Blijf genieten van je vrijheid. Blijf goed verluchten. Blijf afstand houden. Blijf je mondmasker dragen.

Campagnemateriaal

Deze pagina bevat al het beschikbare campagnemateriaal. U kan dit materiaal gebruiken om de boodschap te helpen verspreiden, onder voorwaarde dat het op geen enkele wijze wordt aangepast.

Blijf genieten van je vrijheid

Klik hier voor het campagnemateriaal in het Frans.

1 ploeg van 11 miljoen

Al het campagnemateriaal van deze campagne kan je downloaden via deze website.

Geef het voorbeeld, stop het virus

Download hier het campagne materiaal [.ZIP] (1,2 GB)

Affiches, audio en video’s in eenvoudige taal, beeldtaal en vreemde talen

Klik hier voor een overzicht van het materiaal in eenvoudige taal, beeldtaal en vreemde talen.