij wel het nodige beschermingsmateriaal. Hierbij moeten strikte hygiëne- en beschermingsvoorwaarden gerespecteerd worden die je werkgever met jou zal overlopen.
  • De medewerker van de overheid die jou contacteert, zal je waarschijnlijk op regelmatige tijdstippen contact met je opnemen om jouw situatie mee op te volgen.
  • Je moet getest worden op het coronavirus en kan mogelijks een tweede keer getest worden. In jouw situatie is de test aan het einde van de quarantaine de belangrijkste. Deze moet plaatsvinden tussen de 11e en de 13e dag van de quarantaine. Je huisarts kan met jou overeen komen om een eerste test reeds te laten plaatsvinden in de eerste week na het risicocontact.

Ben je slechts kort in contact gekomen met zieke personen of personen die positief testten - bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. Wat vragen we je om te doen?

 • Beperk zoveel mogelijk je fysieke contacten. Spreek voornamelijk af met familie en vrienden via online toepassingen.

 • Hou de komende 14 dagen voldoende afstand. Let hier extra goed op.

 • Was je handen zeer grondig en vaak.

 • Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals klinken, kranen, een tafel en verlucht geregeld de ruimte.

 • Bedek je neus en mond wanneer je je huis verlaat (bijvoorbeeld met een mondmasker). Je kan dus gaan werken of naar school gaan.

 • Bel je huisarts en isoleer jezelf wanneer je symptomen krijgt.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

 • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

 • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens
 • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:

  1. het contactcentrum
  2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
  3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.
 • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

 • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Je kan gecontacteerd worden via telefoon, sms, e-mail of er kan iemand bij jou thuis langskomen.

 • Als je in contact bent gekomen met iemand die ziek is, krijg je na het gesprek met de medewerker die contacten opvolgt, een sms met een code voor een PCR-test. Die code moet je tonen aan je huisarts.
 • Als je een hoogrisicocontact bent en dus 14 dagen moet thuis blijven, krijg je een e-mail met een quarantaineattest.
 • Als je wordt gecontacteerd kan je Rijksregisternummer gevraagd worden. Dit wordt gebruikt om eventueel een PCR-test en/of een quarantaineattest voor te bereiden.

Hoe word ik gecontacteerd?

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Bijlagen

Veelgestelde vragen

  Wat is contactopvolging precies?

  Contactopvolging is een preventieve methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.

  Contactopvolging is een methode die wereldwijd gebruikt wordt om de verspreiding van ziektes te beperken en werd al gebruikt voor bijvoorbeeld mazelen. In België is contactonderzoek een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

  Contactopvolging is een samenwerking tussen de personen die besmet zijn met Covid-19 aangezien we hen vragen met wie ze in contact zijn geweest. Deze samenwerking is essentieel om de verspreiding van het virus te vertragen.

  Waarom doen we nu contactopvolging?
  Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek van het aantal besmettingen was het onmogelijk om iedere potentieel zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. Het zal helpen om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat verspreiding wordt vermeden.
  Ben ik verplicht om mee te werken aan de contactopvolging?
  Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een essentiële vorm van solidariteit en burgerzin in de strijd tegen Covid-19.
  Welke contacten moet ik geven en zullen worden opgevolgd?
  Als je zelf positief test op Covid-19 of symptomen vertoont, dan is het belangrijk om je contacten te kennen vanaf 2 dagen voor je eerste klachten en tot het moment dat je thuis in isolatie zit. Bijvoorbeeld: je huisgenoten, je collega’s, een vriend(in) waarmee je een wandeling maakte, de postbode, etc. Je lijstje bevat bij voorkeur de naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres van de personen. Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten-def.docx
  Zijn mijn gegevens wel genoeg beschermd in deze contactopvolging?

  Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie.

  • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

  • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum

  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken

  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

  • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:
  1. Het contactcentrum

  2. De gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten

  3. Wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

  • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

  • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

  Hoe wordt de overheid verwittigd?

  Als je symptomen hebt, neem je contact op met je huisarts. Je huisarts schrijft je bij vermoeden van besmetting een test voor en je gegevens gaan automatisch naar de beveiligde databank. Het callcenter wordt enkel verwittigd indien je test positief bleek te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de arts je gegevens ook meteen doorgeven aan het callcenter om de contactopvolging sneller op te starten. Dit geldt enkel voor zeer verdachte Covid-19-gevallen.

  Je huisarts deelt je in elk geval je resultaten mee, positief of negatief.

  Wanneer start de contactopvolging?

  Als je langsgaat bij de huisarts en er een vermoeden is van Covid-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisisolatie. Als je wordt getest op het coronavirus, dan wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, dan kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging, tenzij je huisarts of basis van je ziektebeeld denkt dat het testresultaat verkeerd was. Je huisarts kan dan toch nog beslissen om het contactonderzoek te laten starten.

  Heeft de huisarts een sterk vermoeden dat je Covid-positief bent? Dan wordt niet gewacht op het testresultaat en start de contactopvolging zo snel mogelijk.

