Winterpakket. Private bijeenkomsten verboden. Horeca tot 23h. Publieke evenementen beperkt. Telewerk verplicht. Zaalsporten. Dancings en disco gesloten.

Verslagen adviesorgaan

GEMS: Expertgroep Beheerstrategie

Monitoring Belgische COVID-19 infectie in werksectoren in 2021

Briefing aan journalisten over epidemiologische situatie

Verslagen MAG (Mental Assessment Group): mentale gezondheid van de Belgische populatie tijdens Covid-19

GEES

Alle eindverslagen van de Groep Experts belast met de Exit-Strategie

Celeval

Advies aan de Nationale Veiligheidsraad

Verslagen van de vergaderingen van de evaluatiecel

Adviezen pandemiewet