Menu
fps health belgium banner
Over ons

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Contactgegevens:

Eurostation II

Victor Hortaplein, 40 bus 10

1060 Brussel

0800/14 68 9

Openingsuren contactcenter

Van 8.00u tot 18.00u van maandag tot en met vrijdag. Van 10.00u tot 18.00u op zaterdag en zondag.

Voor alle vragen kunt u een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be