  In afwachting van de uitslag van je test of de beslissing van de arts, kan je alvast proberen een lijst op te maken van de mensen met wie je contact hebt gehad in de twee dagen voor je klachten (bijvoorbeeld: familieleden, collega’s, een vriend waarmee je een wandeling hebt gemaakt, de postbode waarmee je hebt gesproken…). Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten-def.docx

  Hoe word ik gecontacteerd?
  De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon op het nummer 02/214.19.19, via e-mail, post of via sms via het nummer 8811. Je kan enkel via deze nummers gecontacteerd worden. Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.
  Wat als ik niet iedereen kan opsommen? 

  Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. De belangrijkste contacten zijn de personen waarmee je langdurig (langer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5 meter) in contact kwam.

  Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

  • Blijf thuis als je je ziek voelt

  • Was vaak en grondig je handen

  • Houdt 1,5 meter afstand van anderen

  • Beperk je fysieke sociale contacten. Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.

  Kan ik gaan werken als ik in contact ben geweest met een Covid-19-patiënt?

  Wanneer je een hoogrisicocontact bent, dit betekent dat je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest bijvoorbeeld met een collega die naast je zit, moet je 14 dagen in thuisisolatie. Je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kan werken, kan je dit nog verderzetten. Kan je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

  Ben je een laagrisicocontact, dit betekent dat je heel kort in contact bent gekomen met iemand bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk, dan hoef je niet in isolatie maar dien je wel de basisreflexen goed op te volgen. Je werkt dus best zoveel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar dien je wel je neus en mond te bedekken met bijvoorbeeld een mondmasker.

  In elk geval blijf je meteen thuis en neem je meteen contact op met je huisarts als je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid hebt.

  Word ik getest als ik een contactpersoon ben van iemand die nu ziek blijkt te zijn?

  Ben je een laagrisicocontact en heb je geen symptomen? Dan word je gecontacteerd maar niet getest. Krijg je toch symptomen? Dan bel je naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.

  Ben je een hoogrisicocontact? Als je veel professioneel contact hebt met personen uit de risicogroep (bv. mensen ouder dan 65 jaar) dan word je getest op het einde van de 14 dagen dat je thuis moet blijven. Als je zelf symptomen hebt, bel dan naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.

  Ik ben in contact geweest met een hoog risico-contact. Ben ik nu zelf ook een hoog risico-contact?
  Neen, je bent een hoogrisicocontact als je in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont.
  Wat moet ik doen als ik in thuisisolatie moet als ik zelf ziek ben?
  • Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven. Als de huisarts vermoed dat je Covid-19 hebt zal hij je verwijzen voor een test, of eventueel die test zelf afnemen. Ook je telefoonnummer zal gevraagd worden.

  • Je laat deze test best doen zodat je zelf en je arts meer zekerheid hebben of je al dan niet Covid hebt.

  • Je blijft minstens 7 dagen thuis, duren je symptomen langer, dan blijf je langer thuis.

  • Je verlaat je huis niet. Je gaat dus niet winkelen, je gaat ook niet wandelen. Je kan wel in je eigen tuin of op je eigen terras zitten. Je kan ook je brievenbus leegmaken. Je boodschappen kan je laten leveren of je vraagt aan iemand uit je omgeving om die tijdelijk voor jou te doen.

  • Je vermijdt contact met mensen uit de risicogroep.

  • Je isoleert je zoveel mogelijk van je huisgenoten. Je slaapt en eet dus ook apart.

  • Verlucht regelmatig de ruimte waarin je vaak verblijft.

  Wat moet ik doen als ik in thuisisolatie moet als ik een hoog risico-contact ben?
  • Je blijft 14 dagen thuis.

  • Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt zoals klinken, kranen, de tafel en verlucht geregeld de ruimte.

  • Je verlaat je woning best niet. Voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen mag je buiten indien er niemand anders beschikbaar is om je met deze boodschappen te helpen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen. Je ontvangt thuis geen bezoek.

  • Draag een mondmasker (voor tips kan je een kijkje nemen op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

  • Bel je huisarts van zodra je symptomen krijgt.

  • Ben je zorgverlener?

  Ook dan blijf je best thuis. Als je werkgever dat expliciet vraagt, kan je aan de slag blijven wanneer dit absoluut nodig is voor de zorgverlening en er geen andere oplossingen zijn. Je draagt hierbij wel het nodige beschermingsmateriaal. Hierbij moeten strikte hygiëne en beschermingsvoorwaarden gerespecteerd worden die je werkgever met jou zal overlopen.

  de medewerker van de overheid die jou contacteert, zal je waarschijnlijk op regelmatige tijdstippen contact met je opnemen om jouw situatie mee op te volgen. *

  Ik woon samen met iemand uit de risicogroep (bijvoorbeeld iemand ouder dan 65 jaar of iemand die lijdt aan een chronische ziekte) en ik ben in contact gekomen met iemand die ziek is. Moet ik specifieke maatregelen nemen?
  Je gaat zoveel mogelijk in zelfisolatie. Je zonder je af van je kwetsbare huisgenoten, je eet en slaapt apart. Verlucht regelmatig de woning en ontsmet oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken, kranen, enz.