fps health belgium banner

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Contactgegevens:

Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

E-mailadres voor de leveranciers

Om de behoeften aan medisch materiaal uit de zorgstructuren efficiënter in kaart te brengen, hebben we een applicatie ontwikkeld. Om enerzijds, de behoeften te centraliseren en te standariseren, en om anderzijds, de analyse en de verwerking van gegevens op nationaal niveau te vergemakkelijken. De analyse van de gegevens zal leiden tot een concrete studie van de behoeften voor de zorgbeoefenaars.

In samenwerking met het FAGG heeft de FOD een e-mailadres geopend waar leveranciers van medisch materiaal hun aanbiedingen kunnen indienen: coronashortages@fagg-afmps.be.

Infolijn

0800 14 689

Openingsuren Contact Center

9u - 17u (maandag - vrijdag)