Winterpakket. Private bijeenkomsten verboden. Horeca tot 23h. Publieke evenementen beperkt. Telewerk verplicht. Zaalsporten. Dancings en disco gesloten.

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Contactopvolging betekent dat we op zoek gaan naar de personen met wie een ziek persoon een risico contact heeft gehad. Hierdoor kunnen deze personen snel worden verwittigd, en kan hen advies worden gegeven over de te volgen maatregelen.

Contactonderzoek in België is een samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Ik heb zelf symptomen

 • Contacteer NIET je huisarts, maar gebruik de zelfevaluatietool. Als blijkt dat je je best laat testen, krijg je via de tool een testcode. Hiermee kan je een afspraak maken bij een testcentrum of -labo, of bij een apotheker. Via www.apotheek.be vind je de apothekers bij wie je een tekst kan laten afnemen.
 • Als je een hoger risico op ernstige COVID-19 loopt (bv. bij zwangerschap, diabetes, hart-nier, lever- of longziekten, kankerpatiënten, enz) raadpleeg je best een arts.
 • Blijf in je huis.
 • Vermijd contact met personen die in je huis wonen.

Test je negatief? Dan mag je je huis opnieuw verlaten.

Test je positief?

 • Blijf minimum 10 dagen in isolatie.
 • De personen die in je huis wonen gaan in quarantaine.
 • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).
 • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

Een medewerker van de overheid belt je op via het nummer 02/214.19.19. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

 • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.
 • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Ik ben in contact gekomen met iemand die corona heeft

Ben je in contact gekomen met iemand die corona heeft ? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat moet je doen?

 • Ben je volledig gevaccineerd?
  • Ga in quarantaine.
  • Je krijgt een test.
  • De quarantaine wordt stopgezet van zodra je de resultaten van je eerste test ontvangt.
  • Laat je daarna nog eens testen op dag 7.
 • Ben je nog niet volledig gevaccineerd?
  • Ga in quarantaine.
  • Je krijgt een test
   • Een eerste test (je moet niet getest worden als je laatste contact met de persoon die positief testte op corona meer dan 72 uur geleden is)
   • Een tweede test vindt plaats op de zevende dag na je laatste contact met de persoon die positief testte op corona.
  • Draag altijd een mondneusmasker.
  • Was vaak je handen.
  • Laat geen andere personen binnen in je huis.
  • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
  • Meet 2 keer per dag je temperatuur.
  • De quarantaine wordt opgeheven van zodra je het resultaat van je tweede test kreeg.

Ben je slechts kort in contact gekomen met iemand die corona heeft - bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Blijf 14 dagen op 1,5 meter afstand van alle personen.
 • Voel je je ziek? Neem contact op met je huisarts.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

 1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
 2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
 3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:

 1. het contactcentrum
 2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
 3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group

Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Je kan een telefoon, sms, e-mail krijgen of er kan iemand bij jou thuis langskomen.

Bijlagen

Meer informatie over de procedures van Sciensano.

Veelgestelde vragen

  Wat is contactopvolging precies?

  Contactopvolging is een preventieve methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.

  Contactopvolging is een methode die wereldwijd gebruikt wordt om de verspreiding van ziektes te beperken en werd al gebruikt voor bijvoorbeeld mazelen. In België is contactonderzoek een historische samenwerking tussen het Waalse AVIQ, de Diensten van het Verenigd College (COCOM) in Brussel, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

  Contactopvolging is een samenwerking tussen de personen die besmet zijn met Covid-19 aangezien we hen vragen met wie ze in contact zijn geweest. Deze samenwerking is essentieel om de verspreiding van het virus te vertragen.

  Waarom doen we nu contactopvolging?
  Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek van het aantal besmettingen was het onmogelijk om iedere potentieel zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. Het zal helpen om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat verspreiding wordt vermeden.
  Ben ik verplicht om mee te werken aan de contactopvolging?
  Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een essentiële vorm van solidariteit en burgerzin in de strijd tegen Covid-19.
  Welke contacten moet ik geven en zullen worden opgevolgd?
  Als je zelf positief test op Covid-19 of symptomen vertoont, dan is het belangrijk om je contacten te kennen vanaf 2 dagen voor je eerste klachten en tot het moment dat je thuis in isolatie zit. Bijvoorbeeld: je huisgenoten, je collega’s, een vriend(in) waarmee je een wandeling maakte, de postbode, etc. Je lijstje bevat bij voorkeur de naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres van de personen. Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten-def.docx
  Zijn mijn gegevens wel genoeg beschermd in deze contactopvolging?

  Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie.

  • Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

  • We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

  1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum

  2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken

  3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

  • We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:
  1. Het contactcentrum

  2. De gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten

  3. Wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group Zij, en ook de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

  • De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem.

  • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

  Hoe wordt de overheid verwittigd?

  Als je symptomen hebt, neem je contact op met je huisarts. Je huisarts schrijft je bij vermoeden van besmetting een test voor en je gegevens gaan automatisch naar de beveiligde databank. Het callcenter wordt enkel verwittigd indien je test positief bleek te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan de arts je gegevens ook meteen doorgeven aan het callcenter om de contactopvolging sneller op te starten. Dit geldt enkel voor zeer verdachte Covid-19-gevallen.

  Je huisarts deelt je in elk geval je resultaten mee, positief of negatief.

  Wanneer start de contactopvolging?

  Als je langsgaat bij de huisarts en er een vermoeden is van Covid-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisquarantaine. Als je wordt getest op het coronavirus, dan wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, dan kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging, tenzij je huisarts of basis van je ziektebeeld denkt dat het testresultaat verkeerd was. Je huisarts kan dan toch nog beslissen om het contactonderzoek te laten starten.

  Heeft de huisarts een sterk vermoeden dat je Covid-positief bent? Dan wordt niet gewacht op het testresultaat en start de contactopvolging zo snel mogelijk.

  In afwachting van de uitslag van je test of de beslissing van de arts, kan je alvast proberen een lijst op te maken van de mensen met wie je contact hebt gehad in de twee dagen voor je klachten (bijvoorbeeld: familieleden, collega’s, een vriend waarmee je een wandeling hebt gemaakt, de postbode waarmee je hebt gesproken…). Je vindt hier een formulier om je te helpen om dat lijstje te maken https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten-def.docx

  Hoe word ik gecontacteerd?
  De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon op het nummer 02/214.19.19, via e-mail, post of via sms via het nummer 8811. Je kan enkel via deze nummers gecontacteerd worden. Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.
  Wat als ik niet iedereen kan opsommen? 

  Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. De belangrijkste contacten zijn de personen waarmee je langdurig (langer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5 meter) in contact kwam.

  Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

  • Blijf thuis als je je ziek voelt

  • Was vaak en grondig je handen

  • Hou 1,5 meter afstand van anderen

  • Beperk je fysieke sociale contacten. Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.

  Kan ik gaan werken als ik in contact ben geweest met een Covid-19-patiënt?

  Wanneer je een hoogrisicocontact bent, dit betekent dat je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest bijvoorbeeld met een collega die naast je zit, moet je 10 dagen in quarantaine als je niet volledig gevaccineerd bent. Je kan dus 10 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kan werken, kan je dit nog verderzetten. Kan je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 10 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

  Ben je een laagrisicocontact, dit betekent dat je heel kort in contact bent gekomen met iemand bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk, dan hoef je niet in isolatie maar dien je wel de basisreflexen goed op te volgen. Je werkt dus best zoveel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar dien je wel je neus en mond te bedekken met bijvoorbeeld een mondmasker.

  In elk geval blijf je meteen thuis en neem je meteen contact op met je huisarts als je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid hebt.

  Ik ben in contact geweest met een hoog risico-contact. Ben ik nu zelf ook een hoog risico-contact?
  Neen, je bent een hoogrisicocontact als je in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont.
  Wat moet ik doen als ik in isolatie moet als ik zelf ziek ben?
  Lees hier wat je moet doen als je in isolatie moet: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie
  Wat moet ik doen als ik in quarantaine moet als ik een hoog risico-contact ben?
  Lees hier wat je moet doen als je in quarantaine moet: https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#quarantaine
  Ik woon samen met iemand uit de risicogroep (bijvoorbeeld iemand ouder dan 65 jaar of iemand die lijdt aan een chronische ziekte) en ik ben in contact gekomen met iemand die ziek is. Moet ik specifieke maatregelen nemen?
  Je gaat zoveel mogelijk in zelfisolatie. Je zonder je af van je kwetsbare huisgenoten, je eet en slaapt apart. Verlucht regelmatig de woning en ontsmet oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken, kranen, enz